GIẤY MỜI

Đăng lúc: Thứ tư - 27/04/2016 10:13 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
             VIỆT NAM
  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
      TỈNH CAO BẰNG
 
 
 
      Số: 262/GM-LĐLĐ
 
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

          
 
               Cao Bằng, ngày  27  tháng 4 năm 2016
                                                        GIẤY MỜI   
 
            BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
 
       Trân trọng kính mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng
 
         Tới dự: Hội nghị lần thứ IX (Kỳ họp bất thường ) - Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
         Nội dung: Thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ.
         Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016 (1 buổi).
        Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
 
         Rất mong sự có mặt của đồng chí để Hội nghị đạt kết quả./.
 
 
           TM. BAN THƯỜNG VỤ
            PHÓ CHỦ TỊCH TT
 
 
 
                     (Đã ký)
 
 
           Hoàng Văn Thông


Nguồn tin: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc