CĐCS SỞ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Đăng lúc: Thứ tư - 26/08/2020 16:09 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Ngày 20/8/2020 đoàn kiểm tra Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh do đồng chí Ngọc Văn Phán - Ủy viên Ban Thưởng vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐVC tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn tại Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Tài chính.
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra CĐVC tỉnh đã kiểm tra 05 nội dung: Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Chính quyền cùng cấp, Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn; Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cùng cấp về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Kiểm tra việc thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động Công đoàn; Kiểm tra các nội dung chi tài chính công đoàn như công tác thanh toán, quyết toán, hợp lệ của chứng từ gốc, kết quả tài chính phục vụ các nội dung hoạt động công đoàn, việc tổ chức thực hiện chế độ kế toán công đoàn, mở sở sách, lập chứng từ, ghi chép, chấp hành chế độ báo cáo dự toán - quyết toán, biểu mẫu kế toán. Niên độ kiểm tra từ năm 2018 đến nay.

 
Đoàn kiểm tra CĐVC tỉnh đánh giá cao việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam của CĐCS Sở Tài chính luôn bám sát theo hướng dẫn, chỉ đạo của CĐVC tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính và sự tạo điều kiện về mọi mặt của chính quyền cơ quan cùng với tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban chấp hành CĐCS và đoàn viên công đoàn đã giúp CĐCS Sở Tài chính thực hiện tốt việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác thu, chi tài chính công đoàn.
Qua buổi kiểm tra đã giúp CĐCS Sở Tài chính thực hiện tốt hơn các nội dung chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, đồng thời đoàn kiểm tra yêu cầu CĐCS bổ sung, cụ thể hóa hướng dẫn khen thưởng của công đoàn cấp trên thành tiêu chuẩn, tỷ lệ, hướng dẫn khen thưởng tại CĐCS cho phù hợp; yêu cầu đơn vị thực hiện các thủ tục thay đổi lại con dấu CĐCS theo Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước; định hướng kịp thời những vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện các hoạt động Công đoàn tại đơn vị. Qua đó CĐCS Sở Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, khuyến khích các đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan.

Tác giả bài viết: Đỗ Minh Chiến - BCH CĐCS Sở Tài chính.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc