ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020”

Đăng lúc: Thứ tư - 25/11/2020 08:57 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”.
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân, lao động (CNLĐ) tại các doanh nghiệp (DN) đến năm 2020” theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13-2-2015 của Thủ tướng Chính phủ, với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đoàn viên, CNLĐ các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án tới các cấp công đoàn trong tỉnh. 5 năm qua, các cấp công đoàn, người sử dụng lao động đã quan tâm, triển khai tuyên truyền, vận động và tổ chức học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ.
 
Công nhân lao động tại doanh nghiệp tham gia các buổi tập huấn tuyên truyền về pháp luật lao động.
 
LĐLĐ tỉnh Cao Bằng hiện có 792 công đoàn cơ sở, số lao động 27.734; với 27.759 đoàn viên công đoàn, trong đó khu vực sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động có 840 doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, quy mô gia đình với 9.746 lao động. Trong đó có 76 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn chiếm 9,0% so với tổng số doanh nghiệp với 3.301 đoàn viên. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” gắn với thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; đưa nội dung học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động vào nội dung Nghị quyết Hội nghị người lao động, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…
Qua 05 năm, LĐLĐ tỉnh đã tiến hành khảo sát 3 đợt tại 76 doanh nghiệp, hợp tác xã có tổ chức công đoàn với 3.301 lượt CNLĐ qua khảo sát cho thấy: mỗi năm các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, pháp luật, kỹ năng sống cho 8.425 lượt người, số công nhân, lao động được đào tạo chuyên môn, tay nghề trung bình mỗi năm là 1.241 người đạt 30,5%. Công nhân, lao động có trình độ học vấn THPT là 2.578 người, chiếm 79%; 721 người có trình độ tiểu học và THCS, chiếm 21,8%. Về trình độ chuyên môn có 672 người có trình độ Đại học và trên Đại học, chiếm 20,3%; 826 người có trình độ cao đẳng, chiếm 25%; 1.803 người có trình độ Trung cấp và sơ cấp, chiếm 54,6%; tay nghề: thợ bậc 1-3 có 2.018 người, thợ bậc 4-5: 769, thợ bậc 6-7: 512. Về trình độ lý luận chính trị cử nhân và cao cấp có 27 người, trung cấp 31 người, sơ cấp 33 người; Tin học có 703 người; ngoại ngữ có 170 người.
Bên cạnh đó các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 48 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ nghề nghiệp, kỹ năng về văn hóa; tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm, tác phong lao động công nghiệp, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc…cho trên 3 nghìn lượt CNLĐ tại các doanh nghiệp. Số nữ  CNLĐ tại các doanh nghiệp được học tập, tìm hiểu kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, hôn nhân và gia đình tỷ lệ đạt 100%. Các đơn vị Doanh nghiệp đưa công tác nâng cao trình độ học vấn cho đoàn viên và người lao động vào Nghị quyết Hội nghị người lao động, đến nay có 4/4 (chiếm 100%) doanh nghiệp nhà nước đưa nhiệm vụ vào Thỏa ước lao động tập thể, 46/76 (chiếm 60,5%) doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đưa nội dung học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động vào thỏa ước lao động tập thể; 53/76 doanh nghiệp xây dựng được Quỹ khuyến học để hỗ trợ cho CNLĐ và con CNLĐ hiếu học tại doanh nghiệp.
05 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã cấp phát được trên 4.000 tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền; tổ chức được trên 30 hội nghị tuyên truyền cho hơn 3.000 CNLĐ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, các quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Dân số, tuyên truyền kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, hôn nhân và gia đình…
Mặc dù những năm qua, tỉnh và các cấp, ngành đã quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho CNLĐ, nhưng một số chủ doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm nhiều đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân. Bên cạnh đó, công tác nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động vẫn còn nhiều khó khăn, các điều kiện triển khai và khuyến khích đối với người học còn nhiều hạn chế; chưa nghiên cứu, tổ chức nhiều hình thức động viên công nhân, viên chức, lao động tham gia học tập; lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao; ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp còn hạn chế; thiếu hụt nhiều lao động có tay nghề, chuyên môn kỹ thuật cao...
Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập trong CNLĐ. Tham mưu đề xuất với Tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam và người sử dụng lao động có chính sách hỗ trợ thêm về tài chính và tạo điều kiện về thời gian để đoàn viên, CNLĐ trong các DN tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho CNLĐ vào nghị quyết hội nghị NLĐ hàng năm và thỏa ước lao động tập thể... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".
 
Tác giả bài viết: Đàm Hải Hòa - Ban TC-KT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc