Công đoàn Cao Bằng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Đăng lúc: Thứ ba - 22/05/2018 05:21 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Nhiệm kỳ 2013- 2018, cùng với sự phát triển về kinh tế- xã hội của địa phương, phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức và đạt được những kết quả nhất định, trong đó thi đua, khen thưởng có vai trò vô cùng quan trọng. Xác định tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức triển khai tới các cấp công đoàn trong toàn tỉnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" với mục tiêu "Năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; phong trào "Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi"; thi đua phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân, viên chức, lao động...
     Nội dung thi đua thường xuyên được đổi mới và cụ thể hoá cho phù hợp với thực tế và đặc thù của địa phương của các ngành, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh những phong trào thi đua mang tính lâu dài, ổn định  nhiều phong trào thi đua theo chủ đề, theo đợt cũng được triển khai sâu rộng đến công nhân, viên chức, lao động như phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội, thực hiện an toàn giao thông; phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao quần chúng ở cơ sở; Thi đua thực hiện các cuộc vận động lớn như:  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu". Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết 20/NQ - TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.       
     Hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp công đoàn và chuyên môn phát động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã tìm giải pháp mở rộng quy mô, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, cải tiến mẫu mã, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích của người lao động được áp dụng vào nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và đã đạt được những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động. Nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của chủ doanh nghiệp và người lao động ngày được nâng lên. Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, trang cấp phương tiện bảo hộ cá nhân; Vai trò tham gia kiểm tra giám sát của tổ chức công đoàn được phát huy.
     Phong trào thi đua trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đã được cán bộ, công chức, viên chức tham gia có hiệu quả, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, đảm bảo thời gian làm việc, tiết kiệm chi phí văn phòng, động viên cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện pháp lệnh cán bộ công chức. Tổ chức tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”. Công đoàn các cơ quan quản lý nhà nước đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh hoạch định các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chính sách ưu đãi đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế khai thác tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác cải cách cơ chế quản lý. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rải vào công tác quản lý tài chính, nghiệp vụ văn phòng, thu thập và xữ lý thông tin, tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo trong điều hành, quản lý.
     Ngành giáo dục đào tạo triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; ngành đã vận động cán bộ, giáo viên chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn tăng bình quân hàng năm cao; chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy và học được nâng lên, nhiều học sinh đạt giải cao qua các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; Nhiều tập thể, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là những hạt nhân tiêu biểu của phong trào thi đua trong toàn ngành.
     Ngành y tế tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống y tế tuyến huyện; củng cố trạm y tế ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác Quân - Dân - Y kết hợp để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Phong trào “Xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp”, “Chất lượng bệnh viện hướng đến sự hài lòng của người bệnh, người dân”; triển khai phong trào nghiên cứu khoa học, thi đua thực hiện 12 điều y đức, phấn đấu thực hiện người thầy thuốc giỏi cũng là người mẹ hiền CNVCLĐ hưởng ứng tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới cơ sở vật chất, nâng cao một bước trình độ chuyên môn và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ y tế.
     Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC đã được lồng ghép với  phong trào thi đua do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động như: “Thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn minh, chống xa hoa lãng phí, cần kiệm xây dựng đất nước” và “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã tạo nên khí thế sôi nổi trong nữ CNVCLĐ.
Cùng với việc đổi mới phương thức tổ chức các phong trào và đưa các nội dung thi đua cụ thể đến từng đoàn viên đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp công đoàn. Cấp uỷ, chính quyền các đơn vị ngày càng coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, tạo ra động lực tinh thần vật chất mới, động viên công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh phấn đấu hết mình, hăng say cống hiến sức lực, trí tuệ vì thành tích bản thân mỗi người và thành tích chung của đơn vị.
     Qua các phong trào thi đua thiết thực gắn với lao động sản xuất, công tác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích làm lợi hàng tỷ đồng cho đơn vị, địa phương. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn, nhiệm kỳ 2013-2018 đã có 68 tập thể và 108 cá nhân được tặng bằng khen, 17 tập thể được tặng cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; 6 tập thể và 32 cá nhân được tặng bằng khen, 15 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 477 tập thể, 2.444 cá nhân, được tặng bằng khen, 41 tập thể được tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh; 642 tập thể, 1.204 cá nhân dược tặng bằng khen, 61 tập thể được tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đối với các cấp công đoàn, đây là những tấm gương sáng để cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh tôn vinh và học tập, đồng thời cũng là động lực để lực lượng đoàn viên công đoàn và đội ngũ công nhân lao động tỉnh nhà nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết một lòng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương năm 2018 và những năm tiếp theo.
 
Tác giả bài viết: Phạm Đức Khôi - Phó CT LĐLĐ tỉnh Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc