Tổng kết công tác nữ công năm 2014 Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 17/12/2014 10:19 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Tổng kết công tác nữ công năm 2014 Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Tổng kết công tác nữ công năm 2014 Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Diễn đàn phòng chống Bạo lực gia đình trong CNVCLĐ tổ chức tại Vĩnh Phúc
              TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                           VIỆT NAM
                 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                    TỈNH CAO BẰNG
              

              Số: 1076 /BC-LĐLĐ
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

       

              Cao Bằng, ngày 08 tháng 12  năm 2014
 
                                                      BÁO CÁO
                            Tổng kết công tác nữ công năm 2014
                             Phương hướng nhiệm vụ năm 2015
         Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 đề ra từ đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo kết quả tổ chức triển khai, thực hiện công tác nữ công năm 2014 với các nội dung như sau:
I - CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
        1. Hệ thống tổ chức Công đoàn (CĐ) toàn tỉnh hiện nay gồm có 13 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, Thành phố; 07 CĐ ngành, CĐ Viên chức tỉnh; 13 CĐ Trung ương đóng trên địa bàn; 11/17 CĐ cơ sở trực thuộc (hiện nay có 06 CĐ tạm dừng hoạt động).
        - Tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh: 35.195 người, trong đó nữ: 18.535 người (chiếm 52,6%).
         - Tổng số đoàn viên công đoàn:  33.743 người, trong đó nữ: 15.876 người (chiếm 47%).
         2. Tổng số cán bộ nữ công:
         + Chuyên trách (LĐLĐ tỉnh)                  01 đ/c
         + Bán chuyên trách:                                 33 đ/c
         3. Tổng số Ban nữ công Quần chúng:
         + CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở:  33/123 uỷ viên BNC quần chúng.
         +  CĐ cơ sở:  178 / 534 uỷ viên BNC.
         II- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:
         1. Chỉ đạo Ban nữ công các cấp triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, xây dựng chương trình hoạt động nữ công nhiệm kỳ 2013-2018; tiếp tục chỉ đạo Ban nữ công các cấp tổ chức tổng kết công tác nữ công và bình xét công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ năm 2013.
         2. Hướng dẫn, chỉ đạo Ban nữ công CĐ các cấp xây dựng chương trình công tác nữ công năm 2014 và tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2014.
         3. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 4 năm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2014.
        4. Hướng dẫn Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triền gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia, phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm.
        5. Hướng dẫn các cấp CĐ triển khai Chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" giai đoạn 2014 - 2018.
        6. Hướng dẫn triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì trẻ em" và "Ngày gia đình Việt Nam" 28/6 trong CNVCLĐ.
        7. Chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức các hoạt động hướng ứng ngày Dân số thế giới (11/7), ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động Quốc gia vì Dân số (Tháng 12) trong CNVCLĐ.
        8. Phối hợp chỉ đạo các cấp CĐ hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển.
        9. Phối hợp với Tỉnh Hội phụ nữ tiếp tục triển khai 2 đề án "Tuyên truyền giáo dục, phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2010 - 2015" và đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" và tiếp tục vận động nữ CNVCLĐ ủng hộ Quỹ "Nghĩa tình biên giới hải đảo" năm 2014.
       10. Tiếp tục vận động các cấp CĐ ủng hộ xây dựng quỹ "Vì nữ CNVCLĐ nghèo" giai đoạn 2013 - 2018.
        III- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:
        1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
       - Ban nữ công Công đoàn các cấp luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động nữ và trẻ em; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013 - 2018, Điều lệ CĐ VIệt Nam khoá XI; Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017; Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012, Hiến pháp 2013...cho nữ CNVCLĐ; chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động liên quan đến lao động nữ và trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; công tác Dân số/KHHGĐ và các tệ nạn xã hội; tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với chủ đề 2014; tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm, "Tháng Công nhân", kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam...
       - Nhân kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Ngày thành lập HLHPN Việt Nam và 4 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10... Ban nữ công CĐ các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với nhiều nội dung phong phú thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia như tổ chức gặp mặt, toạ đàm ôn truyền thống, nói chuyện chuyên đề; giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức các Hội thi tìm hiểu, “Nữ công gia chánh”, “Cắm hoa”, "Khéo tay hay làm", Hội thi tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - đảm đang", Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới...kết quả được 2.578 cuộc với trên 30 nghìn lượt người tham gia. Bên cạnh đó các cấp CĐ tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng cán bộ nữ công, nữ CNVCLĐ tiêu biểu vào dịp (8/3), (20/10) và gặp mặt gia đình tiêu biểu vào dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)...được gần 3 nghìn người và tặng quà với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng; Tổ chức gần 200 cuộc cho hơn 9 nghìn chị em đi dã ngoại, tham quan danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh.
      - Vận động nữ CNVCLĐ hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển", kết quả có 13.690 bài dự thi (trong đó bài dự thi và kết quả đạt giải của nữ chiếm 80%).
      - Ban nữ công CĐ các cấp tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động "Chung sức vì biển đảo quê hương", tuyên truyền về việc Trung quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, kết quả được 657 cuộc với trên 6 nghìn người tham dự. Tích cực tham gia cuộc vận động ủng hộ vì Trường Sa, Hoàng Sa do Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động mỗi cán bộ CNVCLĐ ủng hộ 50.000đ trở lên, 100% nữ CBCNVC tham gia cuộc vận động này.
      - Chọn cử 01 cán bộ nữ công CĐCS tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương "Trưởng ban nữ công CĐCS tiêu biểu" toàn quốc lần thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 6/2014.
       - Trang bị cho Ban nữ công CĐ cơ sở 1.300 cuốn Sổ tay công tác nữ công năm 2014 và gần 3 nghìn cuốn Thông tin Phụ nữ 8/3, 20/10.
         2. Tổ chức phong trào thi đua:
      - Chỉ đạo Ban nữ công CĐ cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết công tác nữ công CĐ và bình xét danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2013 trong nữ CNVCLĐ, kết quả:
         2.1. Bình xét:
       * Về tập thể Ban nữ công:
       + Cấp trên cơ sở:
       - Có 20% Ban nữ công đạt tốt
       - Có 70% Ban nữ công đạt khá.
       - 10% Ban nữ công đạt TB.
       + CĐ cơ sở:
       - Có 25% Ban nữ công đạt tốt
       - Có 55% Ban nữ công đạt khá.
       - 20% Ban nữ công đạt TB.
        * Cá nhân:
        Có 14.900/15.700 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp năm 2013 đạt 94,9%.
        - Năm 2014: Có 16.920/18535 nữ CNVCLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà " năm 2014 đạt 91%.
        2.2. Công tác khen thưởng 2013:
        - Có 03 chị  được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen (toàn diện)
        - Có 134 chị được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen (trong đó; 125 chị khen toàn diện, 09 chị được khen thưởng chuyên đề "Hai giỏi").
        - Có 249 chị được CĐCS tặng giấy khen.
        Năm 2014 hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh phát động, ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã phát động các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phát triển và nâng cao hiệu quả các phong trào như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” chỉ đạo lồng ghép triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng nông thôn mới” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế”…tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm, hành động cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân. Vận động nữ CNLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 ở từng cơ quan, đơn vị, lập thành tích thiết thực kỷ niệm 85 năm Công đoàn Việt Nam; chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, của tỉnh và tổ chức Công đoàn.
         3. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ:
        Ban nữ công các cấp tham gia đoàn kiểm tra liên ngành cùng cấp kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn về tình hình thực hiện pháp luật lao động, kiểm tra chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ được 29 đơn vị. Kết quả cho thấy, việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lao động nữ như; Việc làm, tiền lương, tiền thưởng, ký hợp đồng lao động, điều kiện làm việc, BHXH, BHYT...được người sử dụng lao động quan tâm và thực hiện đầy đủ. Chế độ phúc lợi được BCH CĐ thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi kịp thời khi CNVCLĐ ốm đau, gia đình có việc hiếu hỷ, gặp khó khăn hoạn nạn. Điều kiện an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo, chế độ bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ và theo đặc thù công việc.
        4. Công tác xã hội nhân đạo từ thiện:
      - Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10)... Ban nữ công CĐ các cấp đã trích các nguồn quỹ vận động được tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được trên 12 nghìn đối tượng (trong đó; Phụ nữ 1519, trẻ em 10585) với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.
      - Nhân dịp "Tháng hành động vì trẻ em" LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận 1000 Cặp phao cứu sinh với tổng trị giá 180 triệu đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tài trợ, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam. Sau khi tiếp nhận LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trao tặng cho các em học sinh tiểu học ở vùng khó khăn, học sinh thường xuyên phải qua sông, suối...tại 37 trường trực thuộc 06/13 LĐLĐ huyện, Thành phố. Cũng trong dịp này Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng với tổng số tiền 6 triệu đồng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết thiếu nhi 1/6/2014.
       - Đoàn Trường Sỹ quan Chính trị Bộ Quốc phòng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đến tặng quà, khám chữa bệnh và cấp phát miễn phí cho học sinh của 02 Trường thuộc xã Quang Thành và Xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng cụ thể: Tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 10 triệu đồng, 500 bộ quần áo đã qua sử dụng, 5 nghìn quyển vở, bút và một số đồ dùng học tập khác. Khám bệnh, cấp phát cho gần 1 nghìn em học sinh. Bên cạnh đó đoàn tổ chức bàn giao 01 nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho gia đình chính sách và 10 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách và người có công của 02 xã trên.
       - Công tác xã hội trong nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh. Hàng năm Ban nữ công các cấp vận động CNVCLĐ xây dựng và phát triển các loại Quỹ như: Quỹ "Tình thương", "Đồng nghiệp", "Trợ vốn vì nữ CNVCLĐ nghèo"... để hỗ trợ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, không may qua đời và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình, kết quả năm 2014 đã vận động thêm được gần 500 triệu đồng, nâng tổng số quỹ lên hơn 3 tỷ đồng. Riêng quỹ "Vì nữ CNVCLĐ nghèo" do LĐLĐ tỉnh phát động tiếp từ năm 2013 (Tính đến ngày 30/11/2014: Tổng số quỹ thu được gần 500 triệu đồng), tính riêng trong năm 2014 thu được 117.083.000,đ giải quyết cho nữ CNVCLĐ vay phát triển kinh tế gia đình được 55 suất với tổng số tiền 165 triệu đồng, hỗ trợ được 22 trường hợp với số tiền hơn 10 triệu đồng.
       - Thực hiện Quyết định số 378/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ban hành Chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" giai đoạn 2014 - 2018, Liên đoàn lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành khảo sát các đối tượng trẻ em bị bệnh tim và dị tật hở môi vòm miệng cần phẫu thuật. Kết quả qua khảo sát không có trường hợp nào đủ điều kiện như văn bản quy định.
        - Ban nữ công các cấp phối hợp với Hội Phụ nữ cùng cấp vận động trong nữ CNVCLĐ ủng hộ quỹ "Nghĩa tình biên giới hải đảo" giai đoạn 2012 - 2016. Kết quả thu được trên 20 triệu đồng.
        - Trong năm Ban nữ công LĐLĐ tỉnh tiến hành khảo sát tình hình phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ có 192 trẻ em con CNVCLĐ dưới 16 tuổi phần lớn bị bệnh huyết tán, bại não, ung thư máu, câm điếc bẩm sinh...; có 220 nữ bị mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn..
         IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG:
        1. Ưu điểm:
      - Ban nữ công CĐ các cấp đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua khác trong CNVCLĐ.
      - Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật liên quan đến lao động nữ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phong phú thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.
      - Công tác xã hội trong nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh trong đó ưu tiên hỗ trợ nữ CNVCLĐ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, kịp thời giúp đỡ các trường hợp nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
      2. Hạn chế:
      - Một số Ban nữ công CĐCS chưa chủ động kịp thời tham mưu với lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, Ban chấp hành CĐ cùng cấp nên quá trình tổ chức phong trào cũng như vận động nữ CNVCĐ còn hạn chế.
      - Chế độ thông tin, báo cáo của một số CĐ còn chậm, chưa đầy đủ, số liệu thiếu chính xác đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo.
      - Việc sơ, tổng kết đánh giá hàng năm, nhất là việc bình xét danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ chưa đi sâu về chất lượng nên chưa tạo được động lực thúc đẩy phong trào thi đua.
      V- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015:
      1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội CĐ, Đại hội phụ nữ các cấp; Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Bộ luật Lao động và Luật CĐ 2012, Hiến pháp 2013.
       2. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động liên quan đến lao động nữ và trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; công tác Dân số/KHHGĐ và các tệ nạn xã hội.
      3. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong CNVCLĐ gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu" và phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ.
       4. Tiếp tục phối hợp với Tỉnh Hội phụ nữ tuyên truyền các đề án của Thủ Tướng Chính phủ: "Tuyên truyền giáo dục, phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước", "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"; Tổ chức sơ kết thực hiện chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh về tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2012 - 2017.
       5. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ.
       6. Vận động nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ các loại quỹ "Vì nữ CNLĐ nghèo", quỹ "Nghĩa tình biên giới hải đảo", Quỹ "Tình thương", quỹ "Đồng nghiệp... Tổ chức các hoạt động thiết thực giúp đỡ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo...
       7. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ CNVCLĐ, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ và trẻ em, tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lao động nữ và trẻ em.
        8. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác vận động nữ CNVCLĐ cho Ban nữ công CĐ các cấp.
        9. Tiếp tục chỉ đạo CĐ cơ sở thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng.
      10. Tiếp tục phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động trong nữ CNVCLĐ.
      11. Chỉ đạo Ban nữ công CĐ cơ sở tổ chức sơ, tổng kết công tác nữ công và bình xét danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và công tác thi đua khen thưởng năm 2015.
                                                                                     
                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ                                                   
  Nơi nhận:                                                        PHÓ CHỦ TỊCH
- Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh;
- Ban Nữ công TLĐ;
- Hội LHPN tỉnh;
- Lưu: TG-NC, VT.                                                    (Đã ký)
 
 
 
                                                                             Hà Nhật Lệ
 
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc