Đăng lúc: 11-10-2017 04:14:40 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 31-08-2017 07:56:12 AM | Đã xem: 114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 31-07-2017 03:16:13 AM | Đã xem: 298 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
“Giọt hồng miền non nước”

“Giọt hồng miền non nước”

Ngày 16/7/2017, huyện Hòa An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề: “Giọt hồng miền non nước”, Chiến dịch nhân đạo cấp Quốc gia mang tên Hành trình đỏ.

Đăng lúc: 18-07-2017 11:28:08 PM | Đã xem: 6358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 01-06-2017 02:53:44 AM | Đã xem: 100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 29-05-2017 07:28:23 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 29-05-2017 04:04:11 AM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 21-05-2017 11:47:10 PM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 14-05-2017 11:14:09 PM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
Đăng lúc: 06-04-2017 11:24:11 PM | Đã xem: 132 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ

Các tin khác

1 2 3  Trang sau