LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUẢNG HÒA KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Đăng lúc: Thứ tư - 09/09/2020 14:08 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 29/04/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Quảng Hòa về việc kiểm tra năm 2020 và Thông báo số 02/TB-UBKT ngày 26/8/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Quảng Hòa về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn năm 2018, 2019. Từ ngày 03-7/9/2020  Đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện do đồng chí Dương Văn Phương - Chủ tịch LĐLĐ huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra 06 đơn vị trực thuộc (CĐCS xã Phi Hải, CĐCS xã Quảng Hưng, CĐCS xã Hồng Quang, CĐCS xã Mỹ Hưng, CĐCS TT Hòa Thuận, CĐCS xã Đại Sơn).
Qua kết quả kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn cho thấy các CĐCS thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của LĐLĐ huyện; chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến kịp thời giúp đoàn viên, CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC hằng năm.
Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn: Các CĐCS thực hiện khá tốt các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo đoàn phí công đoàn và trích nộp Kinh phí Công đoàn đúng thời gian quy định, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi hành chính và chi khác, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên, CNLĐ; Việc mở sổ sách, biểu mẫu kế toán, thủ quỹ cơ bản đảm bảo quy định; Lập chứng từ thu, chi kịp thời, lưu trữ hồ sơ ngăn nắp, đúng quy định; Lập báo cáo quyết toán, dự toán thu, chi tài chính công đoàn đầy đủ, kịp thời.
          
Đoàn kiểm tra làm việc tại CĐCS


Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục của các đơn vị cần lưu ý sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế như: việc xây dựng và ban hành các Quy chế, việc tổ chức và triển khai các hoạt động của tổ chức công đoàn, các quy định về chứng từ kế toán…
Tại buổi kết luận kiểm tra đại diện cấp ủy, chính quyền đề nghị các CĐCS trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện các nội dung được kiểm tra, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tác công đoàn; chăm lo đến đời sống, quyền lợi của các đoàn viên trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp, bám sát theo chương trình kế hoạch hoạt động của Công đoàn hàng năm. Qua cuộc kiểm tra, các đơn vị đã bày tỏ mong muốn lãnh đạo LĐLĐ huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để hoạt động CĐCS xã ngày càng vững mạnh./. 

Tác giả bài viết: Đàm Văn Nhượng - LĐLĐ Huyện Quảng Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc