HIỆU QUẢ SAU 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/CT-TLĐ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA "GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ" TRONG NỮ CNVCLĐ

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/09/2020 10:31 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động năm 1989, đến năm 2010, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Chỉ thị 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Đây là phong trào mang tính đặc thù về giới nhằm phát huy được vai trò, tiềm nằng to lớn của nữ CNVCLĐ trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng -  tiến bộ - hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu bình đẳng giới. Trải qua 31 năm, phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, đã được phát triển rộng khắp, thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi được đông đảo nữ CNVCLĐ hưởng ứng tham gia. Thông qua phong trào, nữ CNVCLĐ được bồi dưỡng, rèn luyện và trưởng thành nhiều mặt, phong trào ngày càng khẳng định được ý nghĩa to lớn khi đáp ứng được những yêu cầu mà lịch sử đặt ra đối với nữ CNVCLĐ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa "Giỏi", vừa "Đảm" đủ sức gánh vác những nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam.
Hiện nay toàn tỉnh Cao Bằng có 29.504 CNVCLĐ (trong đó nữ 18.723 người) chiếm 63,4%/tổng số CNVCLĐ, nữ  CNVCLĐ tham gia tất cả các lĩnh vực công tác, ngành, nghề trên địa bàn tỉnh, một số ngành nữ chiếm tỷ lệ cao như: ngành Giáo dục & Đào tạo 71%; ngành Y tế 72,2%...
Xác định tầm quan trọng của hoạt động nữ công trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các cấp. Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác nữ công hàng năm, đẩy mạnh phong trào thi đua phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Có thể nói rằng, trong 10 năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cấp Công đoàn đã nỗ lực chỉ đạo triển khai và đạt những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 03/CT-TLĐ như: công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh, đa dạng về nội dung và hình thức; chất lượng hoạt động nữ công trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có những chuyển biến rõ rệt, đội ngũ cán bộ nữ công các cấp được củng cố, kiện toàn kịp thời, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của nữ CNVCLĐ. Các cấp Công đoàn đã duy trì được nền nếp phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “ Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua phong trào thi đua đã tạo môi trường cho CNVCLĐ phát huy tài năng, sức sáng tạo, có lối sống văn hóa, có đạo đức nghề nghiệp. Kết quả hằng năm có 98% nữ CNVCLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà" và trên 90% nữ CNVCLĐ được công nhận đạt danh hiệu "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà" các cấp.
Trong 10 năm, có gần 5 nghìn đề tài, sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác, công trình, sản phẩm được nghiệm thu, áp dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Có gần 2 nghìn tập thể nữ được tặng Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cấp chính quyền, Công đoàn khen thưởng; có 22 cá nhân nữ CNVCLĐ được tặng Huân chương lao động hạng ba, 47 nữ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 39 nữ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú, trên 11 nghìn lượt nữ CNVCLĐ được Bộ, ban ngành, Công đoàn các cấp biểu dương, khen thưởng. Cùng đó, đội ngũ nữ CNVCLĐ luôn hoàn thành tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", có trên 5 nghìn gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu được các cấp Công đoàn tôn vinh, biểu dương... Thành tích của nữ CNVCLĐ đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn, năng suất chất lượng trong sản xuất kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển của cơ quan đơn vị, trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại tự tin, năng động, sáng tạo.
Bên cạnh kết quả đạt được thì phong trào thi đua “ Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” vẫn có những tồn tại, hạn chế đó là:  phong trào phát triển chưa đồng đều, tập trung chủ yếu trong khối hành chính sự nghiệp, còn ở các doanh nghiệp hiệu quả chưa cao; việc triển khai và bình xét danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” có nơi còn hình thức; kinh phí dành cho hoạt động nữ công còn hạn hẹp...Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”  trong nữ CNVCLĐ cần phải đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức, biện pháp tuyên truyền trong nữ CNVCLĐ; quan tâm củng cố, kiện toàn Ban nữ công cả về số lượng và chất lượng; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; quan tâm các hoạt động xã hội từ thiện, vận động nguồn lực giúp đỡ cho đối tượng là nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, cụ thể hóa nội dung thi đua, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với nữ CNVCLĐ trong các khu vực kinh tế, loại hình đơn vị, ngành nghề khác nhau./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Nguyệt - Phó ban TGNC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc