Đăng lúc: 11-04-2019 05:02:35 PM | Đã xem: 275 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN HOẠT ĐỘNG , CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đăng lúc: 04-03-2019 10:49:39 AM | Đã xem: 418 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN HOẠT ĐỘNG , CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đăng lúc: 10-01-2019 01:59:58 PM | Đã xem: 250 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

BHXH tỉnh Cao Bằng: Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, phát hành thẻ BHYT

Nhằm đảm bảo việc rà soát, lập danh sách tham gia và phát hành thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 được chính xác, đúng đối tượng. Ngày 18/7/2017, BHXH tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 985/BHXH-CST về việc tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, phát hành thẻ BHYT năm 2017.

Đăng lúc: 24-07-2017 09:40:04 AM | Đã xem: 4494 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

BHXH tỉnh Cao Bằng: Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động chuyển đổi mã quyền lợi hưởng BHYT

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Ngày 18/7/2017, BHXH tỉnh Cao Bằng có Công văn số 984/BHXH-CST hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh chuyển đổi mã quyền lợi hưởng BHYT.

Đăng lúc: 24-07-2017 09:38:50 AM | Đã xem: 4455 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Bộ Y tế: Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng BHYT

Ngày 14/04/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017.

Đăng lúc: 26-05-2017 02:50:35 PM | Đã xem: 590 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đăng lúc: 22-05-2017 09:22:16 AM | Đã xem: 534 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đăng lúc: 03-04-2017 11:06:44 AM | Đã xem: 449 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đăng lúc: 20-03-2017 10:51:16 AM | Đã xem: 460 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

BHXH tỉnh Cao Bằng: Gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Nhằm cung cấp thông tin cho người lao động về kết quả đóng BHXH, BHTN, BHTN trong năm 2016, ngày 03/3/2017, BHXH tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 289/BHXH-CST hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố in thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN mẫu C13-TS chuyển đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Đăng lúc: 15-03-2017 02:58:06 PM | Đã xem: 757 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ , TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau