100% Đoàn viên công đoàn ngành Y tế được cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý đoàn viên

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/09/2020 15:39 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của công đoàn các cấp, đồng thời tăng cường công tác quản lý đoàn viên công đoàn, việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và cấp đổi thẻ đoàn viên là chủ trương lớn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Với mục đích đó, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên đến các cấp công đoàn trực thuộc. Trong đó, 100% ĐVCĐngành Y tế được cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên tại đơn vị.
Công đoàn ngành Y tế hiện nay quản lý 24 Công đoàn cơ sở (CĐCS), với 3.270 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ). Đến nay, 100% ĐVCĐ các CĐCS trực thuộc đã được đẩy dữ liệu lên phần mềm quản lý đoàn viên.
Thực hiện kế hoạch số 34/KH-LĐLĐ ngày 08/4/2019 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng về việc triển khai phần mềm quản lý ĐVCĐ và đổi thẻ ĐVCĐ. Công đoàn ngành Y tế đã cử 02 cán bộ tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ĐVCĐ và đổi thẻ ĐVCĐ do LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức ngày 01/10/2019 . Ngay sau khi cán bộ được lĩnh hội các nôi dung tập huấn và thực hành sử dụng phần mềm quản lý ĐVCĐ. Ngày 06/11/2019, Công đoàn ngành Y tế đã triển khai tập huấn cho các CĐCS trực thuộc. Đối tượng tham dự tập huấn là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hoặc Ủy viên Ban chấp hành CĐCS hoặc đoàn viên công đoàn, ưu tiên người am hiểu về tin học. Qua tập huấn, các đại biểu đã nắm bắt được các nội dung cơ bản và sử dụng được các tính năng chủ yếu của phần mềm quản lý ĐVCĐ phải thao tác tại CĐCS như:  thao tác đăng nhập hệ thống phần mềm, thao tác tạo đoàn viên mới, thêm mới đoàn viên từ một danh sách, thao tác gửi phê duyệt đoàn viên được tạo mới, thao tác chuyển sinh hoạt đoàn viên, sử dụng công cụ ủy quyền, bàn giao; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê…
Phần mềm quản lý ĐVCĐ là phần mềm tự động hóa quản lý thông tin về đoàn viên, CĐCS trên cơ sở sử dụng không gian mạng internet và thông tin dữ liệu cơ bản của từng đoàn viên và CĐCS, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống công đoàn trong việc nắm bắt quá trình biến động và phát triển của tổ chức công đoàn; tạo mối liên kết chặt chẽ, giảm các thủ tục hành chính, văn bản trong điều hành và quản lý chung.
Việc đổi thẻ đoàn viên mới được sử dụng trong sinh hoạt công đoàn, trong đại hội, hội nghị của công đoàn các cấp. Xuất trình thẻ đoàn viên tại cơ quan của công đoàn các cấp, khi đoàn viên có nhu cầu được tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, để được giúp đỡ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. Xuất trình thẻ đoàn viên khi chuyển công tác, chuyển vùng hoặc chuyển sinh hoạt sang CĐCS khác để được tiếp tục tham gia sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của nơi mới chuyển đến sinh hoạt. ĐVCĐ xuất trình thẻ để mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của các đơn vị, doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh sẽ được giảm giá tùy theo mức giá đã ký kết. Có 2 loại thẻ ĐVCĐ gồm: Thẻ đoàn viên thông thường và thẻ đoàn viên liên kết. Mục đích của việc đổi thẻ ĐVCĐ là nhằm tăng cường công tác quản lý đoàn viên, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, đoàn viên trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên của công đoàn các cấp. Thông qua đổi thẻ đoàn viên để xác định chính xác số lượng đoàn viên, thực hiện các chính sách ưu đãi, chương trình phúc lợi đoàn viên và chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phần mềm quản lý ĐVCĐ, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Đó là, cán bộ công đoàn tại các CĐCS hoạt động kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, thời gian dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế, việc xử lý thông tin ĐVCĐ trên phần mềm khi có sự thay đổi như chuyển sinh hoạt giữa các đơn vị, nghỉ hưu chưa được kịp thời, do đó số lượng ĐVCĐ hiển thị trên phần mềm tại CĐCS không đúng với thực tế. Một số cán bộ công đoàn phụ trách sử dụng phần mềm tại đơn vị chuyển công tác, cán bộ mới được chuyển giao chưa được tập huấn sử dụng phần mềm. Những tồn tại này đã được Công đoàn ngành và LĐLĐ tỉnh thường xuyên kiểm tra và đôn đốc, hỗ trợ thực hiện ngay tại các CĐCS. Nguyên nhân khách quan khác, một số ĐVCĐ không đẩy được dữ liệu lên phần mềm, do trùng số chứng minh nhân dân.
Việc áp dụng phần mềm quản lý đoàn viên đã hiện đại hóa việc quản lý thông tin đoàn viên thay cho việc quản lý thủ công bằng sổ sách trước đây. Công đoàn ngành Y tế với trên 3 nghìn ĐVCĐ, sinh hoạt tại các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh, huyện và Trạm Y tế xã, việc quản lý thông qua phần mềm này sẽ trở nên dễ dàng với các thao tác đơn giản, tiện dụng. Theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, đến nay 100% ĐVCĐ của 24/24 CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Y tế đã được cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý đoàn viên. Trong thời gian tới, để sử dụng phần mềm có hiệu quả, đề nghị Công đoàn cấp trên tiếp tục thường xuyên mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn, trong đó có sử dụng phần mềm quản lý ĐVCĐ và đổi thẻ ĐVCĐ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn gặp phải tại cơ sở.
 
Công đoàn ngành Y tế triển khai các nội dung tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ĐVCĐ và đổi thẻ ĐVCĐ cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Tác giả bài viết: Quang Ngọc - CĐN Y tế
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc