Tình hình trích nộp kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 16/4/2019 của UBND trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đăng lúc: Thứ tư - 14/10/2020 10:44 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Tài chính công đoàn là một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo cho tổ chức Công đoàn hoạt động. Theo quy định của Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 191) quy định chi tiết về tài chính công đoàn, nêu rõ đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn (KPCĐ) là các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức có sử dụng lao động mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Mức đóng KPCĐ bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ LĐVN). Nguồn thu này được, sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn. Trong những năm gần đây, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã tập trung thực hiện một số giải pháp cho công tác thu KPCĐ, đối với khối HCSN luôn đạt và vượt dự toán Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Tuy nhiên, thu KPCĐ tại khối Sản xuất kinh doanh không đạt dự toán TLĐ giao. Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến nay, theo số liệu cơ quan Bảo hiểm cung cấp có 836 đơn vị doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội (bao gồm cả các đơn vị ngành trung ương đóng tại địa phương, trong đó có 141 doanh nghiệp, HTX có từ 10 lao động trở lên, tuy nhiên chỉ có 90 trong số đó có tổ chức công đoàn. Phần lớn trong số các đơn vị còn lại có quy mô nhỏ lẻ số lượng lao động ít, một số doanh nghiệp hầu như bị phá sản công nhân không có lương hoặc lương thấp do đó ảnh hưởng đến thu tài chính khu vực SXKD.
Để thực hiện tốt Luật công đoàn cũng như Nghị định số 191 Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 16/4/2019,(sau đây gọi tắt là Chỉ thị 06), một lần nữa nêu rõ đối tượng phải nộp KPCĐ là các tổ chức có sử dụng lao động không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm trích KPCĐ mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Khoản đóng KPCĐ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong kỳ. Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Phương thức đóng vào tài khoản tiền gửi của tổ chức công đoàn tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng. Tuy nhiên vẫn còn một số tổ chức có sử dụng lao động chưa nhận thức được đúng về trách nhiệm nghĩa vụ, quyền lợi cho người lao động khi thực hiện đóng KPCĐ do đó việc trích nộp còn chậm hoặc chưa nộp. Trong những năm gần đây mặc dù hoạt động tài chính công đoàn có những thuận lợi cơ bản, về cơ sở pháp lý đã được luật hóa, có chỉ thị 06 của UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện trích nộp KPCĐ, tuy nhiên các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô sản xuất nhỏ, số lượng lao động ít dễ bị tác động không tốt của cơ chế thị trường dẫn đến việc làm, thu nhập của người lao động không ổn định ảnh hưởng đến việc trích nộp KPCĐ. Công tác tuyên truyền, vận động của các cấp công đoàn đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn về trích nộp KPCĐ còn chưa kịp thời, chưa sâu sát, nhiều doanh nghiệp chưa được tiếp cận với các văn bản liên quan tới quyền và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức công đoàn. Mặt khác một số doanh nghiệp còn né tránh, thậm chí có những doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh không thể tiếp cận với chủ doanh nghiệp để tuyên truyền về chính sách pháp luật, rồi những quy định về nộp KPCĐ, chứ chưa nói đến việc kiểm tra hay đốc thu. hải.  Do vậy cần tăng cường các giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật công đoàn, nghị định 191, chỉ thị 06 của UBND tỉnh Cao Bằng. Công đoàn các cấp cần đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn nâng cao doanh thu tạo phát triển lợi nhuận, thông qua đó để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.Tuyên truyền cho người sử dụng lao động biết rằng theo quy định của TLĐ tăng tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng theo hướng từ năm 2016, mỗi năm tăng 1% để đạt mức 75% (năm 2020 tỷ lệ 30%) KPCĐ thu được để lại tại các cơ quan công đoàn sử dụng cho hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức các phong trào thi đua, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, nghỉ dưỡng sức, thăm hỏi ốm đau, duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn... tỷ lệ lớn (70%)trích lại để CĐCS hoạt động tại đơn vị. Những hoạt động đó đều nhằm bảo vệ sự ổn định, hài hòa của quan hệ lao động; động viên người lao động làm việc hết mình vì sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp và xã hội. Việc thất thu hoặc chỉ thu ít kinh phí công đoàn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nguồn tài chính phục vụ các hoạt động phong trào, chăm lo cho người lao động.
Việc thất thu hoặc chỉ thu ít KPCĐ gây ảnh hưởng rất lớn tới nguồn tài chính phục vụ các hoạt động phong trào, chăm lo NLĐ. Để nâng cao hiệu quả quản lý và làm giảm thất thu tài chính công đoàn, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp như thuế, BHXH kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, qua đó đốc thúc các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính công đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ CĐCS và chủ doanh nghiệp, tập trung vào Luật Công đoàn, Nghị định 191/NĐ-CP; Chỉ thị 06 của UBND tỉnh. Từ đó, làm rõ tầm quan trọng của việc thực hiện đóng KPCĐ để các đơn vị chấp hành nghiêm túc. Chú trọng kiểm tra, đối chiếu quỹ lương các cơ sở và kiểm tra công tác quản lý tài chính, đôn đốc thu KPCĐ, giảm thất thu tăng nguồn hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của tổ chức công đoàn, góp phần cho tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Tác giả bài viết: Hoàng Thạch Yến - Phó Văn phòng LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc