Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với các đơn vị giai đoạn 2017 - 2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/07/2017 15:26 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Ngày 28/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2017 – 2021
 

                          Đại diện Lãnh đạo các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp
         
     Tại Hội nghị đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị và công bố Quyết định kiện toàn tổ giúp việc Ban chỉ đạo, phân công các thành viên trong ban chỉ đạo. Hội nghị đã thông qua dự thảo quy Chương trình phối hợp và Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo. Sau khi thảo luận, chỉnh sửa, bổ sung hội nghị thống nhất các nội dung phối hợp hoạt động chung bao gồm: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng do cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang địa phương phát động; tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận; hằng năm tổ chức các đợt phối hợp tuyên truyền, vận động tại cơ sở; thường xuyên trao đổi thông tin, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tình hình nhân dân, các chính sách dân tộc, tôn giáo, công tác quốc phòng - quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; phối hợp với cơ quan báo chí tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo", “Đơn vị dân vận tốt”…
     Trên cơ sở nội dung phối hợp chung Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất các nội dung phối hợp bao gồm: Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; Tham gia xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình “Dân vận khéo trên các lĩnh vực trong CNVCLĐ, tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội với tổ chức; Phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, vận động CNVCLĐ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương Quân đội...góp phần ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; Phối hợp với các lực lượng nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, kịp thời phát hiện những tư tưởng, việc làm sai trái giải quyết dứt điểm không để phát triển thành các điểm nóng; Thường xuyên trao đổi thông tin, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chủ trương, chính sách kịp thời, sát với thực tiễn; Duy trì thực hiện nghiêm chế độ nền nếp báo cáo, sơ kết, tổng kết theo quy chế của Chương trình phối hợp hoạt động đã quy định.
Tác giả bài viết: Bàn Thương - Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc