Đăng lúc: 05-12-2017 10:34:38 PM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 21-11-2017 06:21:06 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 11-10-2017 04:14:40 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 31-08-2017 07:56:12 AM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 31-07-2017 03:16:13 AM | Đã xem: 320 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
“Giọt hồng miền non nước”

“Giọt hồng miền non nước”

Ngày 16/7/2017, huyện Hòa An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề: “Giọt hồng miền non nước”, Chiến dịch nhân đạo cấp Quốc gia mang tên Hành trình đỏ.

Đăng lúc: 18-07-2017 11:28:08 PM | Đã xem: 6377 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 01-06-2017 02:53:44 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 29-05-2017 07:28:23 AM | Đã xem: 130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau