Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động

Đăng lúc: Thứ hai - 07/05/2018 20:46 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Chương trình số 1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về  “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” và Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng Chương trình hành động số 444/CTr-LĐLĐ ngày 09/12/2013 về nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho đoàn viên và người lao động đề ra: 6 nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu và chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện  đến nay đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
     Trong giai đoạn 2013-2018, phong trào học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị gắn với thực hiện Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”. Nhờ vậy, chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tay nghề của người lao động ngày càng được nâng cao...
Đến nay trong tổng số 30.896 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), có 9.696 người được đào tạo về sơ cấp chính trị, trung cấp chính trị 10.224 người (tăng 3.500 người so với năm 2013); cao cấp chính trị 1.418 người (tăng 200 người so với năm 2013); đào tạo nghề sơ cấp, trung cấp 12.341 người, Cao đẳng 6.895 người, Đại học 11.455 người; trên Đại học 130 người; bậc thợ: từ bậc thợ 1 đến bậc thợ 2 là 710 người (chiếm 22%); bậc thợ 3 - 4 là 650 người (chiếm 20%); bậc thợ 5- 6 là 115 người (chiếm 4%); bậc thợ 7 là 161 người (chiếm 5%).
      Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, đòi hỏi về sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0), trên cơ sở ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, công tác đào tạo, đào tạo lại và tổ chức thi nâng cao trình độ tay nghề, bậc thợ cho người lao động được các doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện, tổ chức thi, kiểm tra sát hạch, nâng bậc thợ có chất lượng chuyên môn cao, được người lao động tích cực tham gia học tập, rèn luyện.
      Chỉ riêng đối với việc đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ tay nghề, thi bậc thợ, huấn luyện nâng cao tay nghề cho người lao động do tổ chức công đoàn triển khai thực hiện những năm qua đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Qua đó Số CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ học vấn là 5.346 người (17%); nâng cao kỹ năng nghề nghiệp là 15.864 người (chiếm 52%); thi tay nghề thợ giỏi là 195/3.193 người (chiếm 6%).
Các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác vận động, thuyết phục, thương lượng và đối thoại với chủ doanh nghiệp để đưa nội dung học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động vào nội dung thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và Nghị quyết hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCC,VC), nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng năm. Đây là một bước quan trọng để thúc đẩy phong trào học tập trong CNVCLĐ; nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với việc học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động; tạo động lực phát triển con người toàn diện và nâng cao đời sống người lao động.
      Trong nhiệm kỳ qua, Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” đã được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực, các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chương trình đều hoàn thành. Thông qua Chương trình, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và người sử dụng lao động đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp và ngày càng chủ động, tự giác học tập, qua đó trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cũng như sản xuất kinh doanh và tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. Trong nhiệm kỳ, cán bộ, CNVCLĐ toàn tỉnh đã có nhiều đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng thành công trong các lĩnh vực quản lý, sản xuất, đời sống, giá trị làm lợi cho nhà nước hàng chục tỷ đồng, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 05 bằng Lao động sáng tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất; 17 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, 68 tập thể và 108 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 22 tập thể, 24 cá nhân chuyên trách công đoàn được UBND tỉnh tặng bằng khen; 477 tập thể, 2.444 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.
      Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong nhiệm kỳ tới LĐLĐ tỉnh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như sau:
     1. Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập trong CNVCLĐ. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của tổ chức công đoàn về công tác nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và CNVCLĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề.
     2. Tích cực triển khai có hiệu quả các Chương trình phối hợp hoạt động đã được ký kết giữa LĐLĐ tỉnh với Sở GD&ĐT, sở LĐTB&XH.
     3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”. Tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và người sử dụng lao động hỗ trợ về tài chính và tạo điều kiện về thời gian để đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học.
    4. Đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong công tác nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho đoàn viên và người lao động; các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho đoàn viên và người lao động.
Tác giả bài viết: Bàn Thương - Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc