Thành tích thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2014

Đăng lúc: Thứ ba - 16/12/2014 14:53 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ

  
 
              TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                               VIỆT NAM
                     LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                            TỈNH CAO BẰNG

                        Số: 1094/BC-LĐLĐ
 
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

 

                    Cao Bằng, ngày 15 tháng 12 năm 2014
 
                                                               BÁO CÁO
                                     Thành tích thực hiện cuộc vận động
                    "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2014
 
             Thực hiện Công văn số 911/CV-BCĐ ngày 05/12/2014 của Ban Chỉ đạo cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH" về việc: Xét đề nghị công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2014, cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả đạt được trong năm qua như sau: 
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
1.1. Tổ chức phong trào thi đua:
              Cơ quan Liên đoàn Lao động hiện nay có 06 phòng, ban với tổng số 28 cán bộ, công chức, lao động. Trong năm qua, công đoàn cơ quan phối hợp với chính quyền đơn vị tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong đoàn viên với nhiều ý nghĩa thiết thực và bổ ích, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương như: Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; Kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5); kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 1/9/2014); kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014).
             Với tổ chức Công đoàn, năm 2014 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XV nhiệm kỳ 2013 - 2018; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018. Với ý nghĩa của tháng 5, tháng 7 lịch sử, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đã hướng về “Tháng Công nhân năm 2014” với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với việc tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; Phong trào thi đua "Đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn"; Phong trào thi đua "Xây dựng công sở văn hoá, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả" và đẩy mạnh " Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, gương mẫu"; phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".
              Đặc biệt là triển khai thực hiện trong các cấp công đoàn 4 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và quán triệt Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng khoá X.
              Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ công chức trong việc đưa các giải pháp hữu ích, sáng kiến quản lý vào tổ chức thực hiện hoạt động công đoàn các cấp, ngay từ đầu năm, nhiều sáng kiến mới đó được cán bộ cơ quan đăng ký thực hiện trong năm với nhiều nội dung quan trọng như: Nâng cao chất lượng xây dựng CĐCS vững mạnh; Nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống công đoàn; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVC-LĐ; Đổi mới và ứng dụng CNTT trong hệ thống công đoàn các cấp; Đổi mới công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra; Xây dựng và thực hiện tiêu chí chấm điểm khối thi đua huyện, thành phố, ngành...
              Nhìn chung các phong trào thi đua đó được cán bộ, công chức cơ quan hưởng ứng nhiệt tình, góp phần nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành kế hoạch hàng năm. Để phong trào đi vào chiều sâu, cùng với việc phát động phong trào hàng năm, các phòng, ban đã tổ chức cho cán bộ đăng ký thực hiện các nội dung thi đua, cuối năm tiến hành bình xét, đánh giá và khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
1.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:
Công đoàn cơ quan phát huy tốt vai trò, chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức cơ quan. Tham mưu đề xuất với Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị. Năm 2014 cử 01 đồng chí đi học lớp QLNN ngạch chuyên viên, 01 đồng chí đang học lớp cao học, 06 đồng chí được cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; 05 đồng chí được cử đi thi chuyên viên chính. 
1.3. Thực hiện nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức:
             Cán bộ, công chức trong cơ quan luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; Có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị.  
Luôn nêu cao chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, công chức thông qua việc luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.
Có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn khi thi hành nhiệm vụ, không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người cán bộ, công chức và người lao động đến liên hệ công tác hoặc xin tư vấn về pháp luật lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
2. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá công sở:
2.1. 100% cán bộ, công chức cơ quan đăng ký danh hiệu thi đua, cụ thể như sau:
- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 10 cá nhân
- Danh hiệu Lao động tiên tiến: 17 cá nhân
2.2. Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện:
             Với tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, cán bộ, công chức cơ quan luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động xã hội từ thiện. Tham gia đóng góp nhiệt tình các loại quỹ do các ngành phát động, cụ thể như: Đóng góp:
- Quỹ Vì người nghèo:                                                    4,320,000
- Quỹ Hỗ trợ nông dân nghèo:                                      4,320,000
- Quỹ Bảo trợ trẻ em:                                                       4,789,000
- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:                                                4,320,000
- Quỹ Biên giới hải đảo:                                                  39,000
- Quỹ Tấm lưới nghĩa tình vì Trường Sa, Hoàng Sa: 125.000đ
- Quỹ Mái ấm Công đoàn:                                               1,450,000
- Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam:           580,000
- Quỹ Hỗ trợ CCVCLĐ nghèo:                                        290,000
- Quỹ XHTT của Chữ thập đỏ:                                         368.000
- Mua vé ủng hộ Hội nạn nhân chất độc màu da cam, Hội thanh niên xung phong...
             2.2. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", cán bộ, công chức cơ quan luôn tham gia và vận động người thân trong gia đình nhiệt tình tham gia đầy đủ các phong trào văn hoá, thể thao do tổ, xóm tổ chức; Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ do khu phố vận động thu nộp. Hàng năm 100% gia đình cán bộ, công chức cơ quan đạt gia đình văn hoá. Qua báo cáo tình hình thực hiện trong năm 2014 của cán bộ, công chức cơ quan, kết quả dự kiến đạt 100%.
2.3. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội:
             - Vận động cán bộ, công chức cơ quan nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần gương mẫu trong cán bộ, đảng viên về việc chấp hành nghiêm quy định về nếp sống văn minh như giảm các hủ tục rườm rà, lạc hậu trong việc tang; cưới hỏi đơn giản, gọn nhẹ, tránh tổ chức linh đình và tham gia các hoạt động lễ hội với tinh thần lành mạnh, không mê tín dị đoan, góp phần tạo điều kiện chăm lo tốt hơn cho cuộc sống gia đình, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, hăng hái tự giác tham gia các phong trào, các hoạt động xã hội của địa phương, góp phần xây dựng văn hoá lành mạnh trong khu dân cư. Kết quả: 100% cán bộ, công chức không vi phạm các quy định trên.
             2.4. Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, bài trừ các hành vi mê tín dị đoan trong cán bộ, công chức. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền với nội dung luôn đổi mới, cập nhật, 100% cán bộ không mắc các tệ nạn xã hội.
2.5. Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan:
             Hàng tháng, lãnh đạo cơ quan đều tổ chức họp giao ban với các phòng ban để đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, yếu kém để tìm biện pháp khắc phục.
             Đầu năm, công đoàn cơ quan phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức. Đây là dịp để đánh giá lại công tác phối hợp giữa công đoàn và chính quyền sau một năm công tác, là dịp để cán bộ, công chức cơ quan bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ. 
             Thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp luôn có thái độ lịch sự, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, tạo mối quan hệ hoà đồng, nhiệt tình giúp đỡ với mục tiêu cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2.6. Đẩy mạnh xây dựng môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn.
              Trong năm qua, công đoàn cơ quan đó tổ chức triển khai cuộc vận động "Xây dựng môi trường không khói thuốc lá", không uống rượu, bia trong giờ hành chính tới 100% cán bộ, công chức cơ quan, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện và tuyên truyền những tác hại của khói thuốc lá đến sức khoẻ bản thân và những người xung quanh để tạo môi trường sinh hoạt và làm việc lành mạnh, an toàn.
               Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được đẩy mạnh và được cụ thể hoá thành phong trào thi đua chuyên đề. Đối với cơ quan, luôn quan tâm trồng bổ sung cây xanh xung quanh cơ quan, tại các chiếu nghỉ, hành lang, hội trường, phân công cán bộ chăm sóc, tưới tiêu hàng ngày, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thoáng mát. Tích cực làm vệ sinh hàng ngày, hàng tháng đều tổ chức tổng vệ sinh cơ quan đảm bảo môi trường luôn phong quang sạch sẽ.
               Cải tạo, nâng cấp thường xuyên các hạng mục của trụ sở làm việc khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác của đơn vị; có biển chỉ dẫn, sơ đồ cơ quan tạo điều kiện cho khách tới làm việc được thuận tiện, có nhà để xe sạch sẽ, an toàn cho cán bộ, công chức cơ quan và khách đến liên hệ công tác.
               Về công tác an ninh trật tự - an toàn xã hội được quan tâm, chú trọng. Hàng năm cơ quan đều cử các đồng chí trong độ tuổi dân quân, tự vệ đi huấn luyện tại  thao trường, trang bị đầy đủ đồ dùng phục vụ huấn luyện và bảo vệ cơ quan khi có sự cố xảy ra. Kết quả huấn luyện dân quân tự vệ năm 2014 đều đạt loại khá trở lên;
               Luôn phối hợp tốt với chính quyền địa phương và cơ quan công an, bộ phận bảo vệ của các cơ quan lân cận trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Nhiều năm liền trong phạm vi cơ quan quản lý không xảy ra các hiện tượng mất trật tự trị an, mất mát tài sản của cơ quan, tài sản của CBCC và tài sản của khách đến liên hệ công tác. Không để lộ bí mật Nhà nước, tai nạn lao động, không có CBCC mắc tệ nạn xã hội.
Xây dựng phương án tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự, bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan và có biện pháp phòng ngừa, xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự.
          Công tác phòng chống cháy nổ trong cơ quan được coi trọng, trang bị đầy đủ thiết bị phòng chống cháy nổ theo yêu cầu của cơ quan phòng cháy chữa cháy. Nhân "Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ" năm 2014, cơ quan đã hưởng ứng bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tổng vệ sinh, phát quang xung quanh tại khuôn viên trụ sở cơ quan.
          3. Gương mẫu, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:
          Vận động đảng viên, cán bộ, công chức nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức triển khai quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ cơ quan đầy đủ, kịp thời. Quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng.
          Phối hợp tuyên truyền, quán triệt trong CNVCLĐ về Nghị quyết TW4, NQTW5, NQTW6, NQTW7, NQTW8, NQTW9 khoá XI của Đảng; Nghị quyết 03/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Kết quả 100% cán bộ công chức cơ quan được học tập quán triệt thông qua các buổi sinh hoạt, hội nghị tập huấn.
          Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/11/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012.
 Thực hiện và duy trì có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...
          Trong năm qua, cán bộ, công chức cơ quan không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ cảnh cáo trở lên; Không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.  Thực hiện tốt cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục, giấy tờ, văn bản, tạo thuận lợi cho cơ sở cũng như đoàn viên trong giải quyết công việc.
           Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan để quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách và các nguồn kinh phí được giao với phương châm tiết kiệm, hiệu quả; Tích cực đấu tranh đối với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí.                                                                                                                                                
          Tóm lại, trong năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong cơ quan đó được cải thiện, thực hiện có hiệu quả; Lôi cuốn, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao và các hoạt động xã hội khác; ý thức của cán bộ, công chức trong công việc được thể hiện rõ nét và hiệu quả hơn.
          Trên đây là báo cáo thành tích của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2014. Kính mong được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo cuộc vận động để động viên, khích lệ đối với cán bộ, công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đơn vị, của địa phương.
 

Nơi nhận:
- BCĐ cuộc vận động
“TDĐKXDĐSVH” Thành phố;
- Lưu: TH, VT.
  
        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                 CHỦ TỊCH
 
 
                   (Đã ký)
 
 
 
             Hoàng Đức Hạnh
 
 

Nguồn tin: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc