LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NGUYÊN BÌNH CHỈ ĐẠO CĐCS PHỐI HỢP VỚI CHÍNH QUYỀN CÙNG CẤP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Đăng lúc: Thứ hai - 28/12/2020 16:27 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nguyên Bình, LĐLĐ huyện đã căn cứ Nghị định số: 04/2015–NQ/CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2015 - NQ/CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, triển khai các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. LĐLĐ đã phối hợp với UBND huyện Nguyên Bình ban hành Hướng dẫn số 04/HD-UBND - LĐLĐ, ngày 28/9/2018 về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động, Công văn số: 2639/SNV-CCVCĐT ngày 23/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị CBCCNLĐ năm 2020.    

Hội nghị CBCCVC năm 2020 của CĐCS Thị trấn Nguyên Bình.

 
 
Các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức Hội nghị CBCCVC, người lao động năm 2020, cụ thể như CĐCS Thị trấn Nguyên Bình, CĐCS Khối Dân Vận, CĐCS cơ quan Huyện ủy,… Hội nghị CBCC và người lao động nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động 2020 và  đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp củng cố, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nếu hết nhiệm kỳ 2 năm theo Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.
Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong những năm tiếp theo, Công đoàn cơ sở trong huyện cần chủ động, thường xuyên, tích cực phối hợp tốt với chuyên môn cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và người lao động về tác dụng của việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, phát huy dân chủ đại diện thông qua tổ chức Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức và người lao động./.

Tác giả bài viết: Mã Thu Huyền - CT LĐLĐ huyện Nguyên Bình
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc