Hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng

Đăng lúc: Thứ hai - 05/10/2020 09:39 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện Kế hoạch số: 68/KH-CĐN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Công đoàn Ngành NN và PTNT Cao Bằng về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quản lý tài chính công đoàn, từ ngày 25-30/9/2020, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng thành lập Đoàn công tác kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc, đồng chí Nguyễn Văn Minh- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành làm Trưởng đoàn, thành viên đoàn kiểm tra là các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn Ngành, tham gia cùng với đoàn kiểm tra có đồng chí Sầm Thị Thơm, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành.
 
Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 04 đơn vị CĐCS trực thuộc, trong đó có 02 đơn vị doanh nghiệp, 01 đơn vị Hành chính, 01 đơn vị Sự nghiệp. Trong 04 buổi làm việc, đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung: Việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động Ban chấp hành; việc xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành công đoàn với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cùng cấp; công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh... Kiểm ta việc thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của tổ chức công đoàn như: Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; Tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, đoàn viên, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn...
Tuy còn một số tồn tại như: một số công đoàn cơ sở chưa đảm bảo chế độ thông tin báo cáo về hoạt động công đoàn; việc ghi chép các cuộc họp Ban Chấp hành chưa đầy đủ, một số cuộc họp không ghi rõ ngày giờ họp, thành phần tham dự,... Việc công khai tài chính tuy có thực hiện nhưng chưa theo đúng mẫu hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. Nhưng nhìn chung các công đoàn cơ sở trong ngành đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các hoạt động đã bám sát chỉ đạo định hướng của cấp trên và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của đơn vị cơ sở; khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của ngành. Hiện tại chưa thấy có biểu hiện vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam (trong những nội dung đã kiểm tra).
Thông qua hoạt động kiểm tra, giúp cho Ban Chấp hành CĐCS nâng cao nhận thức và ý thức về việc chấp hành Điều lệ, Luật Công đoàn Việt Nam, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của tổ chức công đoàn; thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng thời, qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và  tổ chức Công đoàn tại các đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động, các cuộc vận động và phong trào thi đua thực hiện  tốt nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. 

Tác giả bài viết: Sầm Thị Thơm - PCT CĐN Nông nghiệp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc