Kết quả 1 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận và Ban Chỉ huy quân sự với các tổ chức chính trị - xã hội, Hội chữ thập đỏ

Đăng lúc: Thứ tư - 17/12/2014 09:41 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
              TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                             VIỆT NAM
                   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                        TỈNH CAO BẰNG
 

                 Số:1099/BC-LĐLĐ
 
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          
 


         Cao Bằng, ngày 17 tháng 12 năm 2014
                                                                     BÁO CÁO
             Kết quả 1 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa
Ban Dân vận và Ban Chỉ huy quân sự
với các tổ chức chính trị - xã hội, Hội chữ thập đỏ
  
I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
         - Hiện nay cả tỉnh có  1.177  CĐCS, với tổng số CNVCLĐ là 35.898 người, đoàn viên công đoàn là 34.318 người (Gồm cả công đoàn ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh).
        - Toàn tỉnh có 1.332 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã (Trong đó: 959 doanh nghiệp và 373 hợp tác xã; Có 103 đơn vị đã thành lập tổ chức công đoàn, đến nay có 17/103 đơn vị tạm dừng hoạt động làm cho 1.071 lao động thiếu việc làm.
     - Về tiền lương, việc làm: Đa số các doanh nghiệp đều bảo đảm tiền lương cho người lao động với mức lương dao động từ 2.200.000đ/người/tháng đến 4.700.000đ/người/tháng. (Cá biệt có doanh nghiệp có lao động thu nhập 25.000.000đ/người/tháng). Mức lương trung bình khoảng 3.200.000đ/người/tháng. Tuy nhiên, mức lương không đồng đều giữa các loại hình doanh nghiệp. Mặt khác tiền lương phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị nên việc làm của một bộ phận người lao động trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, khai thác - chế biến khoáng sản, dịch vụ thương mại…không ổn định dẫn tới thu nhập của người lao động thấp, không đảm bảo cuộc sống.
         - Điều kiện làm việc: Qua các cuộc kiểm tra, khảo sát và báo cáo của các cấp công đoàn, đa số các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc đảm bảo và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực sự quan tâm đầu tư nâng cấp thiết bị, nhà xưởng, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, chưa tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, không trang bị đầy đủ, đúng chủng loại phương tiện bảo hộ lao động, chưa đo kiểm môi trường làm việc, chưa có nhà tắm, nhà thay quần áo cho người lao động đặc biệt là lao động nữ…
         - Nơi ăn ở, sinh hoạt văn hoá: Tại những doanh nhiệp sản xuất ổn định đều đã giành một phần quỹ đất và kinh phí để xây dựng nhà ở cho người lao động. Đã có 7.633 m2 nhà ở được các đơn vị xây dựng với tổng số tiền 16,365 tỷ đồng bố trí cho 640 lao động ở. Một số doanh nghiệp xây dựng được phòng hội họp học tập, sân chơi thể thao, xây dựng khuôn viên…cho người lao động hoạt động; Ban Chấp hành CĐCS ngoài việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao...nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và đời sống tinh thần cho người lao động. Tuy nhiên, thực tiễn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của người lao động, còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác này do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là phụ thuộc vào các yếu tố như: quỹ đất, vốn, mức độ ổn định trong sản xuất kinh doanh, sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp...nên một bộ phận không nhỏ đời sống của CNVCLĐ còn nhiều khó khăn, không được tham gia và hưởng thụ các hoạt động văn hoá thể thao.
         - Tâm tư, nguyện vọng của người lao động: Nguyện vọng của người lao động tại các doanh nghiệp là có việc làm ổn định, tiền lương, thu nhập đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Được chủ doanh nghiệp quan tâm tham gia đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật, được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, được tôn trọng và bình đẳng trong công việc và trong cuộc sống, được dân chủ tham dự Hội nghị người lao động hàng năm; quyền lợi hợp pháp, chính đáng được bảo vệ.  
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
          Ngay từ đầu năm LĐLĐ Cao Bằng đã chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết TW 6 khoá X về việc "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước"; các  Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI ; Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong CNVCLĐ; Nghị quyết 03/NQ - ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền trong CNVCLĐ về tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam; Tuyên truyền trong CNVCLĐ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng  cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014); 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014); 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014); 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014), chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lầm thứ VIII.
         Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ với chủ đề năm 2014 về “Nêu cao tỉnh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt công đoàn cơ sở, tổ công đoàn.
          Tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, đồng thời lồng ghép tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, và các văn bản hướng dẫn khác đến các cấp Công đoàn và CNVCLĐ trong đó LĐLĐ tỉnh trực tiếp tổ chức 7 lớp với 570 lượt CNVCLĐ tham gia. Các cấp Công đoàn đã phối hợp tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ được 220 cuộc với trên 12.000 lượt CNVCLĐ tham gia.
         Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2014 với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với mục tiêu hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn cho người lao động. Từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ làm 05 nhà mới với số tiền 100 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi và  tặng 60 suất quà với tổng giá trị 30 triệu đồng cho CNLĐ tại một số đơn vị doanh nghiệp. Cũng nhân dịp này,  Các cấp Công đoàn đã triển khai các hoạt động hưởng ứng như phối hợp với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, gặp mặt, động viên CNVCLĐ tiêu biểu, trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tặng quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động và CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…Điển hình có LĐLĐ Hà Quảng, Hạ Lang, Bảo Lâm, Quảng Uyên, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Công đoàn khối Ngân hàng, Công đoàn Viên chức...
         LĐLĐ tỉnh phát động cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” được các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng, vận động đoàn viên tham gia viết bài, kết quả đã 13.600 bài dự thi, LĐLĐ tỉnh đã chấm và trao 6 giải tập thể gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba; 26 giải cá nhân gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 20 giải Khuyến khích với tổng trị giá tiền giải thưởng là 15.900.000đ.
         Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, đồng thời trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 104 đồng chí lãnh đạo các sở ngành và cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp cho tổ chức công đoàn, trao giải cuộc thi tìm hiểu ‘Công đoàn Việt Nam- 85 năm xây dựng và phát triển” cho các tập thể, cá nhân đạt giải.
         Nhân các ngày lễ, kỷ niệm của địa phương, đất nước và ngày truyền thống Công đoàn, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi điển hình có: LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT, Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn Viên chức phối hợp tổ chức Đêm văn nghệ với hơn 106 diễn viên tham gia; Công đoàn ngành Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương 35 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu của ngành. Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Sở VHTT & Du lịch tổ chức giải bơi, giải bóng đá mini. LĐLĐ huyện Bảo Lạc, Công đoàn ngành Công thương tổ chức Giải cầu lông, LĐLĐ huyện Bảo Lâm tổ chức Giải Bóng chuyền hơi...
         Trong tháng 10/2014 LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” năm 2014 với 23 đội thi với 215 thí sinh tham gia, đây là sân chơi bổ ích đối với các cán bộ Công đoàn cơ sở, là nơi thể hiện tài năng, trí tuệ và giao lưu, học hỏi nâng cao kỹ năng hoạt động Công đoàn. Kết thúc Ban tổ chức đã tặng bằng khen cho 3 tập thể tổ chức tốt hội thi ở cấp mình, đồng thời trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích và một số giải phụ như tiết mục độc đáo, màn chào hỏi hay nhất…Có 03 LĐLĐ huyện tổ chức cấp huyện.
1.1. Thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với chính quyền
          LĐLĐ tỉnh luôn tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn ký kết, thực hiện quy chế phối hợp với chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tỷ lệ ký kết vào thực hiện quy chế phối hợp ở các cấp công đoàn năm 2014 đạt 92%. Tuy nhiên chất lượng và tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế.
Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia với chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết năm 2014 thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh (dự kiến trong tháng 11/2014).
1.2. Công tác thi đua, khen thưởng và xây dựng mô hình điển hình tiên tiến
          Với những nỗ lực phấn đấu của đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.
          Tiến hành xét khen thưởng năm học 2013-2014 đối với Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo. Kết quả:  Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 13 cá nhân; Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng Cờ thi đua xuất sắc cho 03 tập thể, Bằng khen cho 42 tập thể và 253 cá nhân. 113 tập thể và 1.186 cá nhân được LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành GD & ĐT, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen.
Triển khai kế hoạch đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tôn vinh danh hiệu Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi. Kết quả có 01 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tôn vinh (đ/c Nông Minh Hiếu- Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng).
         LĐLĐ tỉnh là thành viên Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 4 do Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Cao Bằng tổ chức. LĐLĐ tỉnh đã hưởng ứng phát động rộng rãi trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong tỉnh dự kiến cuối năm 2015 kết thúc và trao giải.
Để nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS trong doanh nghiệp về công tác ATVSLĐ, đặc biệt là chất lượng phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo cử cán bộ đi cơ sở tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp về những kiến thức mới trong công tác này như: hệ thống quản lý OHSAS 1800: 2007; cải thiện điều kiện làm việc 5S; đánh giá rủi ro trong sản xuất; xây dựng mạng lưới ATVSV… trong năm đã có 4 doanh nghiệp mời tham gia báo cáo viên và tư vấn trực tiếp cho 11 đơn vị doanh nghiệp.
          LĐLĐ tỉnh luôn phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của tỉnh như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tập huấn, tuyên truyền về pháp luật lao động, về phòng chống ma túy trong CNVCLĐ, nâng cao nhận thức về môi trường cho CNVCLĐ đã tiết kiệm đáng kể kinh phí trong hoạt động tập huấn, tuyên truyền.
         Việc đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các CĐCS khối doanh nghiệp luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quan tâm và chỉ đạo sát sao. Cử cán bộ đến các doanh nghiệp thực hiện tốt để xây dựng kế hoạch nhân rộng các điển hình này trong thời gian tới.
Trong tháng 10/2014 LĐLĐ tỉnh đã chính thức khai trương website của LĐLĐ tỉnh và sẽ là kênh thông tin quan trọng trong việc triển khai nhiệm vụ hoạt động Công đoàn. Đồng thời cùng với bản tin nội bộ sẽ là kênh thông tin tuyền truyền hiệu quả của tổ chức Công đoàn trong tỉnh.
          Nhằm khuyến khích và nhân rộng điển hình tiên tiến, LĐLĐ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh tổ chức tọa đàm nêu gương điển hình tiên tiến. LĐLĐ tỉnh đã có một điển hình với nội dung phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn của CĐCS Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Chọn cử 01 đại biểu cán bộ nữ công CĐ tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương "Trưởng ban nữ công CĐ cơ sở tiêu biểu" toàn quốc lần thứ nhất tại thủ đô Hà Nội do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.
1.3. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh
         Báo cáo đánh giá, chấm điểm CĐCS vững mạnh năm 2013. Tổng số CĐCS: 1158, trong đó có 19 CĐCS thành lập mới trong năm, chưa đủ điều kiện đánh giá chấm điểm CĐCS vững mạnh. Kết quả : Vững mạnh xuất sắc: 463/1.139 đơn vị đạt 40,64%, Vững mạnh: 407/1139 đạt 35,37%. Khá: 225/1139 đơn vị = 19,75%, Trung bình: 17/1139 đơn vị = 1,49%, Yếu: 31/1139 đơn vị = 2,72%.
        Công tác tổ chức cán bộ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong năm 2014: Xét, đề nghị nâng lương trước thời hạn cho 02 đ/c, nâng lương thường xuyên 12 đ/c, thâm niên vượt khung: 8 đ/c. Đăng ký dự thi nâng ngạch Chuyên viên chính cho 04 cán bộ.
         Tuyên truyền, vận động thành lập được 07 công đoàn cơ sở (trong đó có 03 CĐCS doanh nghiệp) với 127 đoàn viên.
          Năm 2014 đã tổ chức được 08 lớp tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 900 cán bộ công đoàn cơ sở.
2. Đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.
2.1. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
          Phát huy dân chủ trong CNVCLĐ, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp để tham gia xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo đúng mục đích yêu cầu và nội dung. Kết quả: Đã có 1.074/1.074 = 100% đơn vị tổ chức HNCBCC và 65/103 = 63,1% đơn vị tổ chức HNNLĐ, đặc biệt đã tập trung chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở với nhiều nguyên nhân như cấp Uỷ chưa quan tâm chỉ đạo, chính quyền chưa chủ động phối hợp thực hiện, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn,…
         Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Công đoàn các cấp hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại các đơn vị theo quy định của pháp luật, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động cho các Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở, nhất là các Ban Thanh tra nhân dân mới thành lập hoặc mới kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Tổng số Ban Thanh tra nhân dân đang hoạt động (Có báo cáo) là 385/441, bằng 87,3% Trong đó 219/385 Ban thanh tra nhân hoạt động tốt, chiếm 56,88%; 128/385 Ban Thanh tra nhân dân hoạt động khá, chiếm 33,25%; 38/385 Ban Thanh tra nhân hoạt động trung bình chiếm 9,87%).
           2.2. Hướng dẫn, giúp đỡ Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể
          LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” theo Nghị quyết XI Đại hội Công đoàn Việt Nam. Triền khai hướng dẫn 1840/HD-TLĐ ngày 04/12/2013 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đến nay LĐLĐ đã khảo sát việc thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn được 76/103 CĐCS doanh nghiệp với 74% CĐCS khối doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể. Qua khảo sát vẫn còn nhiều đơn vị có những hạn chế trong nội dung của thỏa ước như sao chép lại các quy định của Bộ luật lao động, việc tham gia của người lao động trong quá trình thương lượng, việc tổ chức thực hiện... LĐLĐ tỉnh sẽ đánh giá chất lượng và những hạn chế trong tổ chức thực hiện. Dự kiến LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức tập huấn chi tiết việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể trong năm 2015.
           2.3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức, lao động
        Nghiên cứu tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Cụ thể: Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg; Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết về định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở... Ngoài ra LĐLĐ tỉnh tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch của các cơ quan quản lý Nhà nước có ký kết về quan hệ phối hợp hoạt động có liên quan đến chính sách người lao động.
         Công tác tham gia, kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động là việc làm thường xuyên của tổ chức công đoàn, trong năm các cấp công đoàn đã thực hiện kiểm tra tại hơn 132 đơn vị doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy đa số các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động, xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định trong doanh nghiệp vì thế đã hạn chế được các vi phạm trong quan hệ lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp thực hiện chưa tốt các quy định của pháp luật lao động, tập trung chủ yếu về các vấn đề tiền lương, hợp đồng lao động, ký kết TƯLĐTT, BHXH, BHYT, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.
          LĐLĐ tỉnh tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra 06 đơn vị sản suất kinh doanh và 04 huyện về việc triển khai Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp như: ký kết hợp đồng lao động, ATLĐ, VSLĐ, PCCN và các chế độ chính sách đối với người lao động; kiểm tra điều kiện làm việc của người lao động ... Tham gia đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh 02 vụ, tham gia giải quyết 04 vụ tai nạn lao động tại cơ sở.
         Hoạt động tư vấn pháp luật được duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức tư vấn bằng văn bản, tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại. Trong năm 2014 đã thực hiện tư vấn pháp luật cho 21 trường hợp người lao động về giải quyết  BHXH, giải quyết về tai nạn lao động, về chế độ trợ cấp khi thôi việc, về tiền lương...
2.4. Các hoạt động xã hội, từ thiện
         LĐLĐ tỉnh cùng với các cấp Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà ý nghĩa đối với gần 800 CNVCLĐ nghèo và 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cố gắng khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhân dịp Tết với tổng giá trị tiền quà trên 400 triệu đồng. Ngoài ra từ các nguồn quỹ từ thiện của các tổ chức, cá nhân khác như tiếp nhận từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng lao động tặng 200 chiếc chăn ấm và 100 áo ấm trẻ em. LĐLĐ tỉnh đã phân bổ cho các huyện Hòa An, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình để cấp phát kịp thời cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Một số đơn vị điển hình LĐLĐ Thành phố, Phục Hoà, Quảng Uyên, Bảo Lạc, Thông Nông, Công đoàn ngành Y tế, Giáo dục & Đào tạo, GTVT, Ngân hàng CSXH, Điện lực, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng NN & PTNT...
         - Các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC LĐ tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện như: tổ chức thăm, tặng quà cho 130 CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết, giá trị mỗi suất quà từ 300 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng; thăm, tặng quà và động viên 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cố gắng khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từng bước ổn định và phát triển trong năm 2014. Tiếp nhận từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng lao động tặng 200 chiếc chăn ấm và 100 áo ấm trẻ em. LĐLĐ tỉnh đã phân bổ cho các huyện Hòa An, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình để cấp phát kịp thời cho đồng bào vùng sâu, vùng xa và trao trực tiếp 37 chiếc chăn ấm cùng 37 suất quà cho 37 hộ đồng bào dân tộc Mông ở xóm Lũng Phầy, huyện Hòa An (là xóm có 100% dân tộc đồng bào Mông).
        + Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà ý nghĩa đối với gần 800 CNVCLĐ nghèo nhân dịp Tết với tổng giá trị tiền quà trên 400 triệu đồng. Ngoài ra từ các nguồn quỹ từ thiện, nhiều món quà như chăn ấm, quần áo, sách vở và nhiều  vật dụng khác cũng được trao đến tận tay các gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình có: LĐLĐ Thành phố, Phục Hoà, Quảng Uyên, Bảo Lạc, Thông Nông, Công đoàn ngành Y tế, Giáo dục & Đào tạo, GTVT, Ngân hàng CSXH, Điện lực, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng NN & PTNT...
         Hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đến thăm, động viên và tặng quà đồng thời kết nối với các ngành, cơ quan ngoài tỉnh để vận động hỗ trợ vật chất cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tổng Cọt nhân dịp tết nguyên đán, ngày truyền thống bộ đội biên phòng, cụ thể: Năm 2013, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Tổng Cọt- Hà Quảng 10 triệu đồng tiền mặt đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, CĐ Công ty cổ phần gang thép, CĐ Trường Đại học y dược Thái Nguyên tặng quà cho đơn vị trị giá trên 10 triệu đồng gồm: Ti vi, tủ tài liệu, máy lọc nước; Tặng 15 suất quà mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 15 hộ gia đình chính sách và  nhiều quần áo, sách vở, bánh kẹo... cho nhân dân và học sinh trên địa bàn.
         - Các cấp công đoàn tích cực vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ xã hội, từ thiện như: Quỹ hỗ trợ nông dân nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa...nhiệt tình, đầy đủ, có thể nói lực lượng CNVCLĐ có đóng góp vô cùng to lớn, và chủ yếu trong các loại quỹ này (mỗi CNVCLĐ 01 ngày lương cho mỗi loại quỹ). Theo báo cáo chưa đầy đủ của các cấp công đoàn về kết quả ủng hộ các loại quỹ và phối hợp với chính quyền trong việc tham gia các chương trình xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương, đến nay số tiền ủng hộ hơn 17 tỷ đồng.
         Đôn đốc các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện như Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Hỗ trợ nông dân”; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Quỹ “Bảo trợ trẻ em” …
         Triển khai 04 dự án vay vốn giải quyết việc làm cho 24 hộ CNLĐ vay với số tiền 427 triệu đồng.
       Tiếp tục triển khai vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Mái ấm công đoàn"  đến nay đã thu được 357.245.100đ. Đã hỗ trợ được 26 nhà cho CNVCLĐ nghèo với số tiền  470 triệu đồng. Trong đó: nhà mới 21, sửa chữa 5 nhà.
          Nhân dịp khai giảng năm học mới  LĐLĐ nhận được hỗ trợ từ nguồn quỹ Tấm lòng vàng Lao Động 5.000 cuốn vở học sinh hỗ trợ cho 02 huyện vùng sâu của tỉnh.                        Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh cùng với Quỹ Tấm lòng vàng lao động và các tổ chức khác hỗ trợ tiền mặt và hiện vật trị giá trên 300 triệu đồng, gồm: Làm 01 nhà bán trú cho học sinh trường Tiểu học Bán trú xã Sơn Lập huyện Bảo Lạc tỉnh Cao và 65 bộ bàn ghế học sinh, bàn giáo viên, 01 máy phát điện, 481 ghế nhựa cho các cháu, 04 bể nước sinh hoạt cho giáo viên và học sinh.
        - Đoàn Trường Sỹ quan Chính trị Bộ Quốc phòng thông qua LĐLĐ tỉnh đã đến tặng quà, khám chữa bệnh và cấp phát miễn phí cho học sinh của 02 Trường thuộc xã Quang Thành và Xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình cụ thể: Tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 10 triệu đồng, 500 bộ quần áo đã qua sử dụng, 5 nghìn quyển vở, bút và một số đồ dùng học tập khác. Khám bệnh, cấp phát cho gần 1 nghìn em học sinh. Bên cạnh đó đoàn tổ chức bàn giao 01 nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho gia đình chính sách và 10 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách và người có công của 02 xã trên.
 
 
Nơi nhận:
- Phòng Chính trị, BCHQS tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Lưu: CSPL, VT.
                                TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                            CHỦ TỊCH


                                              (Đã  ký)
 
                                   Hoàng Đức Hạnh
Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc