Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc

Đăng lúc: Thứ tư - 28/10/2020 16:42 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện Công văn số 747/TLĐ ngày 23/7/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-LĐLĐ ngày 31/7/2020 triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh với một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nâng cao vai trò của công đoàn các cấp trong quan hệ lao động.
Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lao động tạo sự đồng thuận trong tổ chức, triển khai thực hiện, chú trọng tuyên truyền trong doanh nghiệp, hướng dẫn, giúp đỡ Ban chấp hành CĐCS tuyên truyền vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động; kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ lao động và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp trong quan hệ lao động theo hướng công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới, tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên và người lao động; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và giải quyết kịp thời những bất cập, phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn các cấp.
Tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong các đơn vị doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đảm bảo các nội dung thương lượng có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động so với quy định của pháp luật, đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, tập trung vào các nội dung như tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn ca, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, các chế độ phúc lợi vào dịp Lễ, Tết cho đoàn viên và người lao động,…

 
Giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công, đảm bảo các tranh chấp lao động phải được giải quyết kịp thời đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật, phát huy vai trò hòa giải, trọng tài lao động trong hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, ngăn ngừa tranh chấp lao động. Xây dựng các quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo pháp luật, giải quyết hài hòa lợi ích các bên.
Tập trung nguồn lực để tổ chức công đoàn thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; mở rộng ký kết với các đối tác, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi nhằm thực hiện tốt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh hoạt động thiết thực, hiệu quả cho CNVCLĐ trong “Tháng công nhân”, chương trình “Tết sum vầy” hàng năm.
Các cấp công đoàn phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia tích cực trong các hoạt động kiểm tra, giám sát về thực hiện pháp luật lao động, giảm thiểu các tranh chấp lao động. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế công đoàn, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hoà quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37-CT/TW các cấp công đoàn tham mưu cho cấp ủy Đảng, tổ chức, phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn triển khai Kế hoạch số 398-KH/TU ngày 28/10/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng; Kế hoạch số 1309/KH-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới đạt kết quả cao, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

Tác giả bài viết: Phan Hoàng Anh - TB CSPL&QHLĐ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc