LĐLĐ huyện Trùng Khánh kiểm tra 15 CĐCS trên toàn huyện

Đăng lúc: Thứ tư - 29/07/2020 09:19 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện chương trình công tác năm 2020; kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ, ngày 23/4/2020 của Ban chấp hành LĐLĐ huyện Trùng Khánh về việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra quản lý tài chính, tài sản Công đoàn năm 2020. LĐLĐ huyện đã thành lập 02 đoàn kiểm tra đến làm việc với 15 CĐCS trên toàn huyện (các CĐCS được kiểm tra gồm: CĐCS xã Cao Thăng, CĐCS xã Phong Châu, CĐCS xã Đàm Thủy, CĐCS xã Cao Chương, CĐCS Tòa án - Kiểm sát, Công đoàn Trường MN Hùng Quốc, Công đoàn trường học Thị trấn Hùng Quốc, Công đoàn TTGDNN - GDTX, Công đoàn Trường học xã Cao Chương, Công đoàn Trường Mầm non Thị trấn Trùng Khánh, Công đoàn trường THCS Đình Phong, Công đoàn Trường học khối tiểu học xã Đàm Thủy, Công đoàn Trường học xã Lăng Hiếu, Công đoàn xã Thân Giáp và Công đoàn trường học xã Thân Giáp). Đoàn 01 do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện làm trưởng đoàn; đoàn 02 do đồng chí Đinh Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện làm trưởng đoàn.
Các đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn, kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt, quy chế làm việc của BCH, BTV, UBKT, việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền cùng cấp, kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc đề ra các Nghị quyết, chủ trương, việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn, công tác quản lý tài sản, thu chi ngân sách công đoàn, kiểm tra việc thu đoàn phí, trích nộp kinh phí công đoàn, kiểm tra phần chi hoạt động công đoàn, việc công khai tài chính công đoàn, công tác tiếp nhận đoàn viên, xử lý đơn khiếu nại - tố cáo, công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư…và những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động niên độ 2018 và 2019.

 
Qua kiểm tra cho thấy các CĐCS được kiểm tra đã phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn trong các mặt hoạt động. Luôn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức tuyên truyền học tập các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Bộ máy BCH, BTV, UBKT các CĐCS hoạt động khá tốt, hàng năm chỉ đạo, tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên và người lao động luôn được các CĐCS chú trọng và đặt lên hàng đầu.Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh được duy trì, sổ sách và lưu giữ hồ sơ, tài liệu Công đoàn cơ bản đầy đủ, khoa học. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị CBCCVC LĐ hàng năm, chi tài chính công đoàn đúng với quy chế chi tiêu nội bộ,....Nhìn chung các CĐCS chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiêu biểu có CĐCS TTGDNN-GDTX Trùng Khánh, CĐCS xã Đàm Thủy, CĐCS trường học xã Cao Chương, CĐCS trường Mầm non Thị trấn Trùng Khánh.
Công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn là hoạt động thường niên của LĐLĐ huyện Trùng Khánh, qua kiểm tra nhằm phòng ngừa và phát hiện kịp thời những vi phạm trong tổ chức, hoạt động Công đoàn, từ đó kịp thời điều chỉnh, giúp cho các CĐCS hoạt động theo đúng các quy định và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Tác giả bài viết: Phương Thị Hạnh – PCT LĐLĐ huyện Trùng Khánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc