Xây dựng giai cấp công nhân Cao Bằng vững mạnh

Đăng lúc: Thứ hai - 04/05/2015 10:55 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh tặng tổ chức Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh tặng tổ chức Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

      Xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH,HĐH), chủ động vững bước vào quá trình hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về "tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước" là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị cũng như mỗi người công nhân (CN).

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh tặng tổ chức Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.
 
     GCCN Cao Bằng hình thành sớm cùng với công cuộc khai thác của thực dân Pháp 1896 - 1945 với số lượng khoảng 3.000 người, chủ yếu tập trung ở khu mỏ Tĩnh Túc. Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, GCCN Cao Bằng tăng nhanh về số lượng, chất lượng. Cả tỉnh hiện có trên 35 nghìn công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) hoạt động trên các lĩnh vực và trên 1.200 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký sản xuất kinh doanh với khoảng 20 nghìn LĐ; đa dạng về cơ cấu, đội ngũ CN trí thức và CN lành nghề, từng bước khẳng định là lực lượng sản xuất cơ bản, tham gia vào việc tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, vận hành, sử dụng các công cụ, phương tiện sản xuất tiên tiến, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp CNH,HĐH, hội nhập quốc tế.

     Đội ngũ CN, LĐ Cao Bằng hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH,HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, về cơ cấu cũng như trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp… Số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, thiếu nghiêm trọng các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, CN lành nghề, thợ bậc cao; bên cạnh đó lại thừa số lượng lớn LĐ chưa qua đào tạo; tác phong công nghiệp và kỷ luật LĐ của CN còn nhiều hạn chế. Một bộ phận CN chậm thích ứng với cơ chế thị trường; trình độ giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị của CN không đồng đều. Có một bộ phận chưa hiểu hết về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình; ít hiểu biết về chính sách, pháp luật. Tỷ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo xuất thân từ CN còn thấp. Một bộ phận CN chưa thiết tha phấn đấu vào Đảng và không hăng hái tham gia hoạt động trong các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc làm và đời sống còn thiếu và chưa ổn định; còn nhiều đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật LĐ, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

      Những năm qua, tuy mới phát triển được 105/1.200 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã có tổ chức Công đoàn nhưng tổ chức Công đoàn đã hoạt động rất tích cực, đóng góp đáng kể vào việc xây dựng GCCN. Cụ thể năm 2014, có 3.174 đoàn viên và người LĐ bị xâm phạm về quyền, lợi ích được Công đoàn bảo vệ; các cấp Công đoàn tư vấn pháp luật 2.529 trường hợp; 5.581 lượt người LĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn lao động được thăm, tặng quà; bình quân mỗi năm hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho trên 30 LĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ Quỹ Mái ấm Công đoàn và hàng nghìn LĐ được bố trí nhà ở tập thể. Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật, dân chủ cơ sở, an toàn vệ sinh lao động, nâng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng…, được Công đoàn các cấp phối hợp thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, tổ chức Công đoàn vẫn gặp không ít khó khăn, như: chưa tập hợp được đông đảo CN, LĐ để bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện về ý thức chính trị, ý thức pháp luật, đạo đức, lối sống. Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, xây dựng GCCN nước ta nói chung và GCCN Cao Bằng nói riêng lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

     Để xây dựng GCCN vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng khoá XV sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng GCCN vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ đổi mới. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai, phổ biến kịp thời và đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho CNVC-LĐ nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh lịch sử của GCCN; giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các quan điểm, tư tưởng trái với đường lối của Đảng, với mục tiêu lý tưởng của dân tộc và của GCCN…

     Chủ động phối hợp tham gia, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan; xây dựng các kế hoạch, giải pháp phát triển KT - XH tại địa phương; tham gia củng cố, sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu, đổi mới và đa dạng hoá các hình thức sở hữu nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật.

     Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Phong trào “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo” trong CNVC-LĐ góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu KT - XH của địa phương; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phấn đấu tiến tới tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện đều thành lập tổ chức Công đoàn.
     Để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, GCCN và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, GCCN và Công đoàn Cao Bằng nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, tiếp tục nêu cao ý thức tự lực tự cường, năng động sáng tạo vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương.
Tác giả bài viết: Hoàng Đức Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc