Đổi mới trong chỉ đạo tổ chức hoạt động Khối thi đua thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Đăng lúc: Thứ ba - 22/09/2020 16:09 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Năm 2020, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ ngày 15/01/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, theo đó Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-LĐLĐ ngày 30/3/2020 để triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua thời gian triển khai thực hiện tại các cấp Công đoàn đã có những tín hiệu tích cực và một số kết quả đáng ghi nhận, trong đó nổi bật là đổi mới trong chỉ đạo hoạt động Khối Thi đua thuộc LĐLĐ tỉnh.
Nhằm đạt hiệu quả đổi mới trong chỉ đạo tổ chức hoạt động Khối thi đua, LĐLĐ tỉnh đã ban hành quyết định sắp xếp lại Khối thi đua thuộc LĐLĐ tỉnh gồm 03 khối, đồng thời phân công các đồng chí trong Hội đồng Thi đua, khen thưởng (TĐKT) tỉnh phụ trách các Khối thi đua. Các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú tạo sức lan tỏa gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng đơn vị trong Khối thi đua.
Ngay từ đầu năm ngoài các phong trào thi đua thường xuyên do Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh phát động, các Khối đã tổ chức nhiều phong trào thi đua mang tính chuyên đề riêng, phù hợp với từng địa phương. Tiêu biểu là các phong trào: “Người tốt, việc tốt”; “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cùng với đó, công tác khen thưởng được chỉ đạo chặt chẽ, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng, tỷ lệ cụ thể, rõ ràng và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề ở các ngành, địa phương chủ động, kịp thời; đối tượng là tập thể nhỏ, đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp, người lao động trực tiếp,... cũng được quan tâm khen thưởng nhiều hơn. Công tác sơ kết, tổng kết hoạt động Khối thi đua đã thực sự được quan tâm tổ chức với nhiều nội dung cụ thể và đi vào thực chất hơn.
 
Hội nghị tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2019 Khối thi đua số II.
       
Đặc biệt, nhiều hoạt động thi đua do từng đơn vị trong Khối tổ chức đã thu hút được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiệt tình hưởng ứng, giúp nâng cao nhận thức, tư tưởng, tạo không khí thi đua hăng say lao động, học tập, tận tụy trong công tác. Tiêu biểu Khối thi đua số I tổ chức nhiều phong trào thi đua, trong đó nổi bật là tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Khối Thi đua số II với phong trào tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện với số tiền ủng hộ trên 01 tỷ đồng; các cấp công đoàn tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong đoàn viên, CNVCLĐ, các hoạt động “Tháng công nhân”, chương trình “Tết sum vầy”,… đều hướng về đoàn viên, CNVCLĐ. Đặc biệt phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn” trong khối các cơ quan chuyên trách và cán bộ công đoàn; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” ngày càng chất lượng và hiệu quả, phát triển rộng khắp và đã đi vào chiều sâu,… Bên cạnh đó các Khối Thi đua đã quan tâm, chú trọng công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt; khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; 100% các đơn vị trực thuộc đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, tại Hội nghị đã kịp thời biểu dương khen thưởng hàng trăm tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.
 
 
LĐLĐ huyện Hòa An (thuộc Khối thi đua số II) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.
 
Năm 2020, các Khối thi đua quan tâm chú trọng hơn công tác xây dựng mô hình điểm, theo đó mỗi Khối xây dựng ít nhất 01 mô hình, tiêu biểu Khối thi đua số I xây dựng 02 mô hình điểm với phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các đơn vị sản xuất kinh doanh có tổ chức công đoàn trực thuộc LĐLĐ thành phố Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2023; Công đoàn Viên chức tỉnh xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị, trong đó năm 2020 xây dựng mô hình “Cơ quan chuẩn mực về giao tiếp, ứng xử” tại 01 CĐCS trực thuộc; Khối thi đua số II với mô hình đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong  khối trường học trên địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2020 - 2023 do LĐLĐ huyện Hòa An thực hiện, ngoài ra còn một số mô hình khác tại các CĐCS trực thuộc, các ngành, các huyện như mô hình trồng rau sạch, nuôi cá…
Thông qua hoạt động tổ chức thi đua theo Khối, các đơn vị, ngành, địa phương đã cùng nhau thảo luận thống nhất, tổ chức đăng ký, ký kết thực hiện giao ước thi đua trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của từng cấp, ngành, địa phương với nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt các Khối đã bàn bạc, thống nhất xây dựng biểu chấm điểm các chỉ tiêu cơ bản thuộc nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trên cơ sở chỉ tiêu của LĐLĐ tỉnh giao từ đầu năm gắn với việc đánh giá cán bộ công đoàn chuyên trách và tập thể LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức. Từ đó đã tạo tiền đề cho việc đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng bảo đảm được tính công khai, dân chủ, đúng thành tích, thực chất hơn.
Việc tổ chức thi đua theo Cụm, Khối đã tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú và là một nội dung quan trọng trong quá trình triển khai tổ chức phong trào thi đua từ tỉnh đến huyện, các ngành, địa phương. Đây cũng là điều kiện tốt để lãnh đạo các địa phương nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua; huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, địa phương và người lao động tham gia.
Hoạt động của Khối thi đua đã thực sự có nhiều đổi mới, tích cực hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế việc xét, suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua ở một số Khối thi đua còn mang tính chất luân phiên giữa các đơn vị, địa phương. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Khối thi đua chủ yếu giao quyền cho Trưởng, Phó Khối thực hiện nên khi tổng kết và bình xét, suy tôn có tập thể chưa mang tính tiêu biểu. Phong trào thi đua tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều, các phong trào thi đua nổi bật tập trung nhiều ở Khối thi đua số I đặc biệt là ở các ngành, LĐLĐ thành phố và Công đoàn Viên chức tỉnh, phong trào thi đua  tại các huyện chưa thực sự rõ nét, công tác thi đua đã có nhiều đổi mới trong cách làm song vẫn chưa đáp ứng với tình hình thực tế từng giai đoạn cũng như nhiệm vụ cụ thể.
Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Khối thi đua đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức và người lao động; quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức Công đoàn; đồng thời thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động công đoàn cơ sở, đổi mới về nội dung và hình thức trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước,…tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ ngày 15/01/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.
 
Tác giả bài viết: Đàm Hải Hòa - Ban TCKT LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc