Hoạt động công đoàn tháng 02, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2015

Đăng lúc: Thứ năm - 05/03/2015 14:30 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
           TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                             VIỆT NAM
                 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                     TỈNH CAO BẰNG

 

                    Số: 11/BC-LĐLĐ
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
          Cao Bằng, ngày 27 tháng 02  năm 2015
 
 
                                                          BÁO CÁO
            Hoạt động công đoàn tháng 02, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2015
 
     A - HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 02 NĂM 2015.
     I - Xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
     1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
     - Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng CĐCS vững mạnh. Kết quả: Vững mạnh xuất sắc: 41,78%. Vững mạnh: 40,22%; Khá 14,3%; Trung Bình: 1,73%.; có 23 đơn vị chưa đủ điều kiện hoặc không tiến hành đánh giá, chấm điểm phân loại CĐCS.
     - Tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, lao động  năm 2014; Báo cáo tăng Bảo hiểm xã hội 6 tháng đầu năm 2015 gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh.
    - Chỉ đạo kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của LĐLĐ huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm và CĐCS Kho bạc Nhà nước tỉnh; kiện toàn các Hội đồng thi đua - Khen thưởng, Thẩm định sáng kiến, Thành lập các Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015.
     - Ra Quyết định về hưởng bậc lương Chuyên viên chính cho 03 đồng chí; cử 01 đồng chí học lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.
     - In ấn, cấp 447 thẻ cho đoàn viên và đề nghị Phòng Quản lý Hành chính Công an tỉnh làm dấu cho 09 đơn vị CĐCS.
    2- Tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Công tác Bảo hộ Lao động.
     - Thực hiện tư vấn pháp luật lao động, luật BHXH và các chế độ chính sách liên quan cho 12 trường hợp người lao động và người sử dụng lao động của 03 đơn vị doanh nghiệp; tiếp nhận 01 đơn kiến nghị của người lao động về chế độ tiền lương (đang nghiên cứu để tư vấn giải quyết);
     - Tham dự và chỉ đạo Hội nghị Người lao động tại 03 đơn vị doanh nghiệp;
     - Tổng hợp số liệu về tổ chức thực hiện Quy chế DCCS của các đơn vị và   khối giáo dục năm học 2014 - 2015.
     3- Công tác xã hội từ thiện:
      - Chỉ đạo các CĐCS chăm lo đời sống CNVC LĐ trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi. Qua thống kê báo cáo các đơn vị thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho CNVCLĐ và các đối tượng chính sách. Cụ thể: Tặng 608 xuất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 212,3 tr.đồng; tặng 54 túi quà cho cán bộ công đoàn với tổng số tiền 16,2 tr.đồng; tặng quà cho gia đình chính sách 373 xuất với số tiền 111,9 tr.đồng. Điển hình như LĐLĐ Thành phố, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Công đoàn ngành NN & PTNT...
     - LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 44 triệu đồng từ các nguồn hỗ trợ của quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Lao động, Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và của Trung ương, Ngân hàng cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ 120 suất quà có giá trị từ 300.000đ - 500.000đ cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đón tết Ất Mùi; Thăm, tặng quà và động viên 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cố gắng khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từng bước ổn định và phát triển trong năm tới;
     - Triển khai 02 dự án vay vốn từ nguồn vốn thu hồi của tháng 12 năm 2014 với số tiền là: 200 triệu đồng, giải quyết cho 14 hộ vay.
     4- Công tác thi đua, khen thưởng:
     - Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015.
     - Tổng hợp, xét và công nhận danh hiệu thi đua Nhà nước đối với cán bộ chuyên trách, các tập thể phòng, ban, công đoàn ngành năm 2014. Kết quả: 06 tập thể đạt LĐXS, 03 tập thể đạt LĐTT, 12 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS và 20 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT. Trình UBND tỉnh khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân.
     - Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về thi đua - khen thưởng.
     II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, nữ công và hoạt động phong trào.
     1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
     - Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện các hoạt động tuyên truyền như: Phối hợp triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với chủ đề năm 2015.
     - Xây dựng chương trình kế hoạch tham gia Hội nghị giao ban LĐLĐ 6 tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang) từ 18 - 20/3/2015 tại LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.
     - Thực hiện Hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã triển khai sâu rộng trong CNVCLĐ về đón xuân Ất Mùi an toàn, tiết kiệm. Theo báo cáo của các cấp công đoàn, trong dịp Tết không có trường hợp CNVCLĐ nào xảy ra tai nạn, vi phạm luật Giao thông. LĐLĐ đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tùy từng điều kiện tổ chức thăm hỏi, động viên CNVCLĐ nhân dịp Tết, đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ được đón Tết vui tươi, phấn khởi và an toàn.
     - Tổng hợp tin, bài cho Bản tin Lao động & Công đoàn số 01 năm 2015.
     2- Công tác nữ công:
     - Hướng dẫn Ban nữ công CĐ các cấp xây dựng chương trình hoạt động nữ công 2015 và đăng ký danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ năm 2015; Hướng dẫn sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015.
     - Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
     - Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, LĐLĐ tổ chức thăm, tặng 20 suất quà cho nữ CNVCLĐ và 20 suất quà cho trẻ em con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng từ Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” và Quỹ “Bảo trợ trẻ em” Công đoàn Việt Nam.
    3- Hoạt động văn nghệ, thể thao:
     - Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015. Tiêu biểu có: Công đoàn ngành Y tế tổ chức Hội thao CNVCLĐ ngành Y tế năm 2015. Tham gia có 159 vận động viên của 10 Khối thi đua và Câu lạc bộ hưu trí với 10 nội dung thi đấu ở 4 môn bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng; tổ chức Hội diễn Tiếng hát ngành Y, tham gia có 222 diễn viên biểu diễn với 30 tiết mục ở các thể loại ca, múa, nhạc, kịch.
     III - Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra:
     - Chỉ đạo, đôn đốc UBKT công đoàn các cấp xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2015;
     - Chủ động năm tình hình phát hiện những đơn vị có dấu hiệu vi phạm Điều lệ công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn các cấp và tiến hành kiểm tra những đơn vị có dấu hiệu vi phạm.
     IV- Công tác tài chính:
     - Thu kinh phí công đoàn được gần 1 tỷ đồng, đạt 4% dự toán.
     - Cấp kinh phí công đoàn 1,3 tỷ đồng, bằng 7% dự toán.
     - Duyệt báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách công đoàn năm 2014 của các đơn vị.
     - Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh trong tháng.
     B - NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2015.
     I - Xây dựng tổ chức Công đoàn; Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
     1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
    
- Kiện toàn công tác nhân sự BCH, UBKT các LĐLĐ huyện, Công đoàn Ngành và kiện toàn các Hội đồng của cơ quan LĐLĐ tỉnh.
     - Xây dựng Kế hoạch khảo sát nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp; Đề xuất phương án, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
     - Hướng dẫn công tác Quy hoạch cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các ban LĐLĐ tỉnh; Xây dựng kế hoạch rà soát chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp.
       2- Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; công tác Bảo hộ Lao động:
     - Tham gia công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật theo yêu cầu;
     - Hướng dẫn thực hiện Tuần lễ Quốc gia về “An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” lần thứ 17 năm 2015.
     - Tiếp tục đôn đốc và tổng hợp số liệu các cấp công đoàn thực hiện Quy chế DCCS năm 2015.
    3- Công tác từ thiện xã hội:
    
- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị nộp quỹ "Mái ấm Công đoàn"; triển khai phân bổ hỗ trợ nhà "MÂCĐ" cho CNVCLĐ nghèo năm 2015;
     - Tiếp tục đôn đốc thu lãi và gốc quỹ vay vốn giải quyết việc làm đúng thời gian quy định.
    II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác nữ công.
    
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
     - Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn phối hợp triển khai quán triệt, học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; phối hợp tổ chức tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012; tuyên truyền Hiến Pháp năm 2013; tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS trong CNVCLĐ;
     - Đôn đốc các cấp công đoàn vận động CNVCLĐ tiếp tục hưởng ứng, ủng hộ cuộc vận động "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa".
    - Tổng hợp tin, bài chuẩn bị cho xuất bản Bản tin Lao động và Công đoàn số 01 năm 2015 theo kế hoạch định kỳ ; phối hợp với Báo Cao Bằng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chuyên mục “Lao động và Công đoàn” và ký kết chương trình thực hiện chuyên mục năm 2015.
    2- Công tác nữ công:
     - Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ cơ sở tổ chức sơ kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ; Chỉ đạo và tham gia các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của các cấp công đoàn.
     - Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai Chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" giai đoạn 2014 - 2018; vận động ủng hộ các quỹ.
    3- Hoạt động văn nghệ, thể thao:
    
- Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ kỷ niệm 105 ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
    III - Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra
    
- Ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, ban hành thông báo kế hoạch kiểm tra 6 tháng đầu năm 2015 đến các đơn vị.
     - Tiếp nhận, nghiên cứu, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (Nếu có).
     IV - Công tác tài chính:
     - Tiếp tục duyệt báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách công đoàn năm 2014 của các đơn vị, đồng thời tổng hợp Tổng quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm 2014 trình Tổng Liên đoàn phê duyệt;
    - Đối chiếu và đôn đốc các đơn vị thu nộp và trích chuyển kinh phí công đoàn năm 2015.
     Trên đây là kết quả các mặt hoạt động công tác tháng 02 năm 2015 và nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2015 của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND- ĐBQH;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo TT;
- Các Ban chuyên đề;
- Văn phòng Tổng Liên đoàn;
- Đ/c Trịnh Thanh Hằng- UVĐCT TLĐ;
- Các LĐLĐ huyện, thành phố;
- CĐ ngành, CĐ Viên chức;
- CĐCS trực thuộc;
- L­ưu: TH, VT.
 
        TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
              PHÓ CHỦ TỊCH
 
                    (Đã ký)
 
 
                Hà Nhật Lệ
 
 
 
 
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc