GIẤY MỜI

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/10/2017 15:26 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                VIỆT NAM
     LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
         TỈNH CAO BẰNG
 
   
Số: 703 /GM-LĐLĐ
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   


Cao Bằng, ngày 13 tháng 10 năm 2017
                                                                               GIẤY MỜI
 
Thực hiện chương trình công tác năm 2017; Để đánh giá những kết quả đạt được trong  9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2017. Cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Lãnh đạo Thường trực;
- Chủ tịch ( Hoặc Phó Chủ tịch) LĐLĐ các Huyện, Thành phố, Các Công đoàn ngành;
- Chủ tịch ( hoặc  Phó Chủ tịch) các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh;
- Các đồng chí Trưởng, Phó các Ban chuyên đề, Văn phòng LĐLĐ tỉnh;
2. Nội dung:
- Kiểm điểm kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.
- Triển khai, thống nhất một số nội dung khác.
3. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00, ngày 18 tháng 10 năm 2017. ( Thứ tư )
4. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng II, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
BanHéi tr­êng tÇng Hhhh
 Thường vụ LĐLĐ Cao Bằng tỉnh đề nghị các đồng chí đến dự họp đông đủ để Hội nghị đạt kết quả./. 
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.
 
 
 
TL. BAN THƯ­ỜNG VỤ
 CHÁNH VĂN PHÒNG
 
( Đã ký)

 Trần Công Huân
 Ghi chú: Đề nghị các đồng chí chuẩn bị ý kiến  thảo luận tại Hội nghị như sau:
- Góp ý sửa đổi vào dự thảo Báo cáo chính trị Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 (Đã gửi vào địa chỉ Gmail): Có thể phát biểu ý kiến góp ý tại Hội nghị, sửa trực tiếp vào báo cáo hoặc sửa trên máy tính (bôi đỏ phần đơn vị sửa) và gửi lại VP LĐLĐ (LĐLĐ tỉnh không photo dự thảo báo cáo tại buổi họp)
- Các đơn vị báo cáo nhanh tiến độ chỉ đạo đại hội tại đơn vị; những khó khăn, đề xuất, kiến nghị trong quá trình chỉ đạo hoạt động đối với các CĐCS trường học khi sát nhập vào LĐLĐ huyện, TP.
          - Các ý kiến, đề xuất khác…

Nguồn tin: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc