LĐLĐ tỉnh giám sát ký kết Thỏa ước lao động tập thể và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Đăng lúc: Thứ hai - 07/09/2020 11:23 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện Công văn số 826/LĐLĐ-CSPLQHLĐ ngày 14/8/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng về việc giám sát, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2020.
Chiều ngày 31/8/2020, Đoàn Giám sát của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng do đồng chí Phạm Đức Khôi, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát và các đồng chí trong Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động đã làm việc tại Công đoàn Viên chức tỉnh. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo CĐVC tỉnh, đại diện lãnh đạo các CĐCS Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đồng chí Chủ tịch các CĐCS thành viên đơn vị doanh nghiệp.

 

 
Hiện nay CĐVC tỉnh có 63 CĐCS trực thuộc 2.757 đoàn viên; trong đó số đoàn viên tại doanh nghiệp 169/2.757 chiếm 6,1%. Ngay sau khi Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ, Hướng dẫn số 1360 /HD-TLĐ ngày 28/8/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được ban hành và căn cứ các văn bản chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS Sở Xây dựng, Sở Tài chính chỉ đạo các CĐCS thành viên tổ chức tốt Hội nghị người lao động hàng năm, xây dựng ban hành bản quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Tại buổi làm việc, Thường trực CĐVC tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện ký kết TƯLĐTT và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Kết quả năm 2020 số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động 08/08 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100%; việc xây dựng bản Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc đã được các đơn vị quan tâm ban hành thực hiện; tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động, đại diện tập thể người lao động được tổ chức thực hiện ở 8/8 đơn vị doanh nghiệp với các hình thức như lồng ghép trong các cuộc giao ban tháng, quý, trong các cuộc họp, hội nghị của đơn vị. CĐCS thành viên đã chủ động thu thập thông tin, đại diện cho người lao động để trao đổi, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động (NSDLĐ) đồng thời tuyên truyền để người lao động nâng cao nhận thức, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình; tạo được sự đồng thuận giữa người lao động và NSDLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên chất lượng các bản Thỏa ước lao động tập thể chưa cao, chưa đưa ra nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, việc xây dựng bản Thỏa ước lao động tập thể của một số đơn vị chưa gửi đến cơ quan nhà nước quản lý lao động để thẩm định công nhận; việc đối thoại định kỳ giữa NSDLĐ với người lao động khó triển khai thực hiện do nhiệm vụ công việc chuyên môn thường xuyên phải thực hiện theo ca trực, công tác tại các huyện; một số CĐCS thành viên doanh nghiệp chưa phát huy được vai trò của mình nên việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở về những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động vẫn còn hạn chế.
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Đức Khôi, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà CĐVC tỉnh, CĐCS, CĐCS thành viên viên đã đạt được trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Hướng dẫn số 1360 /HD-TLĐ ngày 28/8/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế về mô hình hoạt động đối với các CĐCS thành viên trực thuộc; đồng chí gợi ý và yêu cầu để làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, CĐCS thành viên phải chủ động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đặc biệt quan tâm xây dựng có chất lượng bản TƯLĐTT; tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên về nội dung của thỏa ước, phát huy được quyền của NLĐ trong việc thực hiện TƯLĐTT tại doanh nghiệp.

Tác giả bài viết: Ngọc Văn Phán - Chủ tịch CĐVC tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc