Hoạt động công đoàn tháng 01, nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2015

Đăng lúc: Thứ ba - 27/01/2015 09:23 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Hoạt động công đoàn tháng 01, nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2015

Hoạt động công đoàn tháng 01, nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2015

            TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                             VIỆT NAM
                  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                     TỈNH CAO BẰNG

 

                      Số: 03/BC-LĐLĐ
                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     

                       Cao Bằng, ngày 26 tháng 01  năm 2015
 
 
                                                               BÁO CÁO
              Hoạt động công đoàn tháng 01, nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2015
 
A - HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 01 NĂM 2015.
          I - Xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
          - Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Tổng kết hoạt động UBKT công đoàn các cấp và công tác tài chính công đoàn năm 2014. Tại hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 3 đồng chí lãnh đạo Thường trực LĐLĐ tỉnh. Kết quả, cả 3 đồng chí đều đạt tỷ lệ cao với số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao.
          - Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng Công đoàn cơ sở vững mạnh; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, lao động năm 2014;
        - Xây dựng các Báo cáo: Về tình hình thực hiện biên chế, quỹ lương cán bộ chuyên trách công đoàn; về tình hình lao động và thu nhập gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn.  
          - Xây dựng Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Kế hoạch đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2015.
          - In ấn cấp 300 thẻ cho đoàn viên công đoàn và đề nghị Phòng quản lý hành chính Công an tỉnh khắc dấu cho 06 CĐCS.
2- Tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Công tác Bảo hộ Lao động.
          - Tư vấn pháp luật cho 01 trường hợp lao động về chế độ chính sách thôi việc;
          - Tham gia lớp tập huấn về Bảo hiểm thất nghiệp tại Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh;
          - Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn triển khai tổ chức, phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ năm 2015; Tổng hợp số liệu về tổ chức thực hiện Quy chế DCCS của khối giáo dục năm học 2014 - 2015.
          - Tham dự tại điểm cầu Cao Bằng Hội nghị trực tuyến về tổng kết Quan hệ lao động và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức vào ngày 15/01/2015.
3- Công tác xã hội từ thiện:
         - Khảo sát tình hình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Quỹ "Tấm lòng vàng" hỗ trợ, tặng quà trong dịp tết Nguyên đán.
         - Hỗ trợ cho 03 trường hợp CNVCLĐ làm nhà mới với tổng số tiền là 60 triệu đồng trích từ quỹ Mái ấm Công đoàn.
4- Công tác thi đua, khen thưởng:
         - Tổng hợp thi đua khen thưởng khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Kết quả Tỉnh đoàn Thanh niên đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh, 05 đơn vị còn lại đề nghị Ủy ban nhân tỉnh tặng Bằng khen.
         - Tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2014, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 04 tập thể; tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân; Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 09 cờ thi đua xuất sắc; Bằng khen cho 125 tập thể, 326 cá nhân; tặng Bằng khen chuyên đề về phong trào "Xanh, sạch, đẹp - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" năm 2014 cho 02 tập thể và 01 cá nhân; Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 13 cá nhân
II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, nữ công và hoạt động phong trào.
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
        - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012;
       - Xây dựng các văn bản Hướng dẫn các cấp công đoàn về công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ như: Tuyên truyền những ngày lễ lớn trong năm; Riêng trong tháng 1-2 tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về đón Xuân Ất Mùi an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); Tuyên truyền Nghị quyết 03/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
       - Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với chủ đề năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
        - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong CNVCLĐ.
        - Tiếp tục phối hợp, định hướng cho phóng viên Báo Cao Bằng phản ánh phong trào thi đua của CNVCLĐ toàn tỉnh mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015; phản ánh kịp thời không khí đón Xuân và tình hình chăm lo đời sống của các đơn vị doanh nghiệp đối với người lao động nhân dịp Tết.
        - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục ủng hộ cuộc vận động "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa". Trong tháng số tiền ủng hộ là 4.012.000đ và gần 600 tin nhắn.
2- Công tác nữ công:
         - Xây dựng các văn bản Hướng dẫn Ban Nữ công công đoàn các cấp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015; Xây dựng chương trình hoạt động nữ công và đăng ký danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ năm 2015.
          - Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục triển khai Chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" giai đoạn 2014 - 2018;
3- Hoạt động văn nghệ, thể thao:
        - Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015;
        - Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ quý I và năm 2015, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện.
III - Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra:
        - Hoàn thiện báo cáo hoạt động UBKT năm 2014 trình Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh;
        - Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp CĐ xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2015.
IV- Công tác tài chính:
        - Thu kinh phí công đoàn được 300.000.000đ đạt 1,2% dự toán;
        - Thông báo duyệt dự toán 2015 cho các cấp công đoàn; Duyệt quyết toán năm 2014 cho các đơn vị.
        - Đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc, Ngân hàng; thanh toán nộp BHXH, BHYT tháng 01/2015.
B - NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015.
          I - Xây dựng tổ chức Công đoàn; Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
       -Tiếp tục tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2014; Tổng hợp Báo cáo thống kê số lượng CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn, xếp loại công đoàn cơ sở năm 2014.
       - Kiện toàn công tác nhân sự BCH, UBKT các LĐLĐ huyện, Công đoàn Ngành và kiện toàn các Hội đồng của cơ quan LĐLĐ tỉnh.
      - Xây dựng Kế hoạch khảo sát nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp; Đề xuất phương án, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
       - Hướng dẫn công tác Quy hoạch cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; rà soát, bổ sung cán bộ chủ chốt hàng năm.
2- Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ:
        - Tham gia công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật theo yêu cầu;
       - Tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết các đơn vị doanh nghiệp, động viên người lao động đón Tết vui vẻ, đầm ấm; thăm, tặng quà Đồn biên phòng Tổng Cọt và cán bộ lão thành công đoàn.
        - Tiếp tục đôn đốc và tổng hợp số liệu các cấp công đoàn thực hiện Quy chế DCCS năm 2015.
 3- Công tác từ thiện xã hội:
        - Tiếp tục đôn đốc các đơn vị nộp quỹ "Mái ấm Công đoàn"  năm 2014 và năm 2015.
        - Tiếp tục triển khai và phân bổ hỗ trợ nhà "MÂCĐ" cho CNVCLĐ nghèo; Triển khai dự án vay vốn mới từ nguồn thu hồi.
        - Phân bổ quà Tết cho đoàn viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn từ các nguồn quỹ từ thiện (Nếu có).
          4- Công tác Thi đua - Khen thưởng:
        - Phát động thi đua năm 2015 tới các cấp công đoàn.
        -  Xây dựng hướng dẫn và ban hành Quy chế thi đua khen thưởng mới theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.
          II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác nữ công.
         1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
       - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; phối hợp tổ chức tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012; tuyên truyền Hiến Pháp năm 2013; tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS trong CNVCLĐ.
       - Đôn đốc các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với chủ đề năm 2015 thông qua nhiều hình thức, hoạt động, việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.
2- Công tác nữ công:
       - Tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục triển khai Chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" giai đoạn 2014 - 2018.
       - Tiếp tục vận động CNVCLĐ ủng hộ quỹ  "Vì nữ CNVCLĐ nghèo "giai đoạn 2013 - 2018 và quỹ "Nghĩa tình biên giới hải đảo" giai đoạn 2012 - 2016 năm 2015.
       - Xây dựng Kế hoạch tặng quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi.
3- Hoạt động văn nghệ, thể thao:
       - Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ mừng Đảng, mừng Xuân. `
  III - Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra
        - Tiến hành việc thành lập đoàn kiểm tra, thông báo lịch kiểm tra 6 tháng đầu năm 2015 đến các đơn vị và thực hiện kiểm tra theo kế hoạch. 
IV - Công tác tài chính:
        - Tiếp tục Duyệt báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách công đoàn năm 2014.
        - Đối chiếu và đôn đốc các đơn vị thu nộp và trích chuyển kinh phí công đoàn còn thiếu của năm 2014.
        - Thực hiện công tác cấp phát KPCĐ đầu năm cho các đơn vị,
        Trên đây là kết quả các mặt hoạt động công tác tháng 01 năm 2015 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2015 của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND- ĐBQH;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo TT;
- Các Ban chuyên đề;
- Văn phòng Tổng Liên đoàn;
- Đ/c Trịnh Thanh Hằng- UVĐCT TLĐ;
- Các LĐLĐ huyện, thành phố;
- CĐ ngành, CĐ Viên chức;
- CĐCS trực thuộc;
- L­ưu: TH, VT.
 
       TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
             PHÓ CHỦ TỊCH
 
                    (Đã ký)
 
 
                  Hà Nhật Lệ
 
 
 
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc