LĐLĐ HUYỆN HÀ QUẢNG KIỂM TRA CĐCS TRƯỜNG THCS NÀ GIÀNG VÀ CĐCS XÃ NGỌC ĐÀO

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/09/2020 15:34 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn năm 2020 theo kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 19/5/2020 của Liên đoàn Lao động huyện Hà Quảng; Căn cứ Thông báo số 06/TB-UBKT ngày  09/9/2020 của Liên đoàn Lao động huyện. Ngày 22 tháng 9 năm 2020 Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra 02 đơn vị CĐCS trực thuộc là CĐCS Trường THCS Nà Giàng và CĐCS xã Ngọc Đào do đồng chí Đàm Thị Ngân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện là trưởng đoàn.
 
Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Công đoàn cấp trên cơ sở; chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, phổ biến Điều lệ công đoàn và hướng dẫn thu, chi công đoàn đến đoàn viên công đoàn, giúp đoàn viên công đoàn nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn: Cả 02 đơn vị thực hiện khá tốt các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, kịp thời thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi hành chính và chi khác, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên; việc mở sổ sách, biểu mẫu kế toán, thủ quỹ cơ bản đảm bảo quy định; Lập chứng từ thu, chi kịp thời, lưu trữ hồ sơ ngăn nắp; lập báo cáo quyết toán, dự toán thu, chi tài chính công đoàn kịp thời. Các đơn vị được kiểm tra không có tài sản do Công đoàn quản lý.
Bên cạnh những mặt làm được cũng còn một số hạn chế như chưa xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, chưa ban hành quyết định xếp loại đoàn viên hàng năm, chưa có kế hoạc hoạt động của Uỷ ban kiểm tra; sổ công văn đi chưa cập nhật thường xuyên, một số chứng từ đã quyết toán và được Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu bổ sung nhưng chưa bổ sung.
Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra thông báo kết luận việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, đồng thời kiến nghị giải pháp để các đơn vị sớm khắc phục hạn chế. Công tác kiểm tra của Liên đoàn Lao động huyện tạo sự thống nhất trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn cũng như việc quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS tại địa phương.

Tác giả bài viết: Đàm Thị Ngân - CT LĐLĐ huyện Hà Quảng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc