BHXH tỉnh Cao Bằng: Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động chuyển đổi mã quyền lợi hưởng BHYT

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Ngày 18/7/2017, BHXH tỉnh Cao Bằng có Công văn số 984/BHXH-CST hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh chuyển đổi mã quyền lợi hưởng BHYT.

Đăng lúc: 24-07-2017 09:38:50 AM | Đã xem: 4403 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Bộ Y tế: Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng BHYT

Ngày 14/04/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017.

Đăng lúc: 26-05-2017 02:50:35 PM | Đã xem: 533 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đăng lúc: 22-05-2017 09:22:16 AM | Đã xem: 461 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đăng lúc: 03-04-2017 11:06:44 AM | Đã xem: 387 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đăng lúc: 20-03-2017 10:51:16 AM | Đã xem: 406 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

BHXH tỉnh Cao Bằng: Gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Nhằm cung cấp thông tin cho người lao động về kết quả đóng BHXH, BHTN, BHTN trong năm 2016, ngày 03/3/2017, BHXH tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 289/BHXH-CST hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố in thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN mẫu C13-TS chuyển đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Đăng lúc: 15-03-2017 02:58:06 PM | Đã xem: 636 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ , TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC
Đăng lúc: 12-01-2017 02:36:21 PM | Đã xem: 560 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Ngày 12/12/2016, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số 4967/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

Đăng lúc: 11-01-2017 02:53:15 PM | Đã xem: 546 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đăng lúc: 16-09-2016 08:05:16 AM | Đã xem: 1104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Công đoàn Cục Hải quan tỉnh: Khen thưởng 109 học sinh có thành tích trong học tập

Công đoàn Cục Hải quan tỉnh: Khen thưởng 109 học sinh có thành tích trong học tập

Tối 29/7, Công đoàn Cục Hải quan tỉnh tổ chức tuyên dương, khen thưởng 109 cháu là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan có thành tích trong năm học 2015 - 2016.

Đăng lúc: 03-08-2016 02:01:23 PM | Đã xem: 589 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đăng lúc: 27-10-2015 02:42:18 PM | Đã xem: 1065 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
  Trang trước  1 2 3 4 5