Một số kết quả tiêu biểu trong công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong 7 tháng đầu năm 2020 của các cấp CĐVC tỉnh

Đăng lúc: Thứ năm - 13/08/2020 15:34 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thì đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong những năm qua, công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đến các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) luôn được Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh xem là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.
Với đặc thù của CĐVC tỉnh, các CĐCS trực thuộc phần lớn là cơ quan hành chính nhà nước, vì vậy các phong trào thi đua được tổ chức khá đồng đều, thuận lợi, có sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của Ban Chấp hành CĐCS trong việc tổ chức cho đoàn viên, CBCCVCLĐ đăng ký các danh hiệu, thực hiện các nội dung thi đua để tạo động lực, đóng góp công sức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của mỗi cá nhân. Các phong trào thi đua thu hút đông đảo đoàn viên, CBCCVCLĐ tham gia, giúp cho mỗi CBCCVCLĐ thay đổi trong cách nghĩ, có ý thức kỷ luật tốt, chấp hành mọi nội quy, quy chế, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc, trở thành động lực thúc đẩy CBCCVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đã đề ra.
Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2020 CĐVC tỉnh đã tổ chức phát động thi đua, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua, ký kết thi đua trong CBCCVCLĐ; trong đó tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các phong trào gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.
Kết quả thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2020, CĐVC tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn năm 2020, kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 - 2020). Kết quả có một số CĐCS tiêu biểu đã tổ chức thực hiện như CĐCS Sở Nội vụ, Cục Thống kê, Sở Tài Chính, Ban quản lý khu kinh tế, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh…tại hội nghị các CĐCS đã tặng khen cho 10 tổ công đoàn, 15 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua...
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ giai đoạn 2020 - 2025 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết 6b về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2020 do CĐVC tỉnh tổ chức (tháng 5/2020), CĐVC tỉnh đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 18 cá nhân (điển hình tiên tiến); 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020.
Thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc CĐVC tỉnh trong các phong trào thi đua cũng đã được LĐLĐ tỉnh ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ giai đoạn 2020 - 2025 do LĐLĐ tỉnh tổ chức (tháng 7/2020), CĐVC tỉnh có 02 CĐCS, 04 cá nhân đoàn viên công đoàn đã được khen thưởng điển hình tiên tiến; 02 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngoài ra trong các phong trào thi đua đột xuất, LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tập thể Văn phòng CĐVC tỉnh và 02 cá nhân.
Phát huy các thành tích đã đạt được trong 7 tháng đầu năm, trong 5 tháng cuối năm 2020 CĐVC và các CĐCS tiếp tục triển khai thực hiệu có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CBCCVCLĐ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội – chính trị của cơ quan, đơn vị, của ngành; thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, địa phương, ngành trong đó đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ kết quả, thành tích của phong trào thi đua trong năm 2020 sẽ tạo tiền đề cho việc triển khai phong trào trong năm tới và trong giai đoạn tiếp theo.
 Đ/c Ngọc Văn Phán - Chủ tịch CĐVC tỉnh trao tặng khen thưởng cho các cá nhân tại Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ giai đoạn 2020 - 2025 do CĐVC tỉnh tổ chức. 

Tác giả bài viết: Trần Hải Sơn - PCT CĐVC tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc