CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: Thứ ba - 22/05/2018 05:18 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thời gian qua, để đạt được kết quả trong thực hiện phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh có sự vào cuộc tích cực của CNVC-LĐ và tổ chức công đoàn toàn tỉnh nói chung và CNVCL-Đ Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng nói riêng, và góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
     Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (XD NTM) bắt đầu được triển khai thực hiện từ tháng 7/2011. Đến hết năm 2017 đã có 10 xã đạt chuẩn. Bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 8,27 tiêu chí/xã; 38 xã đạt 10-14 tiêu chí NTM. Là cơ quan thường trực Chương trình XD NTM, Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách theo đặc thù của tỉnh. Tháng 12/2011, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới". Trong thực hiện phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động (CNVC - LĐ) là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động; giúp người dân hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của công cuộc XD NTM, với mục tiêu XD NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, lấy người dân và cộng đồng dân cư đóng vai trò chủ thể.
     Được sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn trên địa bàn đã hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Nhận thức được là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức XD NTM”, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Ngành, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng đã xây dựng chương trình hành động, đồng thời phát động phong trào thi đua trong CNVC–LĐ chung tay XD NTM gắn với chương trình Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Công đoàn Ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị sẽ thực hiện một phần việc cụ thể trong phong trào XD NTM . Qua đó cho thấy, các CĐCS đã xác định chung sức XD NTM là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm mà các cấp công đoàn trong toàn Ngành cần tập trung thực hiện. Qua triển khai bước đầu đạt được nhiều kết quả nổi bật.
     Đoàn viên công đoàn đi đầu trong vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí chương trình XD NTM như chấp hành việc giải tỏa hành lang giao thông, hiến đất, đóng góp kinh phí... Năm 2014, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đã phát động CNVC-LĐ đónp góp mỗi người 01 ngày lương được hơn  112,7 triệu đồnh giúp đỡ xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Tại huyện Hà Quảng, Đoàn viên công đoàn Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển khai mô hình trồng 331 cây đại táo trên diện tích 1 ha; Phòng Trồng trọt của Sở triển khai mô hình trồng 2 ha Ngô lai NK 4300 tại 2 xóm vùng cao. Trung tâm khuyến nông khuyến ngư triển khai 1 lớp tập huấn kỹ thuật bón phân viên nén cho lúa. Chi cục Thú y cấp 1000 lít chế phẩm sinh học cho xã.Quý Quân... Sự góp sức của ngành Nông nghiệp - PTNT tỉnh đã góp phần đưa Trường Hà trở thành 1 trong 2 xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh.
     Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thực hiện chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XD NTM, đội ngũ cán bộ quản lý đến người lao động đã tích cực lao động, sáng tạo, tham gia cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển giao nhanh, bền vững các mô hình sản xuất tiến bộ đến người dân và bước đầu đã chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có năng suất, sản lượng, giá trị cao và từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ khâu làm đất, lựa chọn giống, đến thu hoạch. Công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản được chú trọng.
     Giai đoạn 2011 - 2017 đã có 07 đề tài khoa học do cán bộ CNVC-LĐ trong tỉnh triển khai thực hiện. Riêng CNVC-LĐ ngành Nông nghiệp và PTNT đã trực tiếp triển khai 13 dự án, 16 mô hình ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp góp phần nâng cao năng suất, giá trị cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả có 02 đoàn viên công đoàn thuộc Ngành là tác giả của các sáng kiến tiêu biểu, khả năng áp dụng thực tế cao được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Từ các hoạt động trên đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân; cơ sở hạ tầng về đường giao thông, thủy lợi, điện, nhà văn hóa...của các xã được cải thiện đáng kể, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp của người nông dân được nâng lên, góp phần hoàn thành các mục tiêu KT - XH của địa phương.
     Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình XD NTM gắn với Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong thời gian tới, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVC-LĐ hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, nhân dân trong việc tham gia XD NTM; Phát huy tối đa chức năng của công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ XD NTM tại các địa phương. Phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề xuất với các cấp, các ngành, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai XD NTM. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động, qua đó kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, để động viên, khuyến khích, nhân rộng phong trào.
Tác giả bài viết: Sầm Thơm - Công đoàn Ngành NN&PTNT tỉnh Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc