GIẤY MỜI

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/01/2015 09:23 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
                TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                                VIỆT NAM
                      LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                           TỈNH CAO BẰNG

 
                         Số: 05/GM-LĐLĐ
                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                  Cao Bằng, ngày 15 tháng 01 năm 2015
        
 
                                                          GIẤY MỜI
 
             Trân trọng kính mời:...............................................................................................
             ......................................................................................................................................
            Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng. Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với các nội dung sau:
1.Thành phần đại biểu mời:
- Thường trực, các Ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh;
         - Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Tỉnh Đoàn TN, Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc tỉnh.
- Các đồng chí uỷ viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XV;
- Các đồng chí uỷ viên Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khoá XV;
         - Các đồng chí Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Trung ương đóng tại địa phương, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Các đồng chí Trưởng, Phó ban, cán bộ các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh;
           - Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh, truyền hình Cao Bằng, Thông tấn xã Việt Nam tại Cao Bằng.
           2.Thời gian: ½ ngày, khai mạc 7h30” ngày 21 tháng 01 năm 2015.
           3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
          Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng trân trọng kính mời quý vị đại biểu và các đồng chí đến dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian để Hội nghị đạt kết quả./.
 
 
Nơi nhận:                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Như thành phần
đại biểu mời;                                                                 CHỦ TỊCH
- Lưu: TH, VT.
                                                                                     (Đã ký)
 
 
                                                                              Hoàng Đức Hạnh
 
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc