KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC LĐLĐ HUYỆN

Đăng lúc: Thứ hai - 23/09/2019 14:14 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
          Ngày 09/09/2019 Ủy Ban kiểm tra LĐLĐ huyện tiến hành kiểm tra 04 Công đoàn cơ sở (CĐCS): Xã Sơn Lập, Trường PTCS Sơn Lập, Xã Sơn Lộ, Khối trường học xã Sơn Lộ. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện - Trưởng đoàn; đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2013, đồng chí chuyên viên LĐLĐ huyện cùng tham gia đoàn kiểm tra.
          Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra việc quản lý tài chính tài sản công đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018, những tháng đ