Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng triển khai phát động “Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Cao Bằng”

Đăng lúc: Thứ ba - 28/04/2020 15:50 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Cao Bằng phát động. LĐLĐ tỉnh Cao Bằng triển khai phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phát động thi đua và thiết thực lập thành tích chào mừng hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X trong cán bộ, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong tỉnh; gắn phong trào thi đua yêu nước với đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đ/c Nguyễn Ngọc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt. 
 
Để đợt thi đua đặc biệt thu hút được sự quan tâm hưởng ứng và thiết thực hành động của các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trên toàn tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xác định 07 nhiệm vụ, nội dung trọng tâm thi đua và chỉ tiêu thi đua cụ thể, đó là:
Một là: Các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua phải thật sự sâu rộng, với nội dung thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; các phong trào thi đua phải gắn với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Hai là: Các cấp công đoàn chủ động Phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội của công đoàn thông qua các chương trình Mái ấm công đoàn, Tết sum vầy, Tháng công nhân; kịp thời thăm hỏi, động viên giúp đỡ CNVCLĐ khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, ổn định cuộc sống.
Ba là: Các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, động viên CNVCLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, công tác. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình, tiêu biểu; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước để tạo sức mạnh lan tỏa sâu rộng gương “người tốt, việc tốt” trong các cấp công đoàn, CNVCLĐ.
Bốn là: Tích cực tham gia góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đảng các cấp, phối hợp giới thiệu cán bộ công đoàn xuất sắc tham gia cấp ủy đảng các cấp; bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét kết nạp; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh; nâng cao trình độ, năng lực, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Năm là: Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm.
Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020). LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, nhằm tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ, đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.
Sáu là: Tổ chức “Tháng công nhân” năm 2020 thiết thực, hiệu quả.
Trong Tháng công nhân năm 2020 với chủ đề "Năng suất cao, an toàn lao động, thu nhập tốt" Công đoàn các cấp tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, bệnh hiểm nghèo, gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn... tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống đoàn viên, CNVCLĐ tại đơn vị.
Bảy là: Đẩy mạnh cuộc vận động “ Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.  Trong đợt thi đua đặc biệt này, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trên phấn đấu thực hiện tốt 5 nội dung chống tiêu cực do Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra, nhất là tiêu cực trong chạy chức, chạy quyền trong điều kiện đang diễn ra đại hội  đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc.
Cùng với 07 nội dung, nhiệm vụ thi đua kể trên, LĐLĐ tỉnh cũng đã xác định một số chỉ tiêu thi đua mà các cấp công đoàn tham gia phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp thực hiện và các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của các cấp Công đoàn, đặc biệt chú trọng chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài nhà nước, thành lập Ban nữ công công đoàn và chỉ tiêu tăng thu tài chính công đoàn, chỉ tiêu xây dựng mô hình điểm trong các Khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
Để đợt thi đua đặc biệt được triển khai hiệu quả, sâu rộng đồng bộ trong đoàn viên, CNVCLĐ trên toàn tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Công văn số 677/LĐLĐ-TCTGNC ngày 24/2/2020 về việc triển khai Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với các nội dung thi đua của LĐLĐ tỉnh đã triển khai tại Kế hoạch số 80/KH-LĐLĐ ngày 20/01/2020 về phát động thi đua trong cán bộ, công chức viên chức và người lao động tỉnh Cao Bằng năm 2020 và Kế hoạch số 82/KH-LĐLĐ ngày 14/2/2020 Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2020 để triển khai, thực hiện. Nội dung, nhiệm vụ, các chỉ tiêu cơ bản, các giải pháp đã xây dựng nhận được sự đồng tình, thống nhất của các đồng chí Uỷ viên BCH và các cấp công đoàn trong tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Kế hoạch phát động thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp sẽ xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp chỉ đạo và phát động thi đua; đảm bảo 100% CĐCS tổ chức phát động thi đua và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tác giả bài viết: Đàm Hải Hòa - Ban TCTGNC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc