Hoạt động công đoàn tháng 3, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 25/03/2015 14:47 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Hoạt động công đoàn tháng 3, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2015

Hoạt động công đoàn tháng 3, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2015

              TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                             VIỆT NAM
                    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                        TỈNH CAO BẰNG

 
   
                      Số: 14/BC-LĐLĐ
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
                 
                   Cao Bằng, ngày 17 tháng 3  năm 2015
 
 
                                                                          BÁO CÁO
                        Hoạt động công đoàn tháng 3, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2015


      
A - HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 3 NĂM 2015.
     I - Xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
     1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
     - Ra Quyết định thành lập Tổ kiểm kê tài sản cơ quan, Thành lập Hội đồng nâng lương 6 tháng đầu năm 2015 của LĐLĐ tỉnh và chỉ đạo kiện toàn Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố;
    - Chỉ đạo, đôn đốc LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành chủ động phối hợp với chính quyền dưới sự chỉ đạo của cấp Ủy thực hiện công tác rà soát phát hiện nguồn cán bộ, đánh giá cán bộ và tổ chức Hội nghị giới thiệu, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý.
     - Thành lập tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020
    - Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS lâm thời Công ty Cổ phần Phú Sơn tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định của Điều lệ CĐVN.
     - Rà soát số lượng, chất lượng cán bộ, chuyên viên thuộc LĐLĐ tỉnh quản lý để đăng ký nhu cầu dự thi chuyển ngạch với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đăng ký tham gia các lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính với Sở Nội vụ.
   - Họp xét nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, nhân viên. Kết quả: Nâng bậc lương thường xuyên 11 đồng chí, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 07 đồng chí; Thông báo nghỉ hưu đối với 01 đồng chí.
    2- Tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Công tác Bảo hộ Lao động.
     - Xây dựng các báo cáo về: Tổng hợp kết quả tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi); Kết quả tổ chức lấy ý kiến về dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2014 và kế hoạch năm 2015 trong các doanh nghiệp;
     - Tư vấn 03 vụ việc về chế độ chính sách theo quy định của Luật BHXH và Luật Công đoàn; Tiếp nhận và nghiên cứu đơn đề nghị của tập thể 4 lao động về giải quyết chế độ mất việc làm;
     - Tham gia điều tra 01 vụ tai nạn lao động nặng tại Công ty cổ phần Gốm xây dựng Nam Phong;
     - Xây dựng dự thảo quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng tư vấn pháp luật và phân công nhiệm vụ các thành viên văn phòng TVPL.
     - Tổng hợp số liệu về tổ chức thực hiện Quy chế DCCS của các đơn vị và   khối Giáo dục năm học 2014 - 2015;
     - Hướng dẫn thực hiện Tuần lễ Quốc gia về “An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” lần thứ 17 năm 2015.
    3- Công tác xã hội từ thiện:
     - Phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ làm nhà mới và sửa nhà cho các đơn vị năm 2015 từ quỹ Mái ấm Công đoàn (dự kiến phân bổ năm 2015 là 37 nhà).
     - Phối kết hợp với nhóm từ thiện Mai Vàng đi tặng quà cho trường Tiểu học, mầm non Đình Minh, xã Đình Minh, huyện Trùng Khánh với 148 xuất quà và 20 chăn ấm; tặng 50 xuất quà cho 50 hộ dân nghèo xã Đình Minh với tổng trị giá là 63.768.000đ.
     4- Công tác thi đua, khen thưởng:
     - Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  tặng Cờ thi đua cho 04 đơn vị, Bằng khen cho 12 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2014; Trình Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen chuyên đề cho 02 cá nhân nữ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014.
     II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, nữ công và hoạt động phong trào.
     1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
     - Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội; Tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Đồng thời, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đối với Đảng, với chế độ.
     - Tổng hợp tin, bài chuẩn bị cho xuất bản Bản tin Lao động và Công đoàn số 01 năm 2015 theo kế hoạch định kỳ; phối hợp với Báo Cao Bằng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chuyên mục “Lao động và Công đoàn” và ký kết chương trình thực hiện chuyên mục năm 2015.
     - Xây dựng văn bản vận động các cấp công đoàn tiếp tục hưởng ứng, ủng hộ cuộc vận động "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa", xây dựng  Đài tưởng niệm các chiến  sỹ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa.
     2- Công tác nữ công:
     - Nhân kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, thiết thực dành cho chị em. Điển hình trong dịp này có các đơn vị CĐCS thuộc LĐLĐ các huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hòa An, LĐLĐ Thành phố... 
     - Lựa chọn 01 tập thể nữ điển hình và 01 nữ CNVCLĐ tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng  gia đình hạnh phúc” tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.
     III - Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra:
     - Trong tháng tiếp nhận 02 đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến tổ chức Công đoàn. UBKT chuyển 01 đơn khiếu nại đến cấp có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết đảm bảo theo qui định của pháp luật; 01 đơn tố cáo nặc danh không xem xét giải quyết. 
     - Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các UBKT CĐ trực thuộc xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra năm 2015 (Đã có 12/20 đơn vị đã thực hiện báo cáo xây dựng KH kiểm tra 2015).
     IV- Công tác tài chính:
     - Thu kinh phí công đoàn được 1,8 tỷ đồng, đạt 7,2% dự toán;
    - Cấp kinh phí công đoàn 1,3 tỷ đồng bằng 7% dự toán.
    - Tiếp tục duyệt báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách công đoàn năm 2014 của Liên đoàn Lao động huyện, thành Phố, Công đoàn ngành và các Công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp quản lý thu, chi tài chính công đoàn;
     B - NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2015.
     I - Xây dựng tổ chức Công đoàn; Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
     1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
     - Tiếp tục kiện toàn, bổ sung nhân sự BCH, UBKT công đoàn các cấp đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ công tác.
    - Tổng hợp danh sách quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý khối LĐLĐ các huyện, thành phố và Công đoàn ngành; tổ chức Hội nghị giới thiệu cán bộ quy hoạch nhiệm kỳ 2008-2013 ở các Ban chuyên đề và Công đoàn Viên chức tỉnh.
     - Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các đơn vị, doanh nghiệp.
       2- Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; công tác Bảo hộ Lao động:
     - Hoàn thiện và ban hành các loại văn bản quy định đến tổ chức và hoạt động Văn phòng tư vấn pháp luật (TVPL), thực hiện TVPL khi có yêu cầu của người lao động.
    - Tham gia đoàn kiểm tra Tuần lễ Quốc gia về “An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” lần thứ 17 năm 2015.
     - Tiếp tục đôn đốc và tổng hợp số liệu các cấp công đoàn thực hiện Quy chế DCCS năm 2015.
    3- Công tác từ thiện xã hội, vay vốn:
     - Tiếp tục đôn đốc các đơn vị nộp quỹ "Mái ấm Công đoàn”.
     - Tiếp tục đôn đốc thu lãi và gốc cho vay vốn giải quyết việc làm đúng thời gian quy định.
     4- Công tác thi đua khen thưởng:
     - Tiếp tục tổng hợp số liệu khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến năm 2015.
    II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác nữ công.
    
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
     - Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân" năm 2015; tuyên truyền trong CNVCLĐ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.
     - Xuất bản Bản tin Lao động và Công đoàn số 01 năm 2015 theo kế hoạch định kỳ ;
     - Tiếp tục tuyên truyền trong CNVCLĐ thực hiện cuộc vận động "Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá" và " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tiếp tục vận động đóng góp, ủng hộ " Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa".
    2- Công tác nữ công:
     - Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ; thực hiện Chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" giai đoạn 2014 - 2018.
     - Tiếp tục vận động ủng hộ các loại quỹ trong nữ CNVC-LĐ.
       III - Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra
     - Tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính tài sản công đoàn tại LĐLĐ huyện Hà Quảng, Bảo Lâm và 06 đơn vị trực thuộc LĐLĐ 02 huyện trên.
     - Tiếp tục đôn đốc và theo dõi UBKT công đoàn các cấp thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2015.
     - Tiếp nhận, nghiên cứu, phối hợp với các Ban chuyên đề, các ngành có liên quan giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư­­­­­­­­ khiếu nại - tố cáo của các cấp công đoàn (nếu có).
     IV - Công tác tài chính:
     - Thông báo Dự toán thu, chi ngân sách công đoàn năm 2015 cho các Liên đoàn Lao động huyện, Thành Phố, Công đoàn ngành; Cấp kinh phí hoạt động quý II cho các đơn vị trực thuộc.
    - Đối chiếu, đôn đốc các đơn vị thu nộp và trích chuyển kinh phí công đoàn.
     Trên đây là kết quả các mặt hoạt động công tác tháng 3 năm 2015 và nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2015 của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
 
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND- ĐBQH;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo TT;
- Các Ban chuyên đề;
- Văn phòng Tổng Liên đoàn;
- Đ/c Nguyễn Văn Đông- UVĐCT TLĐ;
- Các LĐLĐ huyện, thành phố;
- CĐ ngành, CĐ Viên chức;
- CĐCS trực thuộc;
- L­ưu: TH, VT.
       TM.BAN THƯỜNG VỤ
                 CHỦ TỊCH
                     (Đã ký)
            Hoàng Đức Hạnh
 
 
 
 
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc