LĐLĐ tỉnh: đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong năm 2020

Đăng lúc: Thứ năm - 28/11/2019 10:38 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập quốc tế và nhiều sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, địa phương sẽ là những cơ hội, điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn (CĐ), đồng thời dự báo sẽ đặt ra những khó khăn, thách thức mới cho hoạt động CĐ và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) của tỉnh.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tỉnh ủy Cao Bằng; căn cứ Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn toàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; căn cứ kết quả hoạt động CĐ, phong trào CNVCLĐ năm 2019 và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 theo Chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”, với các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, về CĐ, về giai cấp công nhân đối với đội ngũ đoàn viên, người lao động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Tập trung thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trong đó chú trọng:
+ Sửa đổi, bổ sung, ký mới TULĐTT, phấn đấu tỷ lệ CĐCS doanh nghiệp có TULĐTT đạt 70% trở lên;
+ Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật;
+ Phối hợp với các đơn vị kinh doanh, dịch vụ ký kết các chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ;
+ Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp “Tháng công nhân”, tết Nguyên đán Canh Tý - 2020.
3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐ cơ sở, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2020.
4. Tiếp tục triển khai Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng thu tài chính CĐ. Trong đó chú trọng tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa có tổ chức CĐ nộp 2% kinh phí.
5. Thực hiện có hiệu quả Chương trình Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, LĐLĐ tỉnh đề ra các giải pháp yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện quyết liệt trong năm 2020: Các cấp CĐ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò tập thể của BTV, BCH CĐ các cấp và vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cũng như của từng đồng chí cán bộ chuyên trách CĐ; các cấp CĐ xây dựng và triển khai kế hoạch kỷ niệm 90 năm ngày Thành  lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch chăm lo tết Canh Tý, mỗi CĐCS căn cứ tình hình, điều kiện của mỗi đơn vị, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tập trung vào việc thực hiện công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo cho đoàn viên, người lao động với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị. Tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 gắn với hưởng ứng Tháng ATVSLĐ, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X; Tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể với đại diện người sử dụng lao động. Tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, người lao động, cán bộ CĐ và người sử dụng lao động. Hướng dẫn các cấp CĐ cụ thể hóa việc thực hiện chỉ tiêu 70% trở lên CĐCS doanh nghiệp có TULĐTT; đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS. Đa dạng hóa cách thức tiếp cận, vận động người lao động gắn với tuyên truyền về vai trò, vị trí, đóng góp của tổ chức CĐ. Phát huy vai trò của CĐ cấp trên trong vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập CĐCS nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, tập trung tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo của CĐ cấp trên đối với CĐCS; tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng thu tài chính CĐ; chi kinh phí CĐ với nguyên tắc chi đúng, đủ theo quy định và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả kinh phí CĐ.
 

Tác giả bài viết: Bàn Thương - LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc