Đăng lúc: 13-08-2019 04:40:07 PM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN HOẠT ĐỘNG , LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Đăng lúc: 26-07-2019 04:39:56 PM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN HOẠT ĐỘNG , LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Đăng lúc: 03-01-2019 05:15:48 PM | Đã xem: 139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Đăng lúc: 03-01-2019 05:13:05 PM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Hội nghị người lao động Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng năm 2018

Hội nghị người lao động Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng năm 2018

Sáng ngày 22.12.2018, Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018

Đăng lúc: 25-12-2018 06:04:24 PM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Đăng lúc: 24-12-2018 09:39:29 AM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Các tin khác

1 2 3 4 5 6  Trang sau