BHXH tỉnh Cao Bằng: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Đăng lúc: Thứ hai - 20/03/2017 10:51 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do ngành và địa phương phát động và phát huy kết quả đạt được trong việc tổ chức các phong trào thi đua những năm vừa qua. Ngày 10/3/2017, tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2017, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Oanh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh, thay mặt lãnh đạo BHXH tỉnh Cao Bằng phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề: "Cán bộ công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng kỷ cương, đoàn kết, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017" với những nội dung chủ yếu sau:
IMG_1808.JPG
             Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Oanh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh
                        phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017
     Một là, Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng.
     Hai là, Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án lộ trình tiến tới BHYT toàn dân và Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013- 2020. Gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, hưởng ứng thực hiện tốt các đợt thi đua theo chuyên đề do ngành và địa phương phát động.
     Ba là, Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đoàn kết, sáng tạo, tận tuỵ và trách nhiệm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.
     Bốn là, Tập trung tối đa mọi nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch giao trong năm 2017 và kế hoạch cụ thể từng năm trong giai đoạn 2016- 2020; khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, giảm tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT xuống dưới 02% so với số phải thu; phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 12,9 % so với lực lượng lao động; số tham gia BH thất nghiệp chiếm tỉ lệ 9% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 96,4% so với dân số của tỉnh. Quản lý chặt chẽ phôi sổ BHXH, thẻ BHYT; 100% người lao động mới tham gia BHXH được cấp sổ BHXH; hoàn thành công tác phát hành thẻ BHYT năm 2018 trong tháng 12 năm 2017. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia và hưởng chế độ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý và sử dụng có hiệu quả, bảo đảm cân đối quỹ KCB BHYT năm 2017.
     Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở KCB.
     Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền đến tất cả các nhóm đối tượng.
     Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
     Với những nội dung, mục tiêu thi đua trên đây, tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, lập thành tích xuất sắc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2017./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Lan - Văn phòng BHXH tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc