Đoàn kiểm tra LĐLĐ tỉnh Cao Bằng làm việc với Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quảng Hòa

Đăng lúc: Thứ tư - 26/08/2020 10:01 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Trong 02 ngày 19 - 20/8/2020, Đoàn Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn niên độ năm 2018 - 2019 tại LĐLĐ huyện Quảng Hòa và 03 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện: Công đoàn xã Bế Văn Đàn; Công đoàn Trường Tiểu học Phục Hòa; Công đoàn Khối Dân vận. Đồng chí Lương Văn Nghiêm, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn.
Trong quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra tập trung vào những nội dung chủ yếu trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Tài chính công đoàn như: Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành; công tác kiện toàn tổ chức, công tác phát tiển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục CNVCLĐ; việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng, Ban nữ công; công tác kiểm tra, hoạt động UBKT công đoàn.... Kiểm tra công tác tài chính công đoàn: Kiểm tra về việc tiếp nhận và và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn; kiểm tra tổ chức thực hiện chế độ kế toán; kiêm tra kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn… thực hiện tài chính công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn của công đoàn cấp trên.
Kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm kết luận các công đoàn cơ sở được kiểm tra đã có nhiều nỗ lực, Ban chấp hành quan tâm, chăm lo tốt đến đời sống của đoàn viên, phối hợp với chính quyền cùng cấp bảo về quyền và lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động yên tâm công tác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực hiện tốt việc thu, chi tài chính công đoàn; thực hiện các nhiệm vụ sau nhiệm kỳ đại hội công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ. Đồng thời nhấn mạnh những vấn đề còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục, như: Chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên có lúc chưa kịp thời; sổ ghi chép biên bản, kết luận các cuộc họp, nội dung còn chung chung; trong công tác thu - chi, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn công tác lưu trữ chưa khoa học.
Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Đoàn kiểm tra yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế cần lưu ý bổ sung về thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác tài chính công đoàn và định hướng trong trong những năm tiếp theo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới sát tình hình thực tiễn đối với các đơn vị.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Phượng - Chuyên viên LĐLĐ huyện Quảng Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc