Tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Đăng lúc: Thứ hai - 14/09/2020 14:49 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Tài chính công đoàn (TCCĐ) là điều kiện đảm bảo duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn. Để thực hiện tốt việc thu chi TCCĐ, công đoàn các cấp cần xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ (QC CTNB), tuân thủ quy định của Nhà nước và quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Đảm bảo tài sản công được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. QC CTNB được xây dựng  tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính. Tạo điều kiện thực hiện quyền tự chủ, chủ động trong việc quản lý tài chính của đơn vị, đồng thời gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
QC CTNB xây dựng trên nguyên tắc không vượt quá phần kinh phí giao tự chủ cho đơn vị hàng năm, không được vượt quá chế độ chi tiêu do cơ quan quy định. Phù hợp với đặc thù của đơn vị.  Quản lý  chặt chẽ việc thu chi tài chính, thực hành tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hiện chế độ quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.
Trong 8 tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Cao Bằng đã thực hiện kế hoạch kiểm tra QC CTNB tại một số LĐLĐ huyện, ngành. Việc kiểm tra nhằm hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về TCCĐ, đồng thời để phát hiện kịp thời những vi phạm, kịp thời điều chỉnh giúp cho Công đoàn hoạt động theo đúng các quy định và điều lệ Công đoàn Việt Nam. Kết quả đã kiểm tra được 12 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, mốc kiểm tra năm 2019, 2020. Nhìn chung, các đơn vị đã  xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ đúng theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động  tỉnh về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn và các thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số quy định về công tác tài chính chưa bám sát vào các quy định hiện hành hoặc chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời; việc xây dựng quy chế về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn chưa quy định các mức chi phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Qua đợt kiểm tra, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán và triển khai tổ chức thực hiện dự toán theo Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu, thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn ban hành theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ, ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng Liên đoàn, tạo bước chuyển biến tích cực về tiết giảm chi hành chính trong cơ cấu chi hoạt động thường xuyên của đơn vị. Thực hiện giao tự chủ kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan công đoàn theo quy định của Chính phủ và Tổng Liên đoàn để tiết kiệm chi, hỗ trợ thu nhập cho cán bộ công chức. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài sản, công cụ dụng cụ,... theo dõi, hạch toán giá trị theo quy định hiện hành; định kỳ, hàng năm thực hiện công tác kiểm kê, thống kê, báo cáo...
Trong thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có những biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát tài chính công đoàn tại các đơn vị nhằm tăng cường quản lý đối với tài chính công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh./.

Tác giả bài viết: Hoàng Thạch Yến - Phó Văn phòng LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc