Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-ĐCT ngày 24/9/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ĐCT TLĐLĐVN) về “Tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Công đoàn Việt Nam”

Đăng lúc: Thứ hai - 06/04/2015 15:53 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
            TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                         VIỆT NAM
               LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                 TỈNH CAO BẰNG


                Số: 17/BC-LĐLĐ
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        
 
                   Cao Bằng, ngày 06  tháng 4 năm 2015
 
                                                                BÁO CÁO
                Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-ĐCT ngày 24/9/2010
              của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ĐCT TLĐLĐVN)
                 về “Tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế
                                                của Công đoàn Việt Nam”
 
     Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03/NQ-ĐCT ngày 24/9/2010 về hoạt động Đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác Quốc tế, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
Số lượng đoàn viên: 34.318 người (Gồm cả công đoàn ngành TW).
Số lượng CĐCS: 1.177 đơn vị
     1. Hợp tác song phương: Hiện LĐLĐ tỉnh không có hợp tác song phương với CĐ địa phương các nước khác.
     2. Các dự án hợp tác quốc tế trong 5 năm qua: Không có
     3. Trao đổi đoàn:
 
STT Thông tin 2011 2012 2013 2014 4/2015
1 Số đoàn/số người đi nước ngoài (của LĐLĐ) 0 0 0 0 0
2 Số đoàn/số người tham gia đoàn của TLĐ 1/1 0 0 1/1 0
3 Số đoàn/số người tham gia đoàn của Tỉnh ủy, UBND, HĐNĐ tỉnh 0 0 0 0 0
4 Số đoàn/số người đi nước ngoài do các doanh nghiệp, công ty, tổ chức khác mời 0 0 0 1/1 0
5 Số đoàn/số người của tổ chức CĐ quốc tế vào làm việc với LĐLĐ địa phương 0 0 0 0 0
6 Số đoàn/số người là khách của TLĐ đưa về thăm LĐLĐ địa phương 0 0 0 0 0
 
     4. Đánh giá hiệu quả hoạt động đối ngoại của LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2010-2015
     4.1. Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức về các hoạt động đối ngoại.
     Sau khi Nghị quyết số 03/NQ-ĐCT ngày 24/9/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Công đoàn Việt Nam” được ban hành, trên cơ sở đó 5 năm qua LĐLĐ tỉnh đã tuyên truyền, định hướng kịp thời đến các cấp công đoàn và đoàn viên, bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý tập trung, thống nhất của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc triển khai công tác đối ngoại; nâng cao bản lĩnh hội nhập, tạo sự thống nhất chung và đồng thuận xã hội về các vấn đề quốc tế và đối ngoại của Đảng. Đồng thời tuyên truyền để mỗi đoàn viên công đoàn hiểu được tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước, hội nhập và phát triển; góp phần giới thiệu về đất nước, con người và tổ chức Công đoàn Việt Nam, qua đó mở rộng quan hệ, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn với công đoàn các nước, các địa phương.
     - Đặc biệt trước tình hình Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền về tình hình trên biển Đông, các vấn đề liên quan đến Trường Sa, Hoàng Sa; quan điểm định hướng chỉ đạo của Đảng đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ hiểu đúng tình hình đang diễn ra trên biển Đông, tham gia biểu thị lòng yêu nước bằng các hành động đúng đắn, phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo nước ta song phải đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật, không gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của CNLĐ. Đồng thời vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia nhắn tin, ủng hộ đối với cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, xây dựng tượng đài anh hùng chiến sỹ Gạc Ma tại khu Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
     Ngoài những hoạt động trên, trong những năm qua, thông qua Bản tin “Lao động và Công đoàn” trên Báo và chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phối hợp chuyển tải những thông tin tuyên truyền về biển đảo và tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam, công đoàn tỉnh bạn với Đảng, Nhà nước, Công đoàn các nước trên thế giới.  
     4.2. Công tác tổ chức và quản lý đoàn đi công tác nước ngoài:
     - Trong 5 năm từ khi thực hiện Nghị quyết số 03 của TLĐ, LĐLĐ tỉnh có 02 Lãnh đạo với 03 lần được công tác trao đổi học hỏi kinh nghiệm tại nước ngoài: Trong đó 01 đồng chí đi công tác tại nước Nga theo chương trình của Tổng Liên đoàn năm 2011; 01 đồng chí đi công tác 02 lần trong năm 2014 (01 lần trao đổi học tập kinh nghiệm tại đất nước Hàn Quốc theo chương trình của Tổng Liên đoàn và 1 đợt công tác tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào theo chương trình của đoàn Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Cao Bằng). Các thành viên được tham gia công tác đều thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Tỉnh về xuất nhập cảnh về bảo vệ bí mật quốc gia. Thực hiện báo cáo đầy đủ sau mỗi chuyến công tác.
Qua các chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm, cán bộ công đoàn hiểu biết về mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn các nước, được giao lưu, học hỏi về giao tiếp, kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể, phương pháp đào tạo, an toàn vệ sinh lao động, công tác nữ công, tài chính...
     -  LĐLĐ tỉnh đã cử cán bộ tham gia các diễn đàn, các buổi tập huấn do Tỉnh ủy tổ chức nhằm nâng cao kiến thức từ đó tham mưu kịp thời trong công tác đối ngoại.
     4.3. Tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA  trên địa bàn.
    
Trong 5 năm qua đối LĐLĐ tỉnh Cao Bằng không có dự án nước ngoài nào tài trợ cho các hoạt động của Công đoàn .
     5. Chủ trương hợp tác quốc tế trong 5 năm tới 2015-2020.
     5.1. Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục về công tác đối ngoại.
     - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, người lao động về vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Chủ động tăng cường mối quan hệ đối với công đoàn địa phương của nước láng giềng Trung Quốc.
     - Đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời thông tin thông qua các hội nghị, cuộc họp Chi bộ, cơ quan về những vấn đề đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Công đoàn Việt Nam. Chủ động đấu tranh chống những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, biển đảo, phân giới cắm mốc, nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác đối ngoại.
     - Tham gia các diễn đàn quốc tế (nếu có trong thành phần dự), tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức về công tác đối ngoại do Tỉnh tổ chức nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản của cán bộ phụ trách và trực tiếp làm công tác đối ngoại như: Cách thức cung cấp thông tin cơ bản về sự kiện, sự việc; kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí; hiểu rõ về vai trò của công tác thông tin đối ngoại của Đảng, của tổ chức Công đoàn để từ đó làm tốt hơn các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.
     5.2. Công tác tổ chức và quản lý đoàn đi công tác nước ngoài.
     - Tiếp tục cử cán bộ đi công tác, trao đổi kinh nghiệm ở các nước bạn theo Chương trình của Tổng Liên đoàn và các các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khác. Thực hiện tốt công tác xuất nhập cảnh, công tác quản lý về đối ngoại theo quy định của Nhà nước.
     - Khi được mời tham gia các Chương trình của Tỉnh về giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nước láng giềng và các nước bạn khác theo, cán bộ công đoàn các cấp cần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn về quảng bá, giới thiệu về tổ chức bộ máy, chức năng tổ chức mình để có sự đối ngoại đúng đắn, mở rộng thêm mối quan hệ và có sự hợp tác, hỗ trợ của tổ chức bạn.
     6. Những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong hoạt động đối ngoại.
     6.1. Thuận lợi:
     - Tỉnh Cao Bằng có đường biên giới với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc dài 333,403 km. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc giao thương giữa 2 tỉnh và địa phương có đường biên giới đi qua. Đồng thời tạo cơ hội để công đoàn 2 địa phương thắt chặt hơn mối quan hệ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn.
     6.2. Khó khăn:
     - LĐLĐ tỉnh chưa chủ động đề xuất với Tỉnh, với Tổng Liên đoàn trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với công đoàn tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và các huyện lân cận có chung biên giới.
     - LĐLĐ tỉnh chưa có cán bộ chuyên trách về công tác đối ngoại, cán bộ Văn phòng kiêm nhiệm nên trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về công tác đối ngoại còn thiếu và yếu; trình độ Ngoại ngữ chưa đủ để giao tiếp với nước bạn do đó chưa phát huy được hiệu quả trong công tác tham mưu. Đặc biệt là, cán bộ chưa có điều kiện để trao đổi học hỏi kinh nghiệm công tác công đoàn từ các nước bạn.
     - LĐLĐ tỉnh chưa có hợp tác đối ngoại với công đoàn địa phương nước bạn. Do đó, chưa tranh thủ được sự tài trợ, ủng hộ đối với công đoàn của tỉnh.
     7. Kiến nghị, đề xuất với Tổng Liên đoàn:
     - Đề nghị TLĐ tiếp tục có nhiều hoạt động hơn nữa trong việc tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, học tập trao đổi kinh nghiệm ở ngoài;
     - TLĐ cần xây dựng bộ tài liệu, tổ chức các lớp tập huấn, tăng cường bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về công tác đối ngoại.
     - Hỗ trợ LĐLĐ các tỉnh trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh qua các kênh thông tin Quốc tế nhằm tạo mối quan hệ, thu hút sự ủng hộ, tài trợ của Công đoàn các nước bạn.
     Trên đây là báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 về công tác đối ngoại của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.      
 
 
Nơi nhận:
- Ban Đối ngoại TLĐ;
- Lưu: TH, VT.                                            
                TM. BAN THƯỜNG VỤ
                    PHÓ CHỦ TỊCH
                           (Đã ký)
 
 
                       Hà Nhật Lệ
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc