Sắp xếp tổ chức bộ máy Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc: Thứ năm - 20/08/2020 16:03 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện Công văn số 438/TLĐ ngày 15/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 2268-CV/BTCTU ngày 10/7/2020 về việc trích thông báo kết luận cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy.
Ngày 10/8/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Quyết định số 635/QĐ-LĐLĐ về việc ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng. Theo đó, tổ chức bộ máy Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh có 27 biên chế, trong đó 03 Lãnh đạo Thường trực với 04 đầu mối bên trong, cụ thể: Văn phòng (sáp nhập Văn phòng và Ban Tài chính thành Văn phòng); Ban Tổ chức - Kiểm tra (sáp nhập Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra thành Ban Tổ chức - Kiểm tra); Ban Chính sách - Pháp luật thành Ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ lao động; Ban Tuyên giáo - Nữ công. Cùng với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, công tác cán bộ cũng được kiện toàn kịp thời, mỗi đầu mối bên trong có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương, đảm bảo số lượng cấp trưởng, cấp phó đúng quy định của Tỉnh ủy.
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh là việc làm quan trọng, cần thiết đối với tổ chức Công đoàn tỉnh, nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với mô hình tổ chức mới này, cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc lãnh, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn đảm bảo chất lượng và hiệu quả, xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển vững mạnh./.
 

Tác giả bài viết: Lý Thị Nhung - VP LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc