MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, ban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và căn cứ Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng. LĐLĐ tỉnh Cao Bằng ban hành quy chế khen thưởng trong tổ chức công đoàn Cao Bằng có một số điểm mới áp dụng từ năm 2015:

Đăng lúc: 29-12-2015 10:37:26 AM | Đã xem: 1641 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Đăng lúc: 24-12-2015 08:30:44 AM | Đã xem: 1564 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THI ĐUA KHEN THƯỞNG , TIN HOẠT ĐỘNG