GIẤY MỜI

Đăng lúc: Thứ hai - 28/09/2015 08:22 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
            TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                             VIỆT NAM
                    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                        TỈNH CAO BẰNG
 
 
 

                      Số: 230/GM-LĐLĐ
 
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 

                Cao Bằng, ngày  28 tháng  9 năm 2015
 
 
                                                                           GIẤY MỜI
                                 Kính gửi:
                                                  - Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;
                                                  - Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh;
                                                  - Công đoàn cơ sở Trực thuộc.
 
     Thực hiện chương trình công tác  năm 2015;
     Để đánh giá những kết quả đạt được trong quý III và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2015, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2015. Thành phần, thời gian, nội dung cụ thể như sau:
     1. Thành phần:
     - Lãnh đạo Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh;
     - Chủ tịch (Hoặc Phó Chủ tịch chuyên trách) LĐLĐ các huyện, thành phố; Công đoàn ngành: Giáo dục & Đào tạo, Xây dựng, NN & PTNT; Công đoàn Viên chức tỉnh.
     - Đ/c Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương; ngành Y tế; Đ/c chuyên trách Công đoàn ngành Giao thông - Vận tải.
     - Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh gồm: Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Cục thuế, Hải quan.
     - Các đồng chí Trưởng, Phó các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh.
     2. Thời gian: (01 buổi) Từ 7 giờ 30 phút ngày 05 tháng 10 năm 2015.
    
3. Nội dung:
     Đánh giá kết quả hoạt động công đoàn quý III năm 2015; Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015.
    4. Địa điểm: Tại Hội trường tầng II-Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
    Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trân trọng kính mời.
 
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: TH, VT.
 
 
 
 
           TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
                     CHỦ TỊCH
 
 
                         (Đã ký)
 
                 Hoàng Đức Hạnh
 
 

Nguồn tin: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc