MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG

Đăng lúc: Thứ ba - 29/12/2015 10:37 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, ban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và căn cứ Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng. LĐLĐ tỉnh Cao Bằng ban hành quy chế khen thưởng trong tổ chức công đoàn Cao Bằng có một số điểm mới áp dụng từ năm 2015:
     1. Việc khen thưởng lấy điểm chấm việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp Công đoàn làm tiêu chí đầu tiên làm tiêu chuẩn xét khen thưởng. Cụ thể Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh đạt 98 điểm trở lên, bằng khen đạt 95 điểm trở lên.
     2. Xây dựng tiêu chuẩn khen thưởng tập thể theo ba cấp: LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức; Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố; Công đoàn cơ sở.
     3. Tiêu chuẩn bằng khen cá nhân cho cán bộ chuyên trách Công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh thêm tiêu chuẩn: phải có ít nhất hai sáng kiến hoặc giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong vòng 3 năm tính từ thời điểm xét khen thưởng.
     4. LĐLĐ tỉnh xét danh hiệu thi đua Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân do LĐLĐ tỉnh quản lý biên chế và quỹ lương.
     5. LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức trình khen thưởng không quá 40% cá nhân trên tổng số cá nhân đề nghị khen thưởng là lãnh đạo từ trưởng phòng hoặc tương đương (với Công đoàn trường học là Hiệu trưởng) trở lên.
     6. Một số trường hợp LĐLĐ không khen thưởng:
     - LĐLĐ tỉnh sẽ không tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đề nghị tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh trong 2 năm liên tục. Trường hợp các tập thể, cá nhân đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng nhưng không được xét đề nghị khen thưởng cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam thì LĐLĐ tỉnh khen thưởng nhưng không quá 2 năm liên tục. Đối với tập thể đủ tiêu chuẩn và đề nghị LĐLĐ tặng cờ nhưng không được xét tặng cờ thì được xét tặng Bằng khen nhưng không quá 2 năm liên tục.
    - LĐLĐ tỉnh không khen Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên nếu CĐCS đã được khen thưởng năm đó. Không khen chuyên đề nếu đã được khen toàn diện.
    - LĐLĐ tỉnh không xét thi đua cho các đơn vị không phát động và ký cam kết thi đua; cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
     - LĐLĐ tỉnh không khen thưởng hàng năm các đơn vị Công đoàn Trung ương. Chỉ khen thưởng trong các đợt thi đua đặc biệt do LĐLĐ tỉnh phát động.
 
Tác giả bài viết: Phan Hoàng Anh - Phó Trưởng ban CSPL
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc