LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÒA AN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN

Đăng lúc: Thứ hai - 31/08/2020 07:58 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-LĐLĐ ngày 10/02/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng về việc kiếm tra, giám sát năm 2020 và Thông báo số 46/TB-UBKT ngày 12/6/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng về việc kiểm tra việc chấp hành Điểu lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn năm 2018,2019. Trong 02 ngày Đoàn kiểm tra LĐLĐ tỉnh do đồng chí Lương Văn Nghiêm - Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra LĐLĐ huyện Hòa An và 03 CĐCS trực thuộc (CĐCS xã Hoàng Tung, CĐCS trường TH,THCS xã Hoàng Tung và CĐCS Khối UBND huyện).
Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản LĐLĐ huyện Hòa An và các CĐCS chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, như: tiếp nhận và triển khai các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, triển khai và thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, ban hành Quy chế làm việc của BCH,BTV, Quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn cùng cấp và các quy chế khác theo quy định; chế độ sinh hoạt định kỳ được các cấp Công đoàn thực hiện tốt, có sổ ghi biên bản đầy đủ nội dung các cuộc họp, việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định của Điều lệ, hàng năm thực hiện đánh giá, xếp loại CĐCS và ĐVCĐ theo quy định, công tác kiểm tra cũng được chú trọng, các đơn vị đã xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm tra theo kế hoạch như thực hiện kiểm tra cấp dưới, kiểm tra đồng cấp. Các CĐCS trên địa bàn huyện đã tham gia đóng góp tích cực trong các phong trào do công đoàn cấp trên và chính quyền địa phương phát động.
Về công tác tài chính công đoàn, Các đơn vị đã chấp hành tốt các quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn: Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện trích nộp kinh phí, thu đoàn phí công đoàn đầy đủ, kịp thời theo quy định, quản lý và sử dụng nguồn tài chính tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, đúng chế độ, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính định kỳ hàng năm, chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, hợp lệ và được lưu trữ quản lý theo quy định.
 
                 Đoàn kiểm tra làm việc tại CĐCS Khối UBND huyện.
 
Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục của các đơn vị cần lưu ý sủa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế như việc xây dựng và ban hành các Quy chế, việc tổ chức và triển khai các hoạt động của tổ chức công đoàn, việc áp dụng phần mềm kế toán công đoàn, các quy định về chứng từ kế toán…
Tại buổi kiểm tra LĐLĐ huyện, đồng chí Nông Thị Phương Loan – Chủ tịch LĐLĐ huyện thay mặt cho Ban Thường vụ, cảm ơn Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những thiếu xót còn tồn tại, hạn chế, nghiêm túc tiếp thu để áp dụng trong công tác công đoàn trên địa bàn huyện, đây cũng là dịp hỗ trợ giúp cho CĐCS hoàn thiện và làm tốt hơn các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.
 
              Đoàn kiểm tra làm việc tại CĐCS xã Hoàng Tung
 
Tác giả bài viết: Nông Thị Phương Loan - CT LĐLĐ huyện Hòa An
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc