Hoạt động công đoàn quý I năm 2015 ,Nhiệm vụ công tác quý II năm 2015

Đăng lúc: Thứ sáu - 27/03/2015 11:09 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
          TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                     VIỆT NAM
             LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                  TỈNH CAO BẰNG

 

                  Số: 15/BC-LĐLĐ
 
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        
 
                Cao Bằng, ngày 27 tháng 3 năm 2015
 
 
                                                      BÁO CÁO
                            Hoạt động công đoàn quý I năm 2015
                              Nhiệm vụ công tác quý II năm 2015
 
     Trong 3 tháng đầu năm 2015 với nhiều sự kiện về chính trị, văn hoá được diễn ra như, kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); đón tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; Kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đối với tổ chức Công đoàn, CNVC-LĐ toàn tỉnh đã và đang tiếp tục tuyên truyền, triển khai, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh. Với sự quyết tâm và nỗ lực, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn trong quý I đã đạt được những kết quả như sau:
       A - HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ I NĂM 2015
    
I - Xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC - LĐ.
    
1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
    
- Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Tổng kết hoạt động UBKT công đoàn các cấp và công tác tài chính công đoàn năm 2014. Tại hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 3 đồng chí lãnh đạo Thường trực LĐLĐ tỉnh. Kết quả, cả 3 đồng chí đều đạt tỷ lệ cao với số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao.
    - Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT của LĐLĐ huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm, Thành phố và CĐCS Kho bạc Nhà nước tỉnh; kiện toàn các Hội đồng thi đua - Khen thưởng, Thẩm định sáng kiến, Thành lập các Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015; Thành lập Văn phòng Tư vấn pháp luật.
     - Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại cán bộ Công đoàn chuyên trách năm 2014. Kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 16/65 đ/c; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 48 /65 đ/c; hoàn thành nhiệm vụ: 01/65 đ/c.
    - Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng CĐCS vững mạnh. Kết quả: Vững mạnh xuất sắc: 41,78%. Vững mạnh: 40,22%; Khá 14,3%; Trung bình: 1,73%.; có 23 đơn vị chưa đủ điều kiện hoặc không tiến hành đánh giá, chấm điểm phân loại CĐCS.
    - Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2015 đăng ký với Tổng Liên đoàn và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
    - Chỉ đạo, đôn đốc các LĐLĐ huyện, Thành phố, Công đoàn Ngành chủ động phối hợp với chính quyền dưới sự chỉ đạo của cấp Ủy thực hiện công tác rà soát phát hiện nguồn cán bộ, đánh giá cán bộ và tổ chức Hội nghị giới thiệu, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. 
    - Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS lâm thời Công ty Cổ phần Phú Sơn tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định của Điều lệ CĐVN.
    - Tổ chức hội đồng nâng lương xét nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, nhân viên. Kết quả: Nâng bậc lương thường xuyên 11 đồng chí, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 07 đồng chí; Quyết định về hưởng bậc lương Chuyên viên chính cho 03 đồng chí; Thông báo nghỉ hưu đối với 01 đồng chí và cử 01 đồng chí học lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.
    - In ấn, cấp 747 thẻ đoàn viên, đề nghị Phòng Quản lý Hành chính Công an tỉnh làm dấu cho 15 CĐCS.
    2- Tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC – LĐ; Công tác Bảo hộ lao động:
    
- Nghiên cứu, tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ và các văn bản pháp quy của Nhà nước. Cụ thể: Tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2014 và kế hoạch năm 2015 trong các doanh nghiệp;
    - Tham dự tại điểm cầu Cao Bằng Hội nghị trực tuyến về tổng kết Quan hệ lao động và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức vào ngày 15/01/2015;
    - Thực hiện tư vấn pháp luật lao động, luật BHXH và các chế độ chính sách liên quan cho 16 trường hợp người lao động và người sử dụng lao động; Tiếp nhận và đang nghiên cứu giải quyết 05 đơn đề nghị về giải quyết chế độ mất việc làm, tiền lương cho người lao động.
Tham gia điều tra 01 vụ tai nạn lao động nặng tại Công ty cổ phần Gốm xây dựng Nam Phong;
    - Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
    - Hướng dẫn các cấp Công đoàn phối hợp tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN lần thứ 17 năm 2015.
    3- Công tác xã hội, từ thiện:
    
- Chỉ đạo các CĐCS chăm lo đời sống CNVC LĐ trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi. Qua thống kê báo cáo các đơn vị thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho CNVCLĐ và các đối tượng chính sách. Cụ thể: Tặng 608 xuất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 212,3 tr.đồng; tặng 54 túi quà cho cán bộ công đoàn với tổng số tiền 16,2 tr.đồng; tặng quà cho gia đình chính sách 373 xuất với số tiền 111,9 tr.đồng. Điển hình như LĐLĐ Thành phố, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Công đoàn ngành NN & PTNT...
    - LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 44 triệu đồng từ các nguồn hỗ trợ của quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Lao động, Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và của Trung ương, Ngân hàng cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ 120 suất quà có giá trị từ 300.000đ - 500.000đ cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đón tết Ất Mùi; Thăm, tặng quà và động viên 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cố gắng khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từng bước ổn định và phát triển trong năm tới;
    - Phối kết hợp với nhóm từ thiện Mai Vàng đi tặng quà cho trường Tiểu học, mầm non Đình Minh, xã Đình Minh, huyện Trùng Khánh với 148 xuất quà và 20 chăn ấm; tặng 50 xuất quà cho 50 hộ dân nghèo xã Đình Minh với tổng trị giá là 63.768.000đ.
    - Phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ 37 nhà (bao gồm làm mới và sửa) cho các đơn vị năm 2015, kinh phí trích từ quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Trong quý, hỗ trợ làm 03 nhà mới với tổng số tiền 60 triệu đồng.
    4- Công tác vay vốn:
    
- Triển khai 02 dự án vay vốn từ nguồn vốn thu hồi của tháng 12 năm 2014 với số tiền là: 200 triệu đồng, giải quyết cho 14 hộ vay.
    5- Công tác thi đua, khen thưởng.
    
- Tổng kết khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Kết quả Tỉnh đoàn Thanh niên đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh, 05 đơn vị còn lại đề nghị Ủy ban nhân tỉnh tặng Bằng khen.
    - Tổng kết, xét khen thưởng phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2014, kết quả:
    + Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 04 tập thể; Bằng khen cho 12 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Tặng Bằng khen chuyên đề cho 02 cá nhân nữ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014.
    + LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 09 đơn vị; tặng Bằng khen cho 125 tập thể, 326 cá nhân; tặng Bằng khen chuyên đề về phong trào "Xanh, sạch, đẹp - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" năm 2014 cho 02 tập thể và 01 cá nhân; tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 13 cá nhân.
    - Công nhận danh hiệu thi đua Nhà nước đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách, các tập thể phòng, ban, công đoàn ngành trực thuộc năm 2014. Kết quả: 06 tập thể đạt LĐXS, 03 tập thể đạt LĐTT, 12 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS và 20 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT. Trình UBND tỉnh khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân;
     - Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ IX, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Lựa chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong các ngành nghề, lĩnh vực công tác để xét tặng Cờ, Bằng khen của LĐLĐ tỉnh (Dự kiến tặng 05 Cờ, 20 Bằng khen tập thể và 90 Bằng khen cá nhân).
      II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, nữ công và hoạt động phong trào.
    
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
    
- Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội; Tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Đồng thời, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đối với Đảng, với chế độ.
    - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012;
    - Tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với chủ đề năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; tuyên truyền Nghị quyết 03/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
    - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong CNVCLĐ.
    - Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về đón xuân Ất Mùi an toàn, tiết kiệm. Theo báo cáo của các cấp công đoàn, trong dịp Tết không có trường hợp CNVCLĐ nào xảy ra tai nạn, vi phạm Luật Giao thông; Triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm, mại dâm trong CNVC-LĐ.
    - Phối hợp với Báo Cao Bằng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chuyên mục "Lao động và Công đoàn" năm 2014 và bàn biện pháp thực hiện chuyên mục hiệu quả hơn trong năm 2015. Trong quý I, có 26 tin, bài, ảnh phản ánh phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân và hoạt động Công đoàn các cấp. Tổng hợp tin, bài cho xuất bản bản tin “Lao động và công đoàn” số 01 năm 2015.
    - Tiếp tục vận động các cấp công đoàn hưởng ứng, ủng hộ cuộc vận động "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa", xây dựng Đài tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Tính đến thời điểm tháng 3/2015 số tiền ủng hộ là 4.012.000đ và gần 600 tin nhắn.
     - Tham gia Hội nghị giao ban LĐLĐ 6 tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang) từ 18-20/3/2015 tại LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên. Bên lề Hội nghị, nhiều hoạt động ý nghĩa được diễn ra như giao lưu văn nghệ, thể thao, tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử của đất nước tại địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa cán bộ công đoàn chuyên trách các tỉnh.
     2- Công tác nữ công:
     - Hướng dẫn Ban nữ công CĐ các cấp xây dựng chương trình hoạt động nữ công 2015 và đăng ký danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ năm 2015; Hướng dẫn sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015.
     - Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, LĐLĐ tổ chức thăm, tặng 20 suất quà cho nữ CNVCLĐ và 20 suất quà cho trẻ em con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng từ Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” và Quỹ “Bảo trợ trẻ em” Công đoàn Việt Nam.
     - Nhân kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh cung cấp 2.600 cuốn sổ tay công tác nữ công và cuốn Thông tin Phụ nữ 8/3 năm 2015 cho các cấp công đoàn làm tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, thiết thực dành cho chị em. Điển hình trong dịp này có các đơn vị CĐCS thuộc LĐLĐ các huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hòa An, LĐLĐ Thành phố...
     - Lựa chọn 01 tập thể nữ điển hình và 01 nữ CNVCLĐ tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng  gia đình hạnh phúc” tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.
     - Kiện toàn Ban quản lý Quỹ " Trợ vốn vì nữ CNVCLĐ nghèo" của LĐLĐ tỉnh và tiếp tục vận động ủng hộ các loại quỹ trong nữ CNVCLĐ.
     3- Hoạt động văn nghệ, thể thao:
    
Nhân kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm của địa phương, đất nước, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên và người lao động như toạ đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao. Điển hình có Công đoàn ngành Y tế tổ chức Hội thao CNVCLĐ ngành Y tế năm 2015. Tham gia có 159 vận động viên của 10 Khối thi đua và Câu lạc bộ hưu trí với 10 nội dung thi đấu ở 4 môn bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng; tổ chức Hội diễn Tiếng hát ngành Y, tham gia có 222 diễn viên biểu diễn với 30 tiết mục ở các thể loại ca, múa, nhạc, kịch; Công đoàn cơ sở của các đơn vị LĐLĐ huyện Bảo Lâm, Thông Nông, Thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng, Nông nghiệp & PTNT...
     III- Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra.
     - Xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2015 và ban hành thông báo kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn 6 tháng đầu năm 2015
     - Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các UBKT công đoàn các cấp xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra năm 2015.
     - Trong tháng tiếp nhận 02 đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến tổ chức Công đoàn. UBKT chuyển 01 đơn khiếu nại đến cấp có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật; 01 đơn tố cáo nặc danh không xem xét giải quyết. 
     IV- Công tác tài chính.
- Thu kinh phí công đoàn được 1,8 tỷ đồng đạt 7,2% dự toán; Cấp kinh phí công đoàn 1,3 tỷ đồng bằng 7% dự toán.
- Duyệt báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách công đoàn năm 2014 của Liên đoàn Lao động huyện, Thành Phố, Công đoàn ngành và các Công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp quản lý thu, chi tài chính công đoàn;
- Đôn đốc các cấp công đoàn trích nộp KPCĐ theo quy định.
- Xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Cục thuế và LĐLĐ tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện quy định của pháp luật thuế, pháp luật công đoàn; Hỗ trợ cung cấp thông tin để cơ quan công đoàn các cấp thực hiện thu KPCĐ và phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng KPCĐ.
       B - NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2015.
     I - Xây dựng tổ chức Công đoàn;Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC - LĐ.
     1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
     - Xây dựng các Quyết định về kiện toàn: Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các đơn vị, doanh nghiệp; BCH, UBKT công đoàn các cấp; các Hội đồng của cơ quan LĐLĐ tỉnh; thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015.
     - Xây dựng Kế hoạch khảo sát nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp; Đề xuất phương án, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước;
    - Tổng hợp danh sách quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý khối LĐLĐ các huyện, thành phố và Công đoàn ngành; tổ chức Hội nghị giới thiệu cán bộ quy hoạch nhiệm kỳ 2008-2013 ở các Ban chuyên đề và Công đoàn Viên chức tỉnh.
    - Phối hợp với Tổ giảng viên kiêm chức, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn tại một số LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành theo kế hoạch;
     - Tiếp tục công tác cấp thẻ và hướng dẫn quản lý, sử dụng thẻ cho đoàn viên công đoàn.
       2- Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC - LĐ; Công tác Bảo hộ lao động.
     - Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công triển khai Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016).
     - Tiếp tục thực hiện công tác nghiệp vụ liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật; Tham gia các đoàn thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại các đơn vị; Duy trì hoạt động tư vấn pháp luật cho CNVCLĐ.
     - Tham gia các hội đồng của tỉnh, của các ngành chức năng về các nội dung: Thẩm định đơn giá tiền lương, xếp hạng doanh nghiệp...
     - Tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở báo cáo Tổng Liên đoàn và Ban Dân vận Tỉnh ủy.
    - Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về tình hình thực hiện pháp luật Lao động về Bảo hộ lao động tại một số địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn nhân Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN lần thứ 17 năm 2015;
     3- Công tác xã hội, từ thiện; Công tác vay vốn.
     - Tiếp tục đôn đốc, vận động quyên góp ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Triển khai tiến hành thẩm định, xét duyệt hồ sơ xin hỗ trợ làm nhà, sửa nhà từ Quỹ cho các đối tượng đủ điều kiện (Dự kiến trong Qúy II hỗ trợ làm mới và sửa chữa 7 nhà).
      - Đôn đốc thu nợ vốn cũ, tổng hợp số nợ đến hạn của các đối tượng vay. Triển khai dự án vay vốn mới từ nguồn thu hồi.
     4- Công tác Thi đua - Khen thưởng:
     - Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm học 2014 - 2015, phát động và đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016 đối với các cấp công đoàn thuộc ngành GD&ĐT;
     - Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh dự kiến vào tháng 5 - Tháng Công nhân năm 2015.
     II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác nữ công.
    
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
     - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012.
     - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền trong CNVCLĐ về Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018; Nghị quyết 03/NQ - ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
     - Tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với chủ đề năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh;
     - Phối hợp, định hướng cho phóng viên Báo Cao Bằng phản ánh phong trào CNVCLĐ về hoạt động công đoàn trong quý II/2015, đặc biệt là tập trung vào tháng 5 - Tháng Công nhân.
     - Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các hoạt động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong quý, tập trung và tạo điểm nhấn trong ‘Tháng Công nhân’ năm 2015 với chủ đề “Công đoàn đồng hành với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, với việc làm, đời sống của người lao động”. Bên cạnh các hoạt động bề nổi phải hướng tới mục tiêu huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là CNVCLĐ khó khăn, bị tai nạn lao động.
     - Đôn đốc các cấp công đoàn vận động CNVCLĐ tiếp tục hưởng ứng, ủng hộ cuộc vận động "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa", xây dựng Đài tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, bằng hình thức nhắn tin và trực tiếp ủng hộ bằng tiền vào quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động.
     - Xuất bản Bản tin Lao động và Công đoàn số 2 năm 2015.
      2- Công tác nữ công:
     - Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các hoạt động nhân “Tháng hành động vì trẻ em” và “Ngày Gia đình Việt Nam” năm 2015.
     - Xây dựng chương trình phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông về công tác CSSKSS/Dân số - KHHGĐ trong CNVC-LĐ năm 2015.
    - Tiếp tục vận động CNVCLĐ ủng hộ, duy trì hoạt động quỹ "Vì nữ CNVCLĐ nghèo" giai đoạn 2013 - 2018 và quỹ "Nghĩa tình biên giới hải đảo" giai đoạn 2012 - 2016.
     3- Hoạt động văn nghệ, thể thao:
     - Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm của địa ph­ương và đất nước trong quý II/2015 chào mừng kỷ niệm ngày 30/4, 01/5 và ngày 19/5.
      III- Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra.
     - Tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2015 tại 03 LĐLĐ huyện, 01 CĐ ngành và 12 CĐCS trực thuộc huyện, Ngành theo kế hoạch đã xây dựng.
     - Hướng dẫn UBKT Công đoàn các cấp sơ kết công tác kiểm tra 06 tháng đầu năm 2015.
     - Tiếp nhận, nghiên cứu, phối hợp với các Ban chuyên đề, các ngành có liên quan giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư­­­­­­­­ khiếu nại - tố cáo của các cấp công đoàn (nếu có).
     IV - Công tác tài chính .
     - Hoàn thành báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm 2014 của LĐLĐ tỉnh trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt.
     - Thông báo Dự toán thu, chi ngân sách công đoàn năm 2015 cho các Liên đoàn Lao động huyện, Thành Phố, Công đoàn ngành, cấp kinh phí hoạt động quý II cho các đơn vị trực thuộc.
     - Đối chiếu và đôn đốc các đơn vị thu nộp tài chính công đoàn quý II/2015; kiểm tra tình hình thu kinh phí khối sản xuất kinh doanh tại các công đoàn ngành.  
     Trên đây là kết quả các mặt hoạt động công tác quý I năm 2015 và nhiệm vụ công tác quý II năm 2015 của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
 
 
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND- ĐBQH;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ tỉnh;
- Văn phòng Tổng Liên đoàn;
- Đ/c Nguyễn Văn Đông - UVĐCT TLĐ;
- Lãnh đạo TT;
- Các Ban chuyên đề;
- Các LĐLĐ huyện, thành phố;
- CĐ ngành, CĐ Viên chức;
- CĐCS trực thuộc;
- CĐTW đóng tại ĐP;
- L­ưu: TH, VT.
 
     TM. BAN THƯỜNG VỤ
            PHÓ CHỦ TỊCH                   (Đã ký)               Hà Nhật Lệ
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc