GIẤY MỜI

Đăng lúc: Thứ hai - 04/04/2016 10:43 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
       TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                     VIỆT NAM
             LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                TỈNH CAO BẰNG
 
   
 

           Số: 243/GM-LĐLĐ
 
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

          
 
          Cao Bằng, ngày 04 tháng 4 năm 2016

                                                                       GIẤY MỜI
     Thực hiện chương trình công tác năm 2016; Để đánh giá những kết quả đạt được trong Quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban Quý I năm 2016. Cụ thể như sau:
     1. Thành phần:
     - Lãnh đạo Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh;
     - Chủ tịch ( Hoặc Phó Chủ tịch chuyên trách) LĐLĐ các Huyện, Thành phố, Các Công đoàn ngành;
     - Đ/c cán bộ chuyên trách Công đoàn Ngành Giao thông - Vận tải, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT;
     - Chủ tịch ( hoặc  Phó Chủ tịch) các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh;
     - Các đồng chí Trưởng, Phó các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh;
     2. Nội dung:
     - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2016.
     - Một số nội dung khác.
     3. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00, ngày 08 tháng 4 năm 2016. ( Thứ Sáu )
     4. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng II, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
Ban Thường vụ LĐLĐ Cao Bằng tỉnh đề nghị các đồng chí đến dự họp đông đủ để Hội nghị đạt kết quả./.

 
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.
 
 
 
     TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
               CHỦ TỊCH
 
                  (Đã ký)
 
                Bế Thanh Tịnh
 
 


Nguồn tin: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc