Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác

Đăng lúc: Thứ tư - 30/03/2016 15:20 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Thực hiện Đề án 05-ĐA/TU ngày 04/11/2013 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về việc phát triển đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp; Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Cao Bằng; Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ Quy định việc thành lập Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm tập hợp đông đảo người lao động tham gia vào các tổ chức Chính trị, Chính trị - xã hội. Ngày 28 tháng 3 năm 2016 Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò của tổ chức công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, định hướng các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; Gắn công tác phát triển đảng viên, đoàn viên công đoàn và các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp với tăng cường thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động; Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.
     Hiện nay toàn tỉnh có trên 1.400 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, du lịch, khai thác khoáng sản, xây dựng, giao thông,.... Trong đó có 88 doanh nghiệp, hợp tác xã có tổ chức công đoàn với 4.165 Đoàn viên công đoàn/7.880 Lao động; 52 doanh nghiệp, hợp tác xã đã thành lập tổ chức cơ sở đảng với 1.536 Đảng viên.
      Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc các thành phần kinh tế đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền cùng với những cơ sở pháp lý quan trọng và đạt được một số kết quả nhất định. Bên cạnh đó do điều kiện khó khăn của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động không ổn định, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất có tính ổn định thấp (khoảng 15%/ tổng số các doanh nghiệp, hợp tác xã). Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là pháp luật về lao động chưa được thường xuyên, kịp thời, người lao động trong các doanh nghiệp chưa hiểu rõ những quy định của pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, các chế độ về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,…; Việc làm của người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã không ổn định, do đó người lao động chưa thật sự yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp, một số người lao động không muốn tham gia chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Nhiều chủ doanh nghiệp và người lao động chưa hiểu rõ vai trò của tổ chức công đoàn…. Vì vậy trong 03 năm 2013, 2014, 2015, công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế chưa cao (mới khoảng 6,3%/tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã có tổ chức công đoàn); công tác này chưa đạt so với chỉ tiêu Đại hội XV Công đoàn tỉnh đề ra và chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.
     Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên, đoàn viên công đoàn và tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp,  trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
     - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của Đảng, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên, đoàn viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp; Đẩy mạnh tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến quyền lợi của CNLĐ trong đó đặc biệt chú ý đến vai trò, vị trí, chức năng và các quyền thành lập Công đoàn, gia nhập và tham gia hoạt động Công đoàn. Về lợi ích của người lao động khi vào Công đoàn, của doanh nghiệp khi có tổ chức Công đoàn.
     - Thường xuyên khảo sát nắm tình hình CNVCLĐ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nắm vững số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn trên địa bàn, để có các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
     - Tuyên truyền để Người sử dụng lao động hiểu về vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động có ý thức trách nhiệm trong lao động sản xuất, vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp từ đó nhận được sự ủng hộ của Người sử dụng lao động về thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, Người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn.
     - Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người lao động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người lao động, đáp ứng với nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người lao động; hướng dẫn Công đoàn cơ sở hoạt động.
     - Hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện cho năm sau. Thông qua sơ kết, tổng kết để rút ra kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, nhân rộng điển hình, những cách làm hay tạo chuyển biến tích cực trên toàn tỉnh. Đồng thời biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời cho những tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.   
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Lưu - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc