KẾT QUẢ THU, CHI BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2018

Đăng lúc: Thứ năm - 10/01/2019 13:59 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
          Năm 2018, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trong nước và địa phương đã có chuyển biến nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc biệt là công tác  phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), giảm nợ đọng; bên cạnh đó, vấn đề tăng giá dịch vụ y tế đã đặt ra thách thức lớn trong việc cân đối Quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia.
          Ngay từ đầu năm, lãnh đạo BHXH tỉnh đã xác định công tác phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh đã chủ động báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác quản lý, lãnh, chỉ đạo việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; rà soát phân loại đối tượng, địa bàn để lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phát triển đối tượng; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện cho từng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị... BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố chủ động bám sát các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), thông báo số thu kịp thời, chủ động đến đơn vị đối chiếu, đốc thu, nắm tình hình thực tiễn tại các đơn vị; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đôn đốc và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị SDLĐ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất, phối hợp thanh tra, kiểm tra, trong đó chú trọng phối hợp với cơ quan công an và tham mưu cho tổ công tác thu nợ liên ngành của Tỉnh. Duy trì việc báo cáo tình trạng nợ đọng với cấp uỷ, chính quyền địa phương và thông tin các đơn vị nợ đọng trên phương tiện thông tin đại chúng... Năm 2018, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 526.802 người, đạt 100,19% so với chỉ tiêu được giao, Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,95% dân số, vượt 3,25% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; Số thu là 1.022,2 tỷ đồng, đạt 100,9% chỉ tiêu được giao, tăng 6,6% so với số thu cùng kỳ năm 2017; Số nợ là 12,2 tỷ đồng, bằng 1,2% so với chỉ tiêu thu được giao, thấp hơn so với chỉ tiêu nợ được giao (1,22%).
          Công tác quản lý tài chính tại các đơn vị trong toàn BHXH tỉnh được thực hiện tốt, bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan Bưu điện thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn tiền mặt, kho quỹ.
Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện và được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo an toàn tiền mặt, tạo thuận tiện cho các đối tượng thụ hưởng. Hiện nay BHXH tỉnh Cao Bằng đang quản lý trên 23 nghìn đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, cư trú trên 190 xã, phường, thị trấn, với số tiền chi trả hàng tháng trên 90 tỷ đồng; ngoài ra, hàng tháng còn chi trả hàng tỷ đồng cho các đối tượng hưởng các chế độ trợ cấp khác. Để có được kết quả đó bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của BHXH Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương, BHXH tỉnh Cao Bằng đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong lập danh sách chi trả và quản lý đối tượng; xây dựng quy trình chi trả; phối hợp với Bưu điện tỉnh và các ngân hàng thương mại thực hiện phương thức chi trả qua Bưu điện, qua thẻ ATM và chi trả tại nhà đối với những đối tượng là người cao tuổi, sức khỏe yếu...; phối hợp bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn chi trả. Bên cạnh đó, để công tác chi trả các chế độ được chặt chẽ, đúng quy định, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện, thành phố phối hợp tiến hành kiểm tra, rà soát các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng. Tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, đối chiếu với dữ liệu quản lý đối tượng tập trung để phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi các chế độ BHXH.
Công tác giám định BHYT và quản lý kinh phí KCB BHYT được củng cố và tăng cường. Cơ quan BHXH đã đề ra nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT như: chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy, chính quyền và thông tin đến các cơ quan, đoàn thể, thông báo trên các phương tiện thông tin tại chúng về tình hình chi phí KCB BHYT để phục vụ cho việc giám sát, chỉ đạo, đặc biệt đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc nâng cao chất lượng KCB BHYT và quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT, trong đó yêu cầu cơ quan BHXH không xem xét thanh toán đối với cơ sở y tế có tỷ lệ trong KCB cao, bất hợp lý và phần vượt dự toán đã giao cho cơ sở KCB; tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định BHYT, tăng cường kiểm tra các cơ sở KCB, nhất là cơ sở KCB có chi phí cao đột biến, bất thường, có tỷ lệ bệnh nhân vào điều trị nội trú, tỷ lệ chi phí tiền giường, số ngày điều trị cao hơn bình quân trung của toàn tỉnh hoặc cao hơn so với các bệnh viện cùng hạng ở các tỉnh lân cận có yếu tố tương đồng...
         Năm 2018, đã chi 1.612,6 tỷ đồng, tăng 5,5% so với số chi năm 2017, trong đó: Chi lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN: 1.182,4 tỷ đồng, tăng 9,4% so với số chi năm 2017; Chi KCB BHYT của thẻ BHYT đăng ký ban đầu của tỉnh: 430,2 tỷ đồng, giảm 0,45% so với năm 2017 và chiếm 94,19% tổng dự toán Chính phủ giao.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát của lãnh đạo BHXH tỉnh và tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, năm 2018, BHXH tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Trong đó, nổi bật là công tác thu, giảm nợ đọng, phát triển đối tượng tham gia; thực hiện tốt việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN; quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.            
Tác giả bài viết: Bá Tuynh Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc