Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Đăng lúc: Thứ năm - 26/11/2015 09:01 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Đẩy mạnh thực hiện Chương trình "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn" nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ chuyên trách công đoàn và cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở.
     Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn; Củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức cho cả nhiệm kỳ; tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên kiêm chức đáp ứng được yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cấp mình và cấp dưới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai 20 lớp tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn; triển khai Luật Công đoàn; Nghị định 60 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Luật Bảo hiểm xã hội; công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác tài chính công đoàn cho gần 4.000 lượt cán bộ công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở (đạt tỷ lệ trên 85% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn).
     Quan tâm tạo điều kiện bố trí cán bộ chuyên trách công đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn công tác công đoàn và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý Nhà nước, Lý luận Chính trị, An ninh quốc phòng,…. Từ năm 2013 đến nay đã cử 01 đồng chí đi học Cao học ngành quản trị nhân lực; 08 đồng chí đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn tại Trường Đại học Công đoàn Việt Nam; 06 đồng chí đi học bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, 03 đồng chí học chương trình Chuyên viên chính; 01 đồng chí học chương trình Chuyên viên cao cấp; 04 đồng chí học cao cấp lý luận; 17 đồng chí đi học chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3 và đối tượng 4; 02 đồng chí đi học đại học tại chức.
     Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ giảng viên kiêm chức; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở, quan tâm cử cán bộ công đoàn chuyên trách đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ công đoàn các cấp được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công đoàn; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách đạt chuẩn về nghiệp vụ công tác công đoàn.
 
                                                                        
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Lưu - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc