LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THÔNG NÔNG DẤU ẤN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Đăng lúc: Thứ ba - 14/04/2020 16:38 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thông Nông, là một công đoàn cấp trên cơ sở; đã trải qua nhiều thời điểm, những mốc lịch sử và những khó khăn thách thức.
Ban chấp hành lâm thời công đoàn huyện được thành lập vào khoảng cuối năm 1978 (sau khi có lâm trường huyện), do đồng chí Hoàng Miêng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban của Đảng kiêm thư ký công đoàn huyện
Đầu năm 1980, tổ chức đại hội công đoàn huyện, chính thức bầu đồng chí Hoàng Miêng làm thư ký công đoàn huyện (kiêm nhiệm), sau đó vào khoảng đầu năm 1981, bổ nhiệm đồng chí Cao Đức Thế làm thư ký công đoàn huyện.
Tháng 2 năm 1987, đồng chí Cao Đức Thế nhận quyết định chuyện sang làm giám đốc Công ty thương nghiệp tổng hợp và điều đồng chí Nông Văn Đoạn từ Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy sang thay đồng chí Cao Đức Thế giữ chức vụ thư ký công đoàn huyện, cho đến tháng 10 năm 1992, do xóa bao cấp công đoàn huyện không có đủ kinh phí hoạt động, công đoàn huyện đã giải thể.
Đến tháng 4 năm 2001 LĐLĐ huyện tái thành lập, Ban chấp hành lâm thời gồm 9 đồng chí và đồng chí Lý Văn Việt là chủ tịch lâm thời. Đến tháng 4/2002 công đoàn huyện tổ chức bầu đồng chí Lý Văn Việt làm chủ tịch LĐLĐ huyện. Đến năm 2004 đồng chí Lý Văn Việt chuyển sang Ban Tuyên giáo huyện ủy, LĐLĐ tạm thời dừng hoạt động. Đến tháng 11/2006 đồng chí Nguyễn Hồng Vân chuyển lên làm chủ tịch LĐLĐ huyện, tháng  10/2012 đồng chí nghỉ hưu. Từ tháng 11/2013 đến nay đồng chí Đàm Thị Ngân làm chủ tịch LĐLĐ huyện.
Sau 19 năm tái thành lập với chức năng, nhiệm vụ của mình LĐLĐ đã hoạt động đi vào nền nếp, số CNVCLĐ tăng cả về số lượng và chất lượng. Vào những năm 1978, 1980 số CNVCLĐ có thêm 200 đoàn viên nhưng đến nay đã có 1.150 đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện đã có nhiều hoạt động sôi nổi hơn, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngày càng có vị thế quan trọng trong CNVCLĐ thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Những nhiệm vụ cụ thể đó là:
Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ là một trong những chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn. Trong  những năm qua, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo CĐCS tập trung thực hiện tốt chức năng này thông qua các hoạt động: Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng, bổ sung, góp ý vào các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. LĐLĐ tham gia với các ngành kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai việc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt văn hóa. Chỉ đạo các CĐCS chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo Ban thanh tra nhân hoạt động có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ.
Công tác tư vấn pháp luật, được Ban chấp hành LĐLĐ huyện quan tâm thực hiện thường xuyên chủ yếu là tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại và tại cơ sở về những vấn đề liên quan đến các chế độ chính sách của CNVCLĐ. Công tác bảo hộ lao động được tăng cường, “Tháng hành động quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” được nhiều cơ sở hưởng ứng mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp công đoàn thường xuyên thăm hỏi, động viên kịp thời những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, ốm đau dài ngày, mắc bệnh hiểm nghèo.
Hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa được công đoàn quan tâm thực hiện và ngày càng phát triển, mở rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Nhất là vận động, thực hiện quy chế Quỹ Xã hội do LĐLĐ tỉnh phát động; Hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút ngày càng đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia…
LĐLĐ huyện luôn xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng xây dựng đội ngũ CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn. Công đoàn huyện đã thực hiện tốt chức năng này góp phần vào việc ổn định tư tưởng, tạo niềm tin cho CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao nhận thức trong việc chấp hành pháp luật lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, ổn định chính trị tại huyện nhà. Hàng năm, LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn CĐCS tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, Trung ương, ngành, tuyên truyền các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến CNVCLĐ theo từng quý, năm và thực hiện các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động. Các cấp công đoàn đã bám sát nhiệm vụ và tình hình kinh tế, chính trị, tổ chức tuyên truyền, học tập phù hợp với thực tế của từng cấp công đoàn, trong đó tập trung vào các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gắn với việc thực hiện “ngày pháp luật” trong cơ quan, đơn vị và nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với nhiều hình thức phong phú đa dạng thu hút đông đảo CBĐV tham gia… Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao được các cấp Công đoàn duy trì thường xuyên tạo không khí phấn khởi, cùng với nhiều hội thi tổ chức quy mô lớn đã tạo ra sân chơi bổ ích, đời sống văn hóa lành mạnh, hấp dẫn thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên và CNVCLĐ tham gia, góp phần động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác. Phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện Cao Bằng Discovery và Huyện đoàn thanh niên đã tiến hành trao “Tủ áo tình thương” tại Bệnh viên Đa khoa huyện Thông Nông.
 Các phong trào thi đua yêu nước được chú trọng như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác và chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức; phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực” và “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành giáo dục; “Cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà trong nhân dân” của cán bộ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước; Phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phong trào “xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Các phong trào thi đua được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, liên tục trong CNVCLĐ. Hàng năm đoàn viên công đoàn đều được đề nghị khên tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng ở các cấp, các ngành.
Công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, xây dựng và thành lập CĐCS theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X, XI Công đoàn Việt Nam. LĐLĐ huyện đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, tổ chức tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ và vai trò của tổ chức Công đoàn đến người lao động trong các thành phần kinh tế, công chức xã, thị trấn, các doanh nghiệp để giúp CNVCLĐ nâng cao nhận thức, hiểu biết về tổ chức Công đoàn, từ đó tự nguyện tham gia vào tổ chức Công đoàn.
Cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn là yếu tố then chốt xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Vì vậy, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn CĐCS xây dựng Quy chế phối hợp với Chính quyền đồng cấp, tham mưu với cấp ủy Đảng và phối hợp với chuyên môn để tạo điều kiện cho CNVCLĐ tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công tác bổ sung, kiện toàn BCH CĐCS được LĐLĐ huyện thực hiện thường xuyên.
 Công đoàn tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Hàng năm đều đạt chỉ tiêu giao.Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước... những việc làm đó vừa thể hiện chức năng tham gia quản lý của công đoàn theo quy định của pháp luật đồng thời tham gia xây dựng chính quyền, Đảng trong sạch vững mạnh.
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ về công tác nữ công; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chiến lược dân số và sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011 - 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nữ CNVCLĐ bằng các hình thức như: nói chuyện chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công. Nhân các ngày lễ, kỷ niệm về giới như: Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3), thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày gia đình Việt Nam (20/3)...các CĐCS tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động thi nữ công gia chánh, giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, giữa các tỉnh bạn kết hợp với tham quan... tạo không khí vui tươi trong nữ đoàn viên lao động, Hàng năm có 100% nữ CNVCLĐ đăng ký các nội dung thi đua. 100% đơn vị công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 20/10.
Phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp trong nữ đoàn viên và lao động nữ; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thường xuyên tập huấn công tác nữ công cho cho  cán bộ làm công tác nữ công các cấp. Hàng năm LĐLĐ huyện tổ chức chấm điểm Ban nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở, có trên 94% Ban nữ công, tổ nữ công hoạt động đạt loại khá trở lên, không có Ban nữ công hoạt động yếu kém. Chủ động giới thiệu với cấp ủy đảng những nữ CNVCLĐ ưu tú, trưởng thành từ phong trào để bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, quy định tỷ lệ nữ trong quy hoạch, nhân sự.
Công tác tài chính đã được LĐLĐ huyện đã triển khai các quy định của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc lập dự toán, thu, chi, quản lý tài chính công đoàn, hướng dẫn các công đoàn cơ sở về trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn theo quy định. Tổ chức tập huấn công tác tài chính công đoàn cho 100% cán bộ làm công tác tài chính công đoàn cơ sở. Phần lớn việc chi Tài chính Công đoàn được thực hiện theo quy định của nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ưu tiên kinh phí công đoàn cơ sở. Các mục chi đảm bảo tính cân đối, chi hoạt động phong trào đạt tỷ lệ cao, giảm chi hành chính.
Hàng năm, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra từ đầu năm, trong nhiệm kỳ đã tiến hành kiểm tra được 49 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Về quản lý sử dụng tài chính công đoàn. Tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc và kiến nghị của đoàn viên và người lao động….
Qua những năm hoạt động, công đoàn các cấp đã có tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến tư tưởng CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn ý thức làm chủ tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật ngày càng được nâng cao. Từng đơn vị, từng cá nhân tự xây dựng chương trình hành động cho mình, đã phát động các phong trào thi đua như thực hành tiết kiệm chống tham những, lãng phí, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh…
Với mục đích, tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội Theo tinh thần Nghị quyết Số: 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 864/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể huyện Thông Nông sẽ sáp nhập vào huyện Hà Quảng. Đối với tổ chức Công đoàn, LĐLĐ huyện Thông Nông chính thức sáp nhập vào LĐLĐ huyện Hà Quảng từ tháng 3 năm 2020. Đây là một bước ngoặt lớn của LĐLĐ huyện Thông Nông mặc dù vậy, cán bộ công đoàn và CNVCLĐ huyện Thông Nông rất tự hào với truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, nguyện phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, hoàn thành thắng lợi, sự nghiệp đổi mới của Đảng trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./.

Tác giả bài viết: Đàm Thị Ngân – CT LĐLĐ huyện Hà Quảng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc